04/10/2022

Neticami - skolotājiem pēcstundas!

Izveidots: 4.Oktobris, 2022 Autors: Agnese Kanča

Par godu Skolotāju dienai JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie bija sagatavojuši pārsteigumu saviem skolotājiem - atstāja uz pēcstundām. 
Pēcstundu ietvaros skolotājiem bija jāveic dažādi atraktīvi uzdevumi gan komandās, gan individiāli, atklājot jaunus talantus - zīmēšanā, dzejas rindu radīšanā, ticējumu veidošanā. 

Neliels ieskats skolotāju pēcstundu radītajās dzejas rinās

Skolotāja plaukstās nākotnes smagums gulst,
Skolotāja smaidā prieka vēsts rotājas,
Skolotāja jokā visas klases prieks mostās!
***
Mīlestība glābs pasauli,
Labestība - mūsu savstarpējās attiecības,
Būsim laimīgi!
Sadosimies rokās,
Atvērsim sirdis,
Būsim laimīgi!
***
Lai lidojumam labvēlīgs laiks,
Lai laikam labvēlīgi apstākļi,
Lai apstākļus paši varam regulēt!
***
Liku bēdu
Dubļu peļķē,
Pāri gāju smaidīdam'.
***
Mīlēt dzīvi un sevi,
Dzīvot šeit un tagad,
Starp foršiem cilvēkiem!
***
Ikviens skolotājs saka paldies par brīnišķīgajām pēcstundu nodarbībām, par kopā būšanu un svētku noskaņas radīšanu!