Kvalifikācijas eksāmens - L4

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens - lauku īpašuma apsaimniekotājs