31/01/2020

Strādājam IZCILI un ar KVALITĀTI eTwinning projektos

Izveidots: 31.Janvāris, 2020 Autors: Agris Ankravs ievietots: Jaunumi, Projekti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības skolotāji un skolēni strādā IZCILI un ar KVALITĀTI nacionālajos un starptautiskajos eTwinning projektos 2019./2020.mācību gadā.

„Šodien moderna mācību vide sākas ar mūsdienīgi domājošu un prasmīgu skolotāju. Klase var būt aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, taču tas neuzlabos skolēnu sasniegumus, ja vides pārmaiņām līdzi nemainīsies veids, kā skolēni un skolotāji kopā mācās gan klasē, gan ārpus tās”- uzskata Aivars Gribusts.

Tāpēc šajā mācību gadā JAK Barkavas struktūrvienības skolas skolotāji un skolēni pirmo reizi piedalījās divos eTwinning projektos: starptautiskais projekts “European Day of Languages” un nacionālais projekts “Pikniks Dzejas pasaulē”. Iepriecina tas, ka spējām interesanti, radoši, inovatīvi strādāt mācību procesa laikā, kā arī gūt jaunu pieredzi, pilnveidot arvien vairāk digitālo rīku pielietojumu mācību satura izpildes laikā, kaut reizēm tas sagādāja grūtības, bet prieks pārņēma ikreiz, kad spējām  realizēt projekta uzdevumus.

Projektu laikā notika starppriekšmetu saikne un jauka sadarbība ar skolas skolotājiem: Raivita SONDORE (krāsu un stila mācība), Maija OPINCĀNE (skolas bibliotekāre), Agris ANKRAVS (informātika), Mairita SMELTERE (latviešu valoda , literatūra), Līga KRŪMIŅA (angļu valoda). Notika veiksmīga sadarbība arī ar citiem Latvijas skolu skolotājiem, jo bija iespēja metodiski dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem savos mācību priekšmetos, gūt jaunas idejas, metodes, ko var izmantot mācību procesa laikā.

Projektu laikā piedalījās jaunieši no V3 grupas: Karina Avdeviča, Bella Grigalka, Aļona Grigorjeva, Dagmāra Leitāne, Evita Murinska, Janīna Pauniņa, Ramona Pētersone, Sanita Piļpuka, Emīlija Rudeviča, Samanta Sirmā, Barbara Smirnova. No V2 grupas: Andželika  Čerņavska, Viktorija Dreģe, Eva Dreģe, Linda Dzirkale, Eva Evija Kasparoviča, Milēna Krahmaļova, Juris Kušners, Rūdolfs Oļukalns, Evita Peipiņa, Inguna Skrauča, Krista Ūdre, Sindija Renāte Vīksniņa. AB2 grupa – Mārtiņš Šķēls, V1 grupa - Ričards Vucāns. Skolēniem bija iespēja parādīt, cik viņi spēj būt radoši, motivēti,  strādāt komandā, pētīt, analizēt, apkopot informāciju, izmantojot dažādus digitālos rīkus, veikt dažādus e-uzdevumus. Tā bija iespēja ikvienam skolēnam atklāt sev jaunas lietas, pārvarēt bailes un neticību sev, gluži pretēji – es varu, man patīk ko jaunu iemācīties, spēju komunicēt ar citiem jauniešiem no citām skolām, nebaidos ģenerēt ar savām idejām, nebaidos uzdrīkstēties darīt ko savādāku.

Es uzskatu, ka ikvienam ir jāpamēģina darboties eTwinning projektos, jo tas  šodien ir ļoti aktuāli un moderni. Tas veicina skolēnu motivāciju mācīties un radošu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa laikā, veicina pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, pilnveidojot digitālo kompetenci, kultūras izpratni un izpausmi, mācīšanās mācīties, uzdrīkstēšanās ko jaunu pamēģināt, papildināt savu profesionālo pieredzi, saprast, ka  mācību procesā ir jēgpilni izmantot IKT rīkus, kā arī praktiski pielietot projekta metodi savā ikdienas darbā un tas dod pozitīvas emocijas.

Šobrīd eTwinning nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni strādājošiem pedagogiem.

Esam gandarīti par paveikto, jo skola par katru projektu ir saņēmusi KVALITĀTES  SERTIFIKĀTUS, ko izvērtēja  eTwinning Nacionālais atbalsta dienests Latvijā.

Liels paldies visiem, kuri strādāja,
uz tikšanos jaunos eTwinning projektos!

JAK Barkavas struktūrvienība
eTwinning projektu vadītāja
Mairita  SMELTERE