Viesnīcu pakalpojumi

Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojum i
Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas standarts

 

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.

AP_1304
14.03.2028.

Mācību laikā jāapgūst:
  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Matemātikas joma;
Dabaszinātnes joma;
Vēstures joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti:

Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi;
Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai;
Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs;
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumi un papildpakalpojumu pārdošana;
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite;
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana;
Konferenču un semināru apkalpošana;
Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse;
Sabiedrības un cilvēka drošība;
Starpkultūru pakalpojumi;
Ēdiena gatavošanas pamatiemaņas;
Galda klāšanas pamati;
Viesu apkalpošana bārā;
Ekotūrisma pakalpojumi.

  • Mūžizglītības kompetenču moduļi:

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

  • Citi kursi:

Valsts aizsardzības mācība;
Izlīdzinošais kurss;     
3. svešvaloda.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: plānot, organizēt un veikt kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos un tūrisma mītnēs, organizēt vietējās tūrisma aktivitātes un sazināties ar klientiem svešvalodās.