Meklēt


Lauksaimniecība - 1.5 gadi

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases / vidējā profesionālā izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam! Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uz [...]

ESF Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Vecums: līdz 29 gadiem Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jau [...]

ESF Lauksaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2017. gada 20. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes no [...]

Bibliotēka

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Bibliotēkas darba laiks P. 12:30 - 17:30 O. T. - C. - 12:30 - 17:30 P. - Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: visu skolas izglītojamo un darbinieku bibliotekārā un informatīvā apkalpošana Uzdevumi: 1. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 2. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus 3. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes. 4. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos. 5. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avot [...]

Sīkdatņu privātuma politika

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA, vienotais reģistrācijas numurs 90011018726, Pasta iela 1, Jēkabpils, Latvija, LV-5201 (turpmāk tekstā Koledža). Nododot Koledža savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei. Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. PERSONAS DATI, [...]

Atvērto durvju dienas 2018

Lai nonāktu kādā vietā, nepietiek tikai ar durvju atvēršanu. Lai izprastu un iepazītos, daudz svarīgāk ir spert soli tālāk un pārkāpt slieksnim. Pārkāpjot Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības slieksnim, tu uzzināsi, kā iegūt zināšanas, kas paver plašākas nākotnes iespējas. Atvērto durvju diena ir lieliska iespēja paciemoties praktisko darbu laboratorijās, satikt skolēnus, mācībspēkus, absolventus, iegūt informāciju par piedāvātajām mācību programmām, uzņemšanas nosa [...]

Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības jauniešu starptautiskā pieredze Čehijā un atskats uz projektu kopumā

2017. gada 8. aprīlī noslēdzās “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitāte “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām”. Uz šo svarīgo tikšanos 2. aprīlī devās Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības audzēkņi Alīna Boļšakova (V1), Evija Poruka (V2), Voldemārs Šneveļs (V2), Svetlana Petrova (V3) un Annija Broka (L3). Tā kā projekta būtība bija mācības un integrācija partnervalstu skolās, arī šoreiz skolēni un sk [...]

Zane Gabrusāne iegūst Atzinības rakstu Robertam Mūkam veltītā jaunrades konkursā

Pagājušā gada nogalē Riebiņu novada dome, Roberta Mūka muzejs un Galēnu pamatskola organizēja Roberta Mūka, dzejnieka un reliģiju pētnieka, 11. jaunrades darbu konkursu „Es esmu vaļējas durvis”, kurā tika aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi. Arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkne Zane Gabrusāne (V2) atsaucās šim aicinājumam, ar latviešu valodas skolotājas Daces un draudzenes Di [...]

“Ideja! Iedvesma! Iespējas?”

Kā zināms, uzņēmējdarbība sākas ar ideju. Kā un kur meklēt iespējas ideju realizēšanai? 2017. gada 23.novembrī skolā notika seminārnodarbības “Ideja! Iedvesma! Iespējas?”, kurās piedalījās VL3, V2, SPA1, LA1 un A1 grupu audzēkņi. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar LIAA Madonas biznesa inkubatoru. Par biznesa uzsākšanas iespējām pastāstīja Madonas biznesa inkubatora projektu vadītāja Liena Hačatrjana. Tikšanās laikā skolēni vairāk uzzināja par biznesa inkubator [...]

JAK Barkavas struktūrvienības VB1 komanda dosies uz ZZ čempionātu

Šī gada ziemas noslēgumā un pavasara sākumā JAK Barkavas struktūrvienības 1.kursu izglītojamie ļāvās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts” reklāmas vilinājumam, izveidojot V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) apvienoto komandu Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, T [...]

VB1 komanda piedalās „ZZ čempionāts 2018” finālā

2018.gada 26.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības apvienotā V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) komanda Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, Vinetas Tomiņas un Violetas Maksimivas sastāvā piedalījās Latvijas 10.-12.kl. skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts 2018 [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu 5. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu. Harta koledžai ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā. Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās [...]

JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie Erasmus+ projektā!

Novembra mēnesī 6 izglītojamie devās 3 nedēļu kvalifikācijas praksē uz uzņēmumiem Austrijā. Pirms projekta īstenošanas notika dalībnieku atlase un iepriekšēja sagatavošana. Sadarbībā ar uzņemošajām organizācijām, atbilstoši izglītības programmām, tika piemeklētas prakšu vietas un nodrošināta dzīvošana. Savos iespaidos dalās koledžas izglītojamie: Diāna Ugare: Strādāju viesnīcā, kuras nosaukums ir "Paronamadorf Sauaple". Manos darb [...]

