Meklēt


Mācību process 2021./2022.m.g.

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g. Sesiju eksāmenu grafiks 2022./2023.m.g.šeit Mācību procesa organizēšana 2021./2022.m.g. Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit Mācību procesa 2021./2022.m.g. grafiks šeit Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks šeit Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē 2021./2022.m.g. šeit un šeit Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks Eksāmenu grafiks 2021./2022.m.g. šeit Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā šeit Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu COVID - 19 infekcijas izplatības laikā šeit PVIN_ Vad [...]

Pedagogiem

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN Norādījumi IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.10.-2/21 "Attālinātā mācību procesa vadlīnijas" Noteikumi PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 IZGLĪTOJAMĀ Iesniegums par klātienes konsultāciju apmeklēšanu PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju uzskaites veidlapa PEDAGOGAM  Kārtība

Vecākiem

Izglītojamo vecāku sapulču grafiks 2023./2024.mācību gadā šeit Vecāki, atceramies, ka mēs – pieaugušie, esam bērniem paraugs un ar savu attieksmi, un darbību parādam, kā jāizturas vienam pret otru, kā jāveido attiecības, kā jākontrolē dusmas, kā jārisina konfliktsituācijas, mēs motivējam darbam, mācībām, parādam savas labākās īpašības un vēlamies, lai mūsu bērni izaug par krietniem, veiksmīgiem cilvēkiem. Izmantosim šo laiku, kad varam veidot ciešas un sirsnīgas attiecības un stiprināt savu ģimeni. Lai mums visiem laba veselība! JAK Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti vecākiem ŠEIT Koledža piedāvā iespēju vecākiem sekot līdzi bērnu sekmēm, pieslēdzoties mācību sociālajam tīkl [...]

Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojum i Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas standarts Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_1304 14.03.2028. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Matemātikas joma; Dabaszinātnes joma; Vēstures joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Profesionālo kompetenču moduļi [...]

Citu izglītības iestāžu bibliotēkas

Atpakaļ Daugavpils Universitāte Turība ​Latvijas Lauksaimniecības universitāte Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija Latvijas Universitāte Rīgas tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā koledža Rīgas Stradiņa universitāte Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija Rīgas Juridiskā augstskola Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Latvijas kultūras koledža Malnavas koledža Rīgas 1.medicīnas koledža Rīgas celtniecības koledža Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža Valsts robežsardzes koledža Ogres tehnikums Baltijas starptautiskā akadēmija Ekonomikas un kultūras augstskola Sociālo tehnoloģiju augstskola Rīgas biznesa skola Transporta un sakaru institūts Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija [...]

Lauksaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība Mācību ilgums: 4 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam! Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju. Mācību laikā a [...]

Būvdarbi (apdares darbi)

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Apdares darbu tehniķia profesijas standarts Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_286 07.05.2027 Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Matemātikas joma; Dabaszinātnes joma; Vēstures joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti: Būvni [...]

Būvdarbi

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Sausās būves tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Sausās būves tehniķa profesijas standarts Vairāk par programmu Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma; Dabaszinātnes joma; Matemātikas joma; Tehnoloģiju joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Mūžizglītības kompetenču mācību moduļi: Sabiedrības un cilvēka drošība; Inici [...]

Lauksaimniecība - 1.5 gadi

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases / vidējā profesionālā izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: Klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam! Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uz [...]

Skaistumkopšanas pakalpojumi

Programma: Skaistumkopšanas pakalpojumi Iegūstamā kvalifikācija: SPA speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 1,5 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību SPA speciālista profesijas standarts PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_285 07.05.2027 Mācību laikā jāapgūst: Profesionālo kompetenču mācību kursi: Epidemioloģijas un higiēnas prasību nodrošināšana ; Anatomijas un fizioloģijas pamati; Klienta ādas veselības stāvokļa noteikšana; Komunikācija ar klientu; Klienta labsajūtas veicināšana; Atpūtas režīma nodroš [...]

