Par skolu

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība atrodas Barkavā, Madonas novadā Latvijas austrumos, Lubānas ezera zemienē, 189 km no Rīgas un 26 km no Madonas.

Izglītības pirmsākumi Barkavā veidojās jau XIX gs. otrajā pusē. 1869.gadā mācās 19 zemnieku bērni, bet 1909.gadā jau vairāk nekā 200. 1925. gadā Barkavas pagasta „Mālniekos” saviesīgās biedrības namā darbu sāk divgadīgā lauksaimniecības skola, kas darbojas 15 gadus. 1975.gadā p/s „Barkava” direktors Pēteris Eglons nolemj atjaunot lauksaimniecības izglītību Barkavā. Šī paša gada decembrī projektēšanas institūtam tiek iesniegts pasūtījums jaunas skolas izveidei. Skola savu darbību uzsāk 1981.gadā. Gadu gaitā skola mainās līdzi laikiem, piedāvājot plaša spektra vidējās profesionālās izglītības programmas, arodizglītības programmas, tālākizglītības kursus darba meklētājiem un interesentiem.

Skolai ir bibliotēka, ēdnīca, dienesta viesnīca, sporta zāle.
Skola sekmīgi darbojas starpvalstu projektos, radot iespēju audzēkņiem praktizēties ārzemēs.
Jauniešiem ir iespēja apgūt militāro mācību un papildus iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.

Misija: nodrošināt atbilstoši valsts tautsaimniecības pieprasījumam kvalitatīvu profesionālo augstāko un sākotnējo profesionālo izglītību.

Vīzija: Vispusīga izaugsme, kas nodrošina reģionā izglītības pēctecību, sadarbojoties ar uzņēmējiem, pašvaldību un izglītības iestādēm, iekļaujoties Eiropas Savienības darba tirgū.

Stratēģiskais mērķi:
1. Stiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes statusu un pozīcijas, piedāvājot jaunas studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai.
2. Modernizēt STEM izglītības programmas un nodrošināt resursu koplietošanu.
3. Paplašināt profesionālās vidējās izglītības piedāvājumu un kvalificēties Profesionālās Kompetences centra statusam.