V3 grupa apmeklē starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2019"

2019. gada 1. februārī  JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” V3 grupas audzēkņi un priekšmetu skolotājas Līga Zaļmeža un Egita Kārkliņa devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pirmais apskates objekts, uz kuru devāmies bija Superior klases 4 zvaigžņu viesnīca AVALON HOTEL and conferences, kura atrodas Rīgas vecpilsētas vēsturiskajā centrā- Vecrīgā. Viesnīcā  mums bija iespēja apskatīt luksuss un standarta numurus, konferenču un ban [...]

eTwinning KURSI JAK Barkavas struktūrvienībā

Projektu tendence Latvijas izglītības sistēmā attīstās nepārtraukti un labu laiku. eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenoties tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts). 2019.gada 5.aprīlī vairākiem mūsu skolas skolotājiem bija vienreizēja iespēja līdzdarboties “Ievads eTwinning” 6st. kursos, kurus vadīja Līga KRAUKLE [...]

Sākusies pieteikšanās 2019./2020.m.g. izglītības programmām

Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Ēdnīca (Madonas novada izglītojamajiem brīvpusdienas) Brīvā laika iespējas: Valsts militārā apmācība Sporta pulciņi Ansamblis Bibliotēka, lasītava Baseins, pirts Pasākumi, grupu vakari Ekskursijas, konkursi Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumentu kopijas (jāuzrāda oriģinālus) Medicīniskā izziņa 2 dokumentu fotokartiņas Dokumentus pieņemam sākot ar 14.06.2019. katru [...]

Kursi “Veiksmīga eTwinning projekta īstenošana”

Šodien ienākot ikdienas mācību darbā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) veicina jaunāko mācību metožu plašu izmantošanu – skolotāji ātrāk uzzina  par labo praksi, skolotāji un skolēni ātrāk var komunicēt  un sadarboties, izmantojot internetā piedāvātos sadarbības rīkus neatkarīgi  no atrašanās vietas. Ieviešot kompetenču pieeju, mainās arī skolotāja loma mācību procesā. No autoritatīva informācijas avota skolotājs pārtop par [...]

“STĀSTU STĀŠTĪŠANA UN VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ UN ETWINNING PROJEKTOS SADARBĪBĀ AR I. ZIEDOŅA MUZEJU”

KAS IR eTwinning??? Darbojoties eTwinning projektos, skolotājiem  tā ir iespēja atrast sadarbības partnerskolas platformā www.eTwinning.net , plānot mācību projektu par sev izvēlētu tēmu, strādāt virtuāli drošā projekta vidē TwinSpace, apmainīties idejām ar kolēģiem no visas Eiropas, izmantojot kolēģu sagatavotos mācību materiālus un dalīties ar saviem un  iegūt starptautisku atzinību. Tā ir pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā, sadarbība ar skolām Eiropā un ārpus tās, inovatī [...]

Eiropas valodu diena

“VALODA ir tauta. VALODA ir dzeja. VALODA ir vēsture. VALODA ir zinātne. VALODA ir cilvēks”, saka  J. Klīdzējs. Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs ar dažādiem pasākumiem kopš 2001. gada tiek atzīmēta Eiropas valodu diena 26. septembrī, kuras laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām un par godu tam rīkotas arī dažādas aktivitātes skolās. Eiropas valodu diena ir arī latviešu valodas ne tikai kā dzimtās valodas un tautas gara vērtības, bet [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Latvijā 2019

Šis ir ļoti īpašs gads, jo šogad no 11.- 17. novembrim Ziemeļvalstu biedrība Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā svin simtgadi! Šis projekts ir unikāls ar to, ka gada vistumšākajā laikā vairākas  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās un skolās, vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata (rīta stundā vai vakara stundā)... Ziemeļvalstu literatūras nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. ( [...]

eTwinning projekts “Mani pirmie zābaciņi”

2020.gada 05. – 07.augustam Liepājā Promenade Hotel  satikās eTwinning vēstnieki no visas Latvijas, kurā norisinājās 3 dienu kursi “Laika plānošana eTwinning mācību projektu kontekstā”. No JAK Barkavas struktūrvienības vēstnieku saietu apmeklēja latviešu valodas skolotāja, eTwinning projektu vadītāja Mairita Smeltere. Kursu laikā svarīgās tēmas: eTwinning sasniegumi un aktualitātes 2020./2021.m.g. Vēstnieku pieredzes “dzīvā bibliotēka” Pašn [...]

