Mācību process

  • Mācību procesa grafiki 2019./2020. m.g. pa izglītības programmām
Augkopības tehniķis A1, A2 Grafiks
Apdares darbu tehniķis B1, B2, B3, B4 Grafiks
Augkopības tehniķis AU1 Grafiks
Lauku īpašumu apsaimniekotājs L4 Grafiks
SPA speciālists SPA1 Grafiks
Viesmīlības pakalpojumu speciālists V2, V3, V4 Grafiks
Viesmīlības pakalpojumu speciālists V1 Grafiks