Ainavu būvtehniķis

 

Programma: Būvniecība
Iegūstamā kvalifikācija: Ainavu būvtehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 1,5 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuemnts: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standartsAinavu būvtehniķa profesijas standarts

 

Vairāk par programmu
Mācību laikā jāapgūst:

Profesionālo kompetenču moduļi:
Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope ainavu un koku kopšanas darbos;
Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanai;
Augu iedalījums, uzbūves un to dzīvības funkciju pamati;
Ģeodēzisko darbu izpilde;
Ainavu būvniecības priekšdarbu veikšana;
Augsnes īpašības un ielabošana;
Zālienu un zālāju izbūve;
Ceļu un laukumu būvdarbi;
Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā ;
Augu stādīšana;
Ainavu elementu izbūvēšanaKokaugu kopšana;;
Ūdens režīma regulēšana ainavu darbos;
Apstādījumu augu aizsargāšana;
Kokaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā;
Ainavu uzturēšanas darbi;
Ainavu būvdarbu un uzturēšanas darbu vadīšana;
Ainavu veidošanas, uzturēšanas un koku kopšanas personāla vadīšana;
Pakalpojumu sniegšana ainavu veidošanā, uzturēšanā un koku kopšnā;
Motorinstrumenta vadīšana;
Vertikālo virsmu apzaļumošana;
Intensīvo augļu dārzu ierīkošana un kopšana;
Sporta laukumu zālienu ierīkošana un uzturēšana;
Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā;
Augu pavairošana;
Ainavu būvtehniķa prakse.

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:
Sabiedrības un cilvēka drošība;
Valodas un kultūras izpratne un izpausmes;
Zaļās prasmes;
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas: Apgūstot šo profesiju iesgūsi padziļinātas zināšanas, prasmes ainavu apzaļumošanā. Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus. Ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants. Programmas absolventi ir profesionāļi, jo apgūtās prasmes un kompetences ļauj konkurēt vietējā vai globālajā darba tirgū un veiksmīgi strādā nozarē.