Diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā

Valsts pārbaudījums vispārējās vidējās izglītības iegūšanai.