Kvalifikācijas eksāmens - L4

Kvalifikācijas eksāmeni valsts budžeta grupās - Lauku īpašuma apsaimniekotājs (L4)