Augkopība

Augkopība
  • Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis
  • Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
  • Mācību ilgums: 4 gadi
  • Ieguves forma: Klātiene

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sagatavot augkopības tehniķi, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, ka arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos, semināros; praktizēties ārzemēs.

  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!