Kvalifikācijas eksāmens V4

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens- V4 (viesmīlības paklpojumu speciālists)

26.06.2019 plkst. 09:00