Eksāmens - Matemātika

Valsts pārbaudījums Matemātikā vispārējās vidējās izglītības iegūšanai.