Mācību process

Mācību procesa organizēšana 2023./2024.m.g.

Sesiju eksāmenu grafiks 2023./2024.m.g. šeit

Mācību procesa  2023./2024.m.g. grafiks  šeit

Informācija par valsts pārbaudījumiem 2023./2024.m.g. šeit

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g.

Sesiju eksāmenu grafiks 2022./2023.m.g.šeit

Mācību procesa  2022./2023.m.g. grafiks šeit

Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2022./2023.m.g. šeit

Informācija par valsts pārbaudījumiem 2022./2023.m.g. šeit

Mācību procesa organizēšana 2021./2022.m.g.

Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit

Mācību procesa  2021./2022.m.g. grafiks šeit                                 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks šeit

Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē 2021./2022.m.g. šeit un šeit

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 

Eksāmenu grafiks 2021./2022.m.g. šeit

Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā šeit

Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu COVID - 19 infekcijas izplatības laikā šeit

PVIN_ Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit

PVIN_21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit

PVIN_26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeit

 

 

Mācību procesa organizēšana 2020./2021.m.g.

Informācija par CE norisi 2020./20201.m.g. šeit

Klātienes un attālinātā mācību procesa grafiks 12.04. - 16.04.2021.grafiks 

* Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks 2020./2021.māc.g. šeit

*  Sesiju eksāmenu grafiks 2020./2021.māc.g. šeit

* Mācību procesa grafiki 2020./2021. m.g. pa izglītības programmām

Lietvedis L1 Grafiks
Augkopības tehniķis A2, A3 Grafiks
Apdares darbu tehniķis B1 Grafiks
Apdares darbu tehniķis B2, B3, B4 Grafiks
Augkopības tehniķis AU1 Grafiks
SPA speciālists SPA1 Grafiks
Viesmīlības pakalpojumu speciālists V3, V4 Grafiks