Eksāmens - Vēsture (V2, B2, A2)

Centralizētais eksāmens vispārējās vidējās izglītības iegūšanai