Būvdarbi

Būvdarbi
  • Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis
  • Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
  • Mācību ilgums: 4 gadi
  • Ieguves forma: Klātiene

Programma akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim!

Uzņem jauniešus arī ar dzirdes traucējumiem!

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu apdares darbu tehniķi, kurš spēs strādāt individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, kurš nokomplektēs apdares darbu strādnieka posmus un vadīs to darbu. Patstāvīgi izplānos veicamā darba operācijas, spēs izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus un rīkoties ar tiem.

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!