Kvalifikācijas eksāmens L4

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens- L4 (lauku īpašuma apsaimniekotājs)

27.06.2019 plkst. 09:00