Kvalifikācijas eksāmens - B4

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens - apdares darbu tehniķis