Vecāku sanāksme

...sīkāka informācija pie grupu audzinātājām...