Sports

2021./2022.m.g. aktivitātes sportā

1.SPORTA DARBA PLĀNS 2021./2022.m.g. šeit

SPORTA PASĀKUMU KALENDĀRAIS PLĀNS 2021./2022.m.g. 1.semestrim

N.p.k. Pasākums Izpildes laiks Vieta

1.

Skolas vieglatlētikas sacensības 15.09.21. Skola

2.

Skolas sacensības rudens krosā 27.09.21. Skola

3.

32.spartakiādes sacensības rudens kross

5.10.21. Ogre

4.

Skolas turnīrs šautriņu mešanā

18.-21.10.21. Skola

5.

Skolas turnīrs galda tenisā jauniešiem 19.10.21. Skola

6.

Izglītojoši informatīvais konkurss ,,No Atēnām līdz Tokijai” 25.10.-15.11.2021. Skola

7.

Skolas sacensības ,,Stiprinieks 2021”(attālināti)

1.-5.11.2021.

Skola

8.

AMI sporta centra attālinātās spēka trīscīņas sacensības ,,Stiprinieks 2021” 9.11.20.

Attālināti ZOOM

9.

Skolas sacensības fizisko vingrinājumu trīscīņā 22.11.-6.12.20. Skola

10.

AMI sporta centra Latgales reģiona sacensības fizisko vingrinājumu trīscīņā 7.12.2021. Latgales reģions

11.

AMI sporta centra Latgales reģiona sacensības šautriņu mešanā. 15.12.2021. Latgales reģions

Sacensību uzvarētāji 2021./2022.māc.g. 1. semestra rīkotajās skolas sacensībās

Jaunieši Jaunieši
Vieglatlētika 15.09.2021.
1.Dainis Skudrītis

1. Elīna Cvilikovska

2.Kristiāns Teikmanis 2. Elizabete Boļšakova
3. Aivis Trops 3. Signija Peismane Roga
Rudens kross 27.09.2021.
1.Andris Eriņš 1.Elīna Cvilikovska
2.Emīls Čevers 2. Anna Lazdiņa Uzulniece
3. Juris Labutis 3. Ērika Tolše
Šautriņu mešana 14.-29.10.2021.
1.Elvijs Stociks 1.Sindija Renāte Vīksniņa
2.Niks Potjomkins

2. Anna Lazdiņa Uzulniece

3. Emīls Čevers 3.Sintija Lukašova
Andris Eriņš  
Galda teniss 19.10.2021.
1. Dāvis Krusts  
2. Niks Potjomkins  
3. Emīls Čevers  

,,Stiprinieks 2021”1.11.-05.11.2021.

1.Sandis Rošāns

1. Sindija Renāte Vīksniņa

2. Vlads Panteļejevs 2. Anna Lazdiņa Uzulniece
3. Aivis Trops

3. Signija Peismane Roga

Izglītojoši informatīvais konkurss ,,No Atēnām līdz Tokijai”25.10.-15.11.2021.

1.Anna Lazdiņa Uzulniece
Sindija Renāte Vīksniņa
 2. Ērika Tolše 
Elizabete Boļšakova
3.Valdis Sorāns
Vlads Panteļejevs
Daniels Baumgartens
Samanta Jaškova
                                                             Jānis Mārtiņš Zeps
Fizisko vingrinājumu trīscīņa 22.11.-06.12.2021.
1.Sandis Rošāns 1. Sindija Renāte Vīksniņa
2.Niks Potjomkins 2.Elīna Cvilikovska
3.Arturs Čerņavskis 3. Sintija Lukašova

2020./2021.m.g. aktivitātes sportā

1.SPORTA DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g. šeit

2. SPORTA PASĀKUMU KALENDĀRAIS PLĀNS 2020./2021.m.g. 1. semestrim šeit

3. TRENAŽIERU ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  šeit

4. AUDZĒKŅI AKTĪVI PIEDALĀS AMI KONKURSĀ šeit

5. Neklātienes fiziskās aktivitātes “Izaicinu sevi un citus” uzskaites lapa laika periodam no 01.03.- 31.03. šeit

6. Neklātienes fiziskās aktivitātes “Izaicinu sevi un citus” uzskaites lapa laika periodam no 01.04.- 30.04. šeit

 

Sporta zāles noslogojums 2020./2021.m.g.

Pirmdiena 16.15 Florbols

 

           Atbildīgais 
          Inga Dzelme

Otrdiena 16.00 Volejbols
Trešdiena 16.00 Sporta spēles
Ceturtdiena 16.00 Individuālās nodarbības

 Sacensību uzvarētāji  2020./2021.m.g. 1.semestra skolas rīkotajās sacensībās

Jaunieši Jaunietes

Vieglatlētika 16.09.2020.

1.Žvagiņš Daniels                                      1. Samanta Ņekrasova
2.Lauris Aizpurietis                                   2.Elizabete Boļšakova
3. Stociks Einārs                                        3. Krista Ūdre

Rudens kross 21.09.2020.

1 .Andris Eriņš                                            1.Krista Ūdre
2. Aivis Rasmanis                                       2.Vivita Augule
3. Lauris Aizpurietis                                    3. Eva Evija Kasparoviča

Šautriņu mešana 7.10.2020.

1.Niks Potjomkins                                    1.Sindija Vīksniņa
2.Daniels Baumgartens                           2.Eva Evija Kasparoviča
3.Andris Eriņš                                            3.Vivita Augule

Basketbola soda metieni 4.11.2020.

1.Linards Janciņš                                      1. Sindija Vīksniņa
2.Niks Potjomkins                                    2.Diāna Ulanova
3.Elvijs Stociks                                           3.Linda Dzirkale

Spēka trīscīņa decembris

1.Sandis Rošāns                                        1.Lauma Opincāne
2.Mārtiņš Šķēls                                          2.Elīna Cvilikovska
3.Kārlis Kārkliņš                                         3.Sindija Vīksniņa

 

JAK Barkavas struktūrvienības  kolektīva un izglītojamo sveiciens AMI SK 30. gadu jubilejā!

Sveicieni no :
Barkavas struktūrvienības vadītājas Silvijas Smelteres – 2km, skolotājas Egitas Kārkliņas – 1,58km, skolotājas Mairitas Smelteres – 1,5km, lietvede Agnese Poļaka – 3,02km, sporta darba organizatores Ingas Dzelmes - 14,2 km, audzēkņiem: Nika Ikaunieka – 2,75, Sindijas Vīksniņas – 16km, Annas Lazdiņas Uzulnieces – 3,54km, Sanda Rošāna – 15,4km, Jēkaba Ērgļa – 7,31, Samantas Ņekrasovas – 9,34km.

Kopā balva: 76,64 km. Lai lidojums neapstājas!