Mācību process 2021./2022.m.g.

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g.

Sesiju eksāmenu grafiks 2022./2023.m.g.šeit

Mācību procesa organizēšana 2021./2022.m.g.

Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit

Mācību procesa  2021./2022.m.g. grafiks šeit                                  

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks šeit

Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē 2021./2022.m.g. šeit un šeit

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 

Eksāmenu grafiks 2021./2022.m.g. šeit

Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā šeit

Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu COVID - 19 infekcijas izplatības laikā šeit

PVIN_ Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit

PVIN_21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit

PVIN_26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeit