Eksāmens - Angļu valoda (V3, B3)

Centralizētais eksāmens vispārējās vidējās izglītības iegūšanai

02.06.2020 plkst. 10:00 - Angļu valoda (V3, B3)

03.06.2020 plkst. 09:00 - Angļu valoda (mutvārdu daļas turpinājums)