Kvalifikācijas eksāmens LA2a

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens- LA2a (lauku īpašuma apsaimniekotājs) - praktiskā daļa.

07.03.2019 plkst. 10:00