Ziemas uzņemšana programmā "Būvdarbi"

ZIEMAS UZŅEMŠANA  PROGRAMMĀ “BŪVDARBI” AR KVALIFIKĀCIJU “APDARES DARBU TEHNIĶIS” Mācību ilgums - 1,5 gadi Iepriekšējā izglītība - vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Informāciju par brīvā laika iespējām skatīt mājaslapā! Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (jāuzrā [...]

KAS IR eTwinning?"

JAK BARKAVAS struktūrvienības projekti eTwinning ir EIROPAS SKOLU PLATFORMA – ko piedāvā ikvienam izglītības jomas darbiniekiem (skolu direktoriem, direktoru vietniekiem, skolotājiem, skolu bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm.        Viens no svarīgākajiem elementiem eTwinning ir sadarbība starp skolotājiem, skolēniem, skolām, vecākiem un vietējo varu. eTwinning skolotāji strādā kopā un organizē aktivitātes saviem skolē [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020’ JAK Barkavas struktūrvienībā notika 2020.gada 12.novembrī. “Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļai sākoties, Ziemeļvalstis sedz bieza tumsa. Mēs pasargājam sevi no aukstā rudens vēja un lietus ar lietussargiem, iededzam lukturus un iegrimstam grāmatās un stāstos”, Anno Vikberga no Ālandu salām. Tēma – Ziemeļvalstis un pasaule. Mērķis – piepildīt Z-valstu un Baltijas valstu skolas un bibliotēkas ar lasījumiem, izstādēm, sa [...]

EIROPAS VALODU DIENA 2020’ RADOŠO DARBU KONKURSS “Mans grāmatplaukta stāsts”

Eiropas Valodu diena 2020’ ietveros, Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus piedalīties konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”, rakstīt latviešu valodā domrakstus, esejas, dzejoļus, kā arī klāt pievienot zīmējumus un iesūtīt savus darbus. Konkursa mērķis un uzdevums: 1.Popularizēt latviešu valodu; 2.Rosināt skolēnus izzināt kultūrvēsturisko mantojumu. Konkursa norise: ·konkurss notiek no 2020.gada 26.septembra, darbus iesūtīt līdz 2020.gada 18.novem [...]

Vebināra lekcija “Stresa vadība emocionālas spriedzes apstākļos”

27.01.2021. kopā ar IP Viesnīcu pakalpojumi, V3 grupu, priekšmetā “Uzņēmuma darba organizācija”, klausījāmies vebināra lekciju par šobrīd ļoti aktuālu tēmu- “Stresa vadība emocionālas spriedzes apstākļos”. Kopā guvām jaunas zināšanas par to kā izprast sevi un mazināt stresa līmeni savā organismā. Lekcijai iepriekš sagatavojām arī glāzi ūdens, praktiskam vingrinājumam, kā arī uzzinājām, cik svarīga ir izgulēšanās, ūdens dzeršana, e [...]

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā!

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā Izvēlies - uzzini - izmēģini un pārvērt savu talantu profesijā 2021./2022.mācību gadā!

Informācija par CE norisi 2020./2021.m.g.

Labdien, 2. vai 3.kursa izglītojamais!                                      Pirms katra centralizētā valsts eksāmena tu saņemsi vēstuli savā e pastā (par svešvalodu eksāmenu 07.05., par latviešu valodas eksāmenu 14.05., par matemātikas eksāmenu 19.05.), kurai būs pievienoti šādi pielikumi: Eks [...]

Konference “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”

Lai iepazīstinātu ar lauksaimniecībā pieprasītām, labi apmaksātām un nepieciešamām profesijām, kā arī uzzinātu, kādi speciālisti pietrūkst pašiem lauksaimniekiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) jau otro gadu pēc kārtas rīkos profesionālo izglītības iestāžu konferenci “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”. Konferences mērķis - profesiju popularizēšana, zemkopības profesiju skaidrošana audzēkņa vārdiem - kas ir augkopības tehniķis”, kas ir “dārzkopības tehniķis”, “lauksaim [...]

