Eksāmens - Svešvaloda

Valsts pārbaudījums Svešvalodā pamatizglītības ieguvei.