Kvalifikācijas eksāmens - BV1

Kvalifikācijas eksāmeni ESF fondu grupās - Apdares darbu tehniķis (BV1) teorētiskā daļa.