Konkurss "Skaistumkopšana"

12.oktobrī JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Skaistumkopšana”. Jauno profesionāļu meistarības konkursi līdz šim jau ir norisinājušies vairākās nozarēs, taču skaistumkopšanā šāds konkurss tika organizēts pirmo reizi. Konkursā tika pārstāvētas trīs skolas – Rīgas Stila un modes tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Katras skolas komanda [...]

Skolēnu radošo darbu konkurss 2022

Patiesa mīlestība pret savu zemi nav iedomājama bez mīlestība pret savu VALODU. / K. Paustovskis/ Skolēnu radošo darbu konkurss 2022 “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” Novembris – patriotiskais mēnesis. Latviešu valodas aģentūra izsludinājusi ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu par tēmu - “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”. No katras skolas gaida deviņus labākos darbus, ko pēc izvēles var noformēt (domraksts, eseja, dzejolis vai zīmējums). Konkursa mērķis un uzdevums: *popularizēt latviešu valodu u [...]

Mācību ekskursija būvniecības nozarē

Mācību satura apguvi, vienlaikus apvienojot ar izklaidi un iespēju paplašināt redzesloku kultūras un mākslas jomās, oktobra otrajā pusē visu Būvdarbu programmas grupu jaunieši devās mācību ekskursijā uz Preiļiem un Rēzekni. Vistiešākā saikne ar apgūstamo profesiju tika gūta, viesojoties Preiļu pilī, kur jauniešiem bija lieliska izdevība skatīt, kā notiek pils restaurācijas process, ko veic SIA “Preiļu celtnieks”. Tika izstaigāts līdz pat pils bēniņiem, uzzināts par vēsturiski izmantotajām tehnol [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

14.-18.novembris ir laiks, kad visā Latvijā atzīmē un skolēni piedalās dažādās aktivitātēs Ziemeļvalstu literatūras nedēļas projektā 2022. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 25. reizi, Latvijā - 24. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļv [...]

Aktivitātes decembrī

Decembris – kad dienas ir visīsākās un naktis visgarākās, kad zeme ir klāta baltā sniegpārslu segā un sirdis jau gaida Ziemassvētku brīnumu, gribas izdarīt ko labu un ienest prieka mirdzumu ikviena acīs. 01.12.2022.-21.12.2022. Šogad Barkavas struktūrvienībā tiek organizēta akcija, lai iepriecinātu Barkavas pansionāta seniorus. Līdz 21.decembrim ikviens ir aicināts sarūpēt dāvaniņu pansionāta senioriem un to nest uz R.Sondores kabinetu. 22.decembrī visas sarūpētās dāvanas tiks nogādātas Barkavas [...]

Starptautiskā Dzimtās Valodas Diena

21.februāris - Starptautiskā Dzimtās Valodas Diena Katras tautas lielākais dārgums ir tās valoda, bez kuras nacionālās kultūras izveidošana nav domājama. Starptautiskā dzimtās valodas diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 21. februārī kopš 1999. gada, kad UNESCO izveidoja valodas piemiņas dienu. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt izpratni par pasaules valodu un kultūru daudzveidību, jo liela daļa no pasaules valodām ir apdraudētas un vairums no tām var kļūt par mirušām valodām. Šī diena ir [...]

Mācību ekskursija

5.aprīlī JAK Barkavas struktūrvienības A1 un A2 grupu izglītojamie devās ekskursijā uz Krustpils pili un SIA “Elagro Trade”. Krustpils pils tika apmeklēta projekta Skolas soma ietvaros. Ekskursijas laikā, gida pavadībā, izglītojamie aplūkoja pastāvīgo ekspozīciju un iepazina 19.-20.gadsimtu Jēkabpils vēsturi. Savukārt SIA “Elagro Trade”, kas ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem graudu, sēklu, augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu biznesā, tika apmeklēts Atvērto durvju dienu ietvaros s [...]

Mācību ekskursija IP "Augkopība" izglītojamajiem

17. maijā JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas Augkopība 1., 2. un 4. kursu izglītojamie, sadarbojoties mācību moduļu Ražas sagatavošana un uzglabāšana, Augu pavairojamais materiāls, Valodas, kultūras izpratne un izpausmes un mācību priekšmeta Pirmā svešvaloda profesijā pedagogiem, devās mācību ekskursijā uz z/s Kotiņi. Ekskursijas laikā jaunieši uzzināja saimniecības tapšanas un attīstības vēsturi, iepazinās ar plašo saražotās produkcijas klāstu, saimniecības īpašumā esošajām teh [...]

