Kvalifikācijas eksāmens - SPA1

Kvalifikācijas eksāmeni ESF fondu grupās - SPA speciālists (SPA1) teorētiskā daļa.