Mācību materiālu resursi internetā​

Atpakaļ Interneta vietne apraksts, piezīmes www.edx.org/course Mācību materiāli https://support.google.com/adwords Par reklāmām http://www.microsoft.com/ Mācību materiāli www.excel-easy.com/ Excel apmācība https://gramatas.lndb.lv/ 6000 grāmatas, latviešu un trimdas izdevumi, speciālā nozaru literatūra www.ebsco.com Žurnāli visas zinātnes nozarēs http://www.alberts.lv/ Likumdošana, bizness, mārketings, reklāma http://openhumanitiespress.org/index.html Zinātniskie e‑žurnāli un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs – filozofijā, kultūrā, kino un foto, mākslā, vēsturē, komunikāciju zinātnēs u.c. http://www.openculture.com/ Bezmaksas audio grāmatu, tiešsaistes kursu, filmu, valodas nodarbību un [...]

Ainavu būvtehniķis

Programma: Būvniecība Iegūstamā kvalifikācija: Ainavu būvtehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 1,5 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuemnts: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts: Ainavu būvtehniķa profesijas standarts Vairāk par programmu Mācību laikā jāapgūst: Profesionālo kompetenču moduļi: Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope ainavu un koku kopšanas darbos; Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanai; Augu iedalījums, uzbūves un to dzīvības funkciju pamati; Ģeodēzisko darbu izpilde; Ainavu būvniecības priekšdarbu ve [...]

ESF Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Vecums: līdz 29 gadiem Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jau [...]

ESF Lauksaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība Mācību ilgums: 1,5 gadi Ieguves forma: klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2017. gada 20. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes no [...]

Dokumenti

1.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g. pašnovērtējums 2.Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija 3. Development and investment strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020 Strategy 4.Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma Internacionalizācijas stratēģija 2024. - 2029.gadam Stratēģija 5. Uzņemšanas kārtība 2023./2024.m.g. profesionālās vidējās izglītības programmās Uzņemšanas kārtība

Iepirkumi

Piblikācijas Datums Identifikācijas Nr. Līguma priekšmets Līguma pielikumi Iesniegšanas termiņš Rezultāti Piezīmes                

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana Trauksmes cēlēju ziņojumu aprites kārtība KĀRTĪBA Trauksmes cēlēji Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu. Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir ce [...]

Pašnovērtējums

Izglītības programmu "Augkopība" un "Skaistumkopšanas pakalpojumi” pašvērtējuma ziņojums DOC Izglītības programmas "Lauksaimniecība" pašvērtējuma ziņojums PDF Izglītības programmas "Augkopība", "Būvdarbi", "Viesnīcu pakalpojumi", "Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" pašvērtējuma ziņojums 2020 PDF

Normatīvie akti

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma nolikums Nolikums Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma struktūrvienības Barkavā nolikums Nolikums Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2024./2025. mācību gadam Kārtība Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un pārskatu sagatavošanas kārtība Kārtība Stipendiju piešķiršanas nolikums Nolikums Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība Rakstu darbu noformēšanas kārtība Kārtība Kārtība, kādā Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikumā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas Kārtība Izglītojamo drošības noteikumi Noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi dienesta viesnīcā Noteikumi Kārtība par rīcību, ja tie [...]

Vakances

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums struktūrvienība Barkavā aicina darbā: Matemātikas skolotāju te Fizikas skolotāju te Profesionālo mācību priekšmetu skolotāju IP Būvdarbi te Vairāk info pa tālruni: struktūrvienības vadītājas vietniece mācību un audzināšanas jomā Skaidrīte Zepa - 22462380

