Kvalifikācijas eksāmens - V4

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens - viesmīlības paklpojumu speciālists.