Būvdarbi - 1,5 gadi

Būvdarbi - 1,5 gadi

Programma:  Būvdarbi
Iegūstamā kvalifikācija:  Apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 1,5 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Apdares darbu tehniķia profesijas standarts

PIETEIKTIES TAGAD
 
Vairāk par programmu
Programmas
akreditācijas Nr.

AP_506 
07.05.2027

Mācību laikā jāapgūst:
  • Profesionālo kompetenču moduļi:

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi;
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde;
Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana;
Ģeodēzisko darbu izpilde;
Apmešana;
Sausā apmetuma izveidošana;
Grīdu ieklāšana;
Flīzēšana;
Krāsošana;
Dekoratīvā krāsošana;
Tapešu līmēšana;
Ēku fasāžu siltināšana;
Apdares darbu izpildes plānošana;
Iekštelpu dekoratīvā apdare;
Apdares darbu izpildes organizēšana;
Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā;
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža;
Apdares vēsturiskā atjaunošana;
Apdares darbu tehniķa prakse.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Iniciatīva un uzņēmējdarbība;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: plānot, uzraudzīt un izpildīt apdares darbus visa veida būvēs, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā, izvēlēties un pielietot piemērotas tehnoloģijas un nepieciešamo aprīkojumu veicamajiem darbiem.