Eksāmens - Angļu valoda (V3, B3)

Centralizētais eksāmens vispārējās vidējās izglītības iegūšanai

17.03.2020 plkst. 10:00 - Angļu valoda (V3, B3)

18.03.2020 plkst. 09:00 - Angļu valoda (mutvārdu daļas turpinājums)