Bibliotēka

Bibliotēka

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Bibliotēkas darba laiks

P.  12:30 - 17:30
O. 
T.  -
C. - 12:30 - 17:30
P.  -
 

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: visu skolas izglītojamo un darbinieku bibliotekārā un informatīvā apkalpošana
Uzdevumi:
1. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
2. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus
3. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes.
4. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos.
5. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju.
6. Atbalstīt un piedalīties izglītojošos un profesionālajos pasākumos un programmās, nepieciešamības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.
Bibliotēka - informācijas iestāde

  • Izglītojošā funkcija – uzlabot un pilnveidot zināšanas, prasmes un spējas gan pamata mācību un profesionālajos priekšmetos, gan fakultatīvajos pulciņos (diskusijas ar izglītojamajiem, problēmu kopīga risināšana, drosme nezināt un kopīgi meklēt atbildes ).
  • Pedagoģiskā funkcija – nodrošināt ar atbilstošu pedagoģisko un metodisko literatūru. 
  • Kultūras  funkcija – iemācīt izzināt sevi, pasauli, attīstīt lasīšanas kultūru.
  • Popularizēšanas funkcija – sniegt informāciju audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem (grāmatu izstādes, apskati, disputi, konkursi, interesantu klubu veidošana u,c.).
  • Sociālā funkcija – gūt sociālo pieredzi un attīstīt prasmi dzīvot sabiedrībā, cienot sevi un citus, mācās sadarboties un strādāt komandā, vienoties saskaņot viedokļus, mācīties pieņemt lēmumus.
    Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības bibliotēkas nolikums šeit
    Bibliotēkas kā izglītības, informācijas un kultūras centra loma arvien pieaug, jo mācību procesā uzsvērts tiek audzēkņu patstāvīgais darbs. Darbs bibliotēkā tiek organizēts pēc mācību gada sākumā izstrādāta darba plāna. Galvenie veicamie uzdevumi šajā mācību gadā: bibliogrāfiskais darbs; darbs ar lasītājiem; metodiskais darbs; sadarbības iespējas.

Mācību materiālu resursi internetā​ Citu izglītības iestāžu bibliotēkas​

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI UN DARBĪBA 2022./2023.M.G.

AKTUALITĀTES JŪNIJĀ


JAK Barkavas struktūrvienības bibliotēkas plauktui ir papildināti ar mācību grāmatu "Mājdzīvnieku praktiskā anatomija". Par to paldies SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram"!

   Sadaļā “Bibliotēka” var apskatīt arī citus mācību materiālu resursus internetā, kā arī citu izglītības iestāžu bibliotēkas.

Grāmatu jaunumi šeit

Pasākumu afišas šeit

Elektroniskie resursi SPA šeit

Elektroniskie resursi Būvniecība šeit