Budžets

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas eTāmes

Projekti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas eTāmes

Lietotāji

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas eTāmes

Par skolu

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma struktūrvienība Barkavā atrodas Barkavā, Madonas novadā Latvijas austrumos, Lubāna ezera zemienē, 189 km no Rīgas un 26 km no Madonas. Izglītības pirmsākumi Barkavā veidojās jau XIX gs. otrajā pusē. 1869.gadā mācās 19 zemnieku bērni, bet 1909.gadā jau vairāk nekā 200. 1925. gadā Barkavas pagasta „Mālniekos” saviesīgās biedrības namā darbu sāk divgadīgā lauksaimniecības skola, kas darbojas 15 gadus. 1975.gadā p/s „Barkava” direktors Pēteris Eglons nolemj atjaunot lauksaimniecības izglītību Barkavā. Šī paša gada decembrī projektēšanas institūtam tiek iesniegts pasūtījums jaunas skolas izveidei. Skola savu darbību uzsāk 1981.gadā. Gadu gaitā skola mainās līdzi la [...]

Skola

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana. Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionālo vidējo izglītību atbilstoši val [...]

Administrācija

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs). Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana. Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā. Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionālo vidējo izglītību atbilstoši val [...]

Pedagogi

Vārds Uzvārds e-pasts Arnis Avišāns arnis.avisans@jak.lv Aldis Bondars aldis.bondars@jak.lv Ingars Čaunāns ingars.caunans@jak.lv Juris Dukaļskis juris.dukalskis@jak.lv Inga Dzelme inga.dzelme@jak.lv Normunds Dzelme normunds.dzelme@jak.lv Valdis Garančs valdis.garancs@jak.lv Raimonds Grudulis raimonds.grudulis@jak.lv Everita Ģērmane everita.germane@jak.lv Andris Ģērmans andris.germans@jak.lv Antonija Ikauniece antonija.ikauniece@jak.lv Egita Kārkliņa egita.karklina@jak.lv Vladimirs Kišņakovs vladimirs.kisnakovs@jak.lv Līga Krūmiņa liga.krumina@jak.lv Vita Legčakova-Šķēle vita.legcakova@jak.lv Dana Lūse dana.luse@jak.lv Aigars Oļukalns aigars.olukalns@jak.lv Maija Opincāne maija.opincane@jak.l [...]

Bibliotēka

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Bibliotēkas darba laiks P. 12:30 - 17:30 O. T. - C. - 12:30 - 17:30 P. - Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: visu skolas izglītojamo un darbinieku bibliotekārā un informatīvā apkalpošana Uzdevumi: 1. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 2. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus 3. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes. 4. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos. 5. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avot [...]

Dienesta viesnīca

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīca atrodas skolas teritorijā. Tā ir piecstāvu ēka, kuras 1. stāvā izvietotas mācību telpas; 2., 3. un 4.stāvā izvietotas istabiņas (2-vietīgas un 3-vietīgas). Katrā blokā (uz 2 istabiņām) ir 1 WC un 1 duša. 2.stāvā var izmitināt 55 jauniešus, 3.stāvā - 82 jauniešus.. Katrā stāvā – 1 labiekārtota virtuve, brīvā laika pavadīšanai ir iekārtotas atpūtas telpas ar daudzprogrammu televīziju. Jauniešiem brīvā laika pavadīšanai ir pieejams sporta inventārs (novuss, galda spēles, galda futbols), kā arī ir iespēja izmantot internetu.

Ēdnīca

Informācija tiek atjaunota...

Pakalpojumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas maksas pakalpojumu cenrādis cenrādis

Konsultācijas

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU grafiks 2023./2024. m.g. Laiks Skolotājs Mācību priekšmets PIRMDIENA 16.15-18.00 Arnis Avišāns Teorētiskie moduļi IP Būvdarbi 16.15-20.05 Raimonds Grudulis Praktiskās mācības IP Būvdarbi 16.15-17.25 Aigars Oļukalns Augsnes īpašības un ielabošana, Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā, Augu mēslošana, Augu pavairošana 16.15-17.15 Anna Šperga Matemātika 16.15-17.15 (mēneša otrā un ceturtā pirmdiena) Raivita Sondore Iekštelpu dekoratīvā apdare 16.15-16.50 Skaidrīte Zepa Sociālās zinības un vēsture 16.15-17.30 Jānis Silavs Lopbarības ražošana, Lopkopības pamati OTRDIENA 16.00-17.00 Maija Opincāne SvešvalodaI (B I) 15.50-16.30 Lilita Zukule Iniciatīva un uzņēmējdarbība, Tūr [...]

