10/04/2017

Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības jauniešu starptautiskā pieredze Čehijā un atskats uz projektu kopumā

Izveidots: 10.Aprīlis, 2017 Autors: Agris Ankravs ievietots: Notikumi

2017. gada 8. aprīlī noslēdzās “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitāte “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām”. Uz šo svarīgo tikšanos 2. aprīlī devās Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības audzēkņi Alīna Boļšakova (V1), Evija Poruka (V2), Voldemārs Šneveļs (V2), Svetlana Petrova (V3) un Annija Broka (L3).

Tā kā projekta būtība bija mācības un integrācija partnervalstu skolās, arī šoreiz skolēni un skolotāji apmeklēja mācību stundas un kultūras pasākumus Opavas Biznesa un loģistikas koledžā (OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LOGISTICKÁ) un Ostravā, tādējādi gūstot iespēju salīdzināt, kā šie procesi tiek organizēti un vadīti Čehijas Republikas profesionālās izglītības sistēmā un katrā konkrētajā valstī.

Septiņu dienu programma bija vērsta uz reliģiska sludinātāja, rakstnieka, domātāja un pedagoģijas zinātnes aizsācēja Eiropā Jana Amosa Komenska dzīves un darba gājuma izzināšanu. Projekta dalībnieki apmeklēja trīs potenciālās pedagoga dzimšanas vietas un interaktīvo tehnoloģiju pasaules izstādi, kurā jaunieši varēja pārbaudīt savas zināšanas bioloģijā, anatomijā, fizikā un ģeogrāfijā, piedalījās radošajās darbnīcās un skolotāju sagatavotā orientēšanās spēlē, kurā tika iekļauti J. A. Komenska galvenie pedagoģiskie principi - aktivizēt skolēnu domāšanu, sasaistīt mācības ar praksi, izkopt gribasspēku u. c., kā arī mācīja projekta dalībniekiem dzejoļus un dziesmas savā dzimtajā valodā.

Projektā, kas ilga 2 gadus, piedalījās skolēni un skolotāji no Bulgārijas, Latvijas, Lietuvas, Turcijas un Čehijas. Tā kā mūsdienās pārsvarā visi skolēni apgūst angļu valodu, viens no šīs aktivitātes uzdevumiem bija popularizēt arī citu svešvalodu apguvi, pamatā - vācu. Visi oficiālie pasākumi un aktivitātes notika vācu valodā, kā arī skolēnu mājas darbi (prezentācijas un dienasgrāmatas) tika sagatavoti un prezentēti vāciski.

Vizītei Bulgārijā mūsu skolas jaunieši gatavoja priekšnesumu par dzejniekiem un sabiedriskajiem darbiniekiem Aspaziju un Raini, Latvijā projekta dalībniekus iepazīstināja ar pulkveža Oskara Kalpaka dzīvesgājumu, Lietuvā audzēkņi uzstājās ar satriecošu uzvedumu par operdziedātāju Jāni Zāberu, savukārt Turcijā stāstīja par Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, bet aktivitātes noslēgumā Čehijā prezentēja savu favorītu sportā - latviešu BMX riteņbraucēju Māri Štrombergu.

Pirmo reizi starptautisko projektu vēsturē audzēkņu svešvalodu zināšanu līmeņa noteikšanai tika izmantota Erasmus + Online Linguistic Support programma. Ar šīs unikālās programmas palīdzību tika novērtētas audzēkņu zināšanas pirms un pēc mobilitātes, turklāt savu zināšanu uzlabošanai viņi varēja izmantot vietnē pieejamos mācību materiālus.

Svešvalodu zināšanu uzlabošana bija tikai viens no ieguvumiem, piedaloties projektā. Bulgārijā un Čehijā jaunieši nedēļu dzīvoja viesģimenēs. Tā bija lieliska iespēja iepazīt citu tautu kultūru, nogaršot tradicionālos ēdienus. Skolēni uzlaboja prasmi prezentēt sevi, savu skolu un valsti, iemācījās pamatfrāzes uzņemošās valsts valodā, pavēroja, kā savu mācību procesu un brīvo laiku plāno citu valstu jaunieši, kā arī pilnveidoja prasmes komunicēt ar dažādu tautu un paaudžu pārstāvjiem.

Dalība projektā būtiski uzlaboja skolēnu zināšanas un prasmes vispārizglītojošajos mācību priekšmetos (vēsture, ģeogrāfija, informātika, svešvalodas, vides zinības), veicināja radošumu, pieredzes apmaiņu un vēlmi darboties komandā, kā arī padziļināja izpratni par mūsdienu globālo pasauli un mūsu vietu tajā. Šī aktivitāte bija lielisks paraugs tam, kā veidot sadarbību un praktiski attīstīt mūsdienās populāro virzību uz kompetencēs balstītu izglītību.

Projekta noslēgumā katras dalībvalsts pārstāvji saņēma divu gadu laikā izstrādāto un apkopoto materiālu komplektu vācu valodā (grāmata un CD par visām vēsturiskajām personībām, 2017. gada kalendārs, dienasgrāmata, kurā apkopots audzēkņu viedoklis par aktivitātē piedzīvoto).

Liels paldies visiem projektā iesaistītajiem, īpaši darba grupai, vācu valodas speciālistiem Žanetei Bečai un Ainai un Alvim Saprovskiem, kā arī visu piecu komandu dalībniekiem, viņu vecākiem un atbalstītājiem.

Līga Krūmiņa