Eksāmens - Latvijas un pasaules vēsture

Valsts pārbaudījums Latvijas un pasaules vēsturē vispārējās vidējās izglītības iegūšanai.