Dienesta viesnīca

Aktivitātes dienesta viesnīcā Valentīndienas noskaņās. 14. februārī dienesta viesnīcā notika Valentīndienas aktivitāšu pasākums, kuru organizēja dienesta viesnīcas padome. Jauniešiem pa pāriem bija jāveic dažādi atjautības, veiklības un radošās izdomas uzdevumi. Visi pāri bija aktīvi, atraktīvi, iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Pasākuma beigās tika apkopoti rezultāti un noskaidrots visatraktīvākais pāris. Foto no pasākuma šeit Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīca atrodas skolas teritorijā. Tā ir piecstāvu ēka, kuras 1. stāvā izvietotas mācību telpas, 2., 3. un 4.stāvā izvietotas istabiņas (2-vietīgas un 3-vietīgas). Katrā blokā (uz 2 istabiņām [...]

Pulciņi

Interešu izglītības piedāvājums ANSAMBLIS SPORTS PELDĒŠANA PAŠPĀRVALDE

Prakse

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības dažādo programmu audzēkņi regulāri praktizējas: skolā, uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Atsevišķi mirkļi praksēs, pārdomās un atziņās... V4 grupas audzēknes Laima Kazakeviča un Sintija Kokarēviča savas kvalifikācijasprakses aizvadīja Kanāriju salās «Gran Canaria» (Spānija)- Las Palmas/ viesnīcu tīkls «Paradise hotels &Resorts”, piel. -ieskats praksē ( 2 prezentācijas), Atsevišķas epizodes no Skaistumkopšanas pakalpojumi -SPA, Lauksamniecības un Būvdarbu programmu audzēkņu darbošanās( foto & darbu fotoliecības) Barkavas Profesionālās vidusskolas LA1 kursa izglītojamās Agneses Lībores kvalifikācijas prakses pārskats Patstāvīgais darbs Vie [...]

Sports

Gada sportists Nolikums Sporta pasākumu kalendārais plāns 2023./2024. Plāns 2023./2024. Sacensību uzvarētāji 2023./2024.māc.g. rīkotajās skolas sacensībās Jaunieši Jaunietes Vieglatlētika 13.09.2023. 1. Gustavs Eriņš 1. Zane Kalniņa 2. Dainis Skudrītis 2. Anna Lazdiņa - Uzulniece 3. Artis Zvaigzne 3. Stefānija Ikauniece 4. Rihards Juršo 4. Karīna Ričagova 5. Artis Smirnovs 5. Samanta Veršilo 6. Juris Labutis 6. Mārīte Magone Šautriņu mešana 25.09.2023.-05.10.2023. 1. Emīls Čevers 1. Elvita Grudule 2. Rihards Juršo 2. Anna Lazdiņa-Uzulniece 3. Arturs Čerņavskis 3. Zane Kalniņa Rudens kross 26.09.2023. 1. Artis Zvaigzne 1. Samanta Veršilo 2. Ričards Mazūrs 2. Anna Lazdiņa-Uzulniece 3. Markuss [...]

Stundu laiki

STUNDU SARAKSTS Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena 1. 09:10 - 09:50 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:15 2. 09:55 - 10:35 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:20 - 09:50 3. 10:45 - 11:25 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 09:55 - 10:25 4. 11:30 - 12:10 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 10:30 - 11:00 PUSDIENU STARPBRĪDIS 5. 13:10 - 13:50 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 11:05 - 11:35 6. 13:55 - 14:35 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 11:40 - 12:10 7. 14:45 - 15:25 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 12:15-12:45 8. 15:30 - 16:10 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 12:50-13:20

