20/03/2023

Prakse Spānijā

Izveidots: 20.Marts, 2023 Autors: Agnese Kanča

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aktīvi turpina īstenot Eiropas Savienības finansētos programmas Erasmus+ mobilitātes projektus pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektorā, kas audzēkņiem dod iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes ārvalstīs.
Projekta ietvaros astoņi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi 12.martā devās uz Malagu Spānijā. Tur jauniešiem paredzēta trīs nedēļu prakse attiecīgajās jomās – būvniecība, viesmīlības pakalpojumi, multimediji. Barkavas struktūrvienību pārstāv 3.un 4.kursu audzēkņi, kuri apgūst programmas “Būvdarbi” un “Viesnīcu pakalpojumi”. Tie ir: Kristers Duks, Andris Eriņš un Niks Potjomkins, Inese Stepaņenko un Elizabete Boļšakova. Kopā ar jauniešiem pirmās dienas Malagā pavadīja koledžas pedagogi Lilita Zukule un Dace Vēvere.
Pirmā prakses nedēļa tika aizvadīta tiekoties ar uzņemošās organizācijas “Tribeka” pārstāvjiem, iejūtoties viesģimenēs, iepazīstoties ar prakses vietām un vadītājiem šajos uzņēmumos, ar veicamajiem darba pienākumiem, kā arī, iepazīstot pilsētu un apskatot tās ievērojamākos kultūras objektus. Sākotnējie iespaidi un pirmo darba dienu pieredze jauniešiem ir ar pozitīvām emocijām. Kā stāsta paši jaunieši, viesģimenēs un prakses vietās viņi ir uzņemti ļoti sirsnīgi. Grūtības gan sagādā komunikācija, jo ne visi pārvalda angļu valodu. Tomēr tas nav šķērslis saprasties un jauniešiem var kļūt par labu motivāciju apgūt arī spāņu valodas pamatzināšanas. Puišiem pagaidām neierasts ir darba laiks, kas liek no rītiem jau ļoti agri doties uz diezgan attālo būvniecības objektu. Inesei un Elizabetei savukārt prakse notiek 4 zvaigžņu viesnīcā “Mariposa”. Veicamie uzdevumi nav sarežģīti, taču pat dvieļu pareizai salocīšanai un gultu klāšanai zināmas iemaņas ir nepieciešamas, jo katrai viesnīcai var būt savas pieņemtās metodes un kārtība. Meitenes ar prieku atzīst, ka jau otrajā dienā tas izdodas.
Jauniešiem Malagā vēl jāpavada laiks līdz 2.aprīlim un ceram, ka viņi mājās atgriezīsies gan ar pozitīvām emocijām, gan ar vērtīgu pieredzi savā profesionālajā izaugsmē.