Jauno uzņēmēju skola 2023

27.septembrī V2 kursa jaunieši kopā ar skolotāju Lilitu Zukuli devās uz Rēzekni, lai piedalītos Junior Achievement Latvia organizētajā semināru ciklā “Jauno uzņēmēju skola 2023”. Semināra dalībnieki varēja uzzināt par skolēnu iespējām izpausties kā uzņēmējiem un līderiem, mācību uzņēmumu (SMU) darbību, iepazīties ar citu jauniešu SMU veiksmes stāstiem un pieredzi, kā arī par mūsdienu tehnoloģiju, mākslīgā intelekta resursu jēgpilnas izmantošanas priekšrocībām.

Jauno politiķu skola

Šajā mācību gadā Jēkabpils Agrobiznesa koledža un Barkavas struktūrvienība ir iesaistījusies Erasmus+ Jauniešu līdzdalības projektā Jauno politiķu skola (JaPS), kuras realizētāji ir Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvalde Zibsnis. Pirmā dalībnieku tikšanās notika 23.oktobrī, Rēzeknes tehnikumā, kuras laikā izglītojamie tikās ar kouču dažādās nodarbībās - Iepazīšanās, Saliedēšanās, Diskusijas vadīšanas pamati, Izvērtēšana, kā arī piedalījās politikas eksperta nodarbībā Latvija - demokrātiska nāci [...]

Mācību ekskursija 03.11.2023.

03.11.2023. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības jaunieši no SPA 1 un V1 grupām, kopā ar pedagogiem M. Zepu, E.Kārkliņu, L. Zaļmežu un A. Seili, devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pirmā apskates vieta bija vērienīgākā un krāšņākā skaistuma industrijas izstāde Baltijā un Skandināvijā BALTIC BEAUTY 2023, kurā bija iespēja apskatīt jaunākos kosmētikas produktus, kā arī iepazīt aktuālākās skaistumkopšanas tendences. Izglītojamie vēroja, kā uzņēmumi komunicē ar klientiem, reklamējot [...]

Mācību ekskursija Mārcienas muižā

09.01.2024. Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma Barkavas struktūrvienības jaunieši no SPA1 un V1 grupām, kopā ar pedagogiem M. Zepu un E.Kārkliņu, devās mācību ekskursijā uz Mārcienas muižu. Ekskursijas laikā izglītojamie uzzināja, kādi pamata un papildus pakalpojumi tiek piedāvāti viesiem, kā arī kādas SPA procedūras iespējams izbaudīt muižas SPA viesnīcas telpās. Bija iespēja apskatīt SPA kompleksu, 3 pirtis - saunu, skuju tvaika pirti, Himalaju sāls istabu, ūdens dzirnavas jeb kontrastu dušu, kā [...]

Mācību izbraucieni

15. februārī izglītības programmas “Augkopība” pirmā, otrā un trešā kursa izglītojamie devās uz Latgales vēstniecību Gors, lai piedalītos, lai piedalītos BASF organizētajā ziemas seminārā. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar sezonas aktualitātēm par graudaugiem un rapšiem, uzzināt agronomu meistarstiķus un praksē pārbaudītas atziņas labākai ražas ieguvei, kā arī ieskatīties nākotnes tendencēs un tajā, kā mainīsies tirgus situācija turpmākajos gados. Semināra īpašais viesis bija Dr.Rory Dev [...]

Izglītība un karjera 2024

20.martā Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums piedalījās profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādē Izglītība un karjera 2024. Izstādes laikā interesenti varēja iepazīties ar izglītības iestādēm no visas Latvijas, piedalīties dažādos konkursos un seminārā Izzini savas karjeras iespējas ar Rēzeknes uzņēmējiem.

Mācību ekskursija "SkillsLatvia2024"

IP “Būvdarbi’un “Viesnīcu pakalpojumi” 1.kursu audzēkņi 9.maijā devās mācību ekskursijā uz Rīgu un apmeklēja pasākumu “SkillsLatvia 2024” Ķīpsalā, lai gūtu priekšstatu par šādu profesionālās meistarības konkursu norisi, kā arī par to, kādi uzdevumi jāveic konkursa dalībniekiem un kopējo gaisotni. Pie viena šajā pasākumā varēja izpētīt izglītības un karjeras izvēles iespējas. Lielākais ieguvums jauniešiem bija iespēja vērot, kā savas profesionālās zināšanas un prasmes demonstrē citu skolu audzēkņ [...]