Kvalifikācijas eksāmens - A1

Kvalifikācijas eksāmeni ESF fondu grupās - Lietvedis (A1)