Kontakti

STUNDU SARAKSTS Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena 1. 09:10 - 09:50 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:25 08:45 - 09:15 2. 09:55 - 10:35 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:30 - 10:10 09:20 - 09:50 3. 10:45 - 11:25 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 10:20 - 11:00 09:55 - 10:25 4. 11:30 - 12:10 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 11:05 - 11:45 10:30 - 11:00 PUSDIENU STARPBRĪDIS 5. 13:10 - 13:50 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 12:45 - 13:25 11:05 - 11:35 6. 13:55 - 14:35 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 13:30 - 14:10 11:40 - 12:10 7. 14:45 - 15:25 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 14:20 - 15:00 12:15-12:45 8. 15:30 - 16:10 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 15:05 - 15:45 12:50-13:20

Augkopība

Programma: Augkopība Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 4 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Profesijas standarts: Augkopības tehniķis Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_284 07.05.2027. Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti, kuri tiks apgūti mācību jomās: Valodu joma; Sociālā un pilsoniskā mācību joma; Matemātikas joma; Dabaszinātnes joma; Vēstures joma; Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma. Profesionālo kompetenču moduļi un profesionālie mācību priekšmeti: Lauksaim [...]

Augkopība - 1,5 gadi

Programma: Augkopība Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 1,5 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Augkopības tehniķa profesijas standarts Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_347 07.05.2027 Mācību laikā jāapgūst: Profesionālo kompetenču mācību kursi: Lauksaimniecības pamatprocesi; Augsnes īpašības un ielabošana; Lauksaimniecības ražošanas dokumentēšana; Augu pavairojamais materiāls; Kultūraugu mēslošana; Augu aizsardzība; Augkopības mehanizācija; Ražas sagatavošana uzglabāšanai; Lopba [...]

Mācību process

Mācību procesa organizēšana 2023./2024.m.g. Sesiju eksāmenu grafiks 2023./2024.m.g. šeit Mācību procesa 2023./2024.m.g. grafiks šeit Informācija par valsts pārbaudījumiem 2023./2024.m.g. šeit Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g. Sesiju eksāmenu grafiks 2022./2023.m.g.šeit Mācību procesa 2022./2023.m.g. grafiks šeit Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2022./2023.m.g. šeit Informācija par valsts pārbaudījumiem 2022./2023.m.g. šeit Mācību procesa organizēšana 2021./2022.m.g. Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit Mācību procesa 2021./2022.m.g. grafiks šeit Vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu grafiks šeit Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē 2021. [...]

Piesakies attālināti 2020./2021.m.g.

Tev ir iespēja pēc 12.klases apgūt: Apdares darbu tehniķis   Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības! ISIC karte Latvijā un visā pasaulē ir oficiāla skolēna apliecība un atlaižu karte. Izvēlies sev piemērotāko: Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT Parastā ISIC karte. Piesaki ŠEIT PIEVIENOJIES UN KĻŪSTI VIENS NO MUMS! 

Būvdarbi - 1,5 gadi

Programma: Būvdarbi Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Mācību ilgums: 1,5 gadi Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību Apdares darbu tehniķia profesijas standarts PIETEIKTIES TAGAD Vairāk par programmu Programmas akreditācijas Nr. AP_506 07.05.2027 Mācību laikā jāapgūst: Profesionālo kompetenču moduļi: Būvniecības procesi un būvdarbu veidi; Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde; Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana; Ģeodēzisko darbu izpilde; Apmešana; Sausā apmetuma izveidošana; Grīdu ieklāšana; Flīzēšana; Krāsošana; De [...]

Piesakies attālināti 2022./2023.m.g.

Tev ir iespēja pēc 9.klases apgūt: Ainavu būvtehniķis Augkopības tehniķis Apdares darbu tehniķis Sausās būves tehniķis Viesmīlības pakalpojumu speciālists Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu! Tev ir iespēja pēc 12.klases apgūt: Augkopības tehniķis SPA speciālists Piesakies jau tagad attālināti, aizpildot anketu! PIEVIENOJIES UN KĻŪSTI VIