Augkopība - 1,5 gadi

Augkopība - 1,5 gadi

Programma:  Augkopība
Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 1,5 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Augkopības tehniķa profesijas standarts

 

Vairāk par programmu
Programmas
akreditācijas Nr.
AP_347 
 07.05.2027

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Profesionālo kompetenču mācību kursi:

Lauksaimniecības pamatprocesi;
Augsnes īpašības un ielabošana;
Lauksaimniecības ražošanas dokumentēšana;
Augu pavairojamais materiāls;
Kultūraugu mēslošana;
Augu aizsardzība;
Augkopības mehanizācija;
Ražas sagatavošana uzglabāšanai;
Lopbarības ražošana;
Traktortehnikas vad. sagatavošana;
Augkopja prakse;
Lauksaimniecības darbu organizēšana;
Augkopības procesu organizēšana;
Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā;
Augkopības tehniķa prakse;
Lopkopības pamati;
Dārzkopības pamati;
Lopkopības darbu organizēšana;
Bioloģiskā lauksaimniecība.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

plānot, organizēt un veikt kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus. Jaunietis spēj vadīt un atbilstoši darba uzdevumiem izvēlēties traktortehniku.