Eksāmens - Latvijas un pasaules vēsture

Valsts pārbaudījums Latvijas un pasaules vēsturē pamatizglītības ieguvei.