Pašnovērtējums

  • Izglītības programmu "Augkopība" un "Skaistumkopšanas pakalpojumi” pašvērtējuma ziņojums DOC
  • Izglītības programmas "Lauksaimniecība" pašvērtējuma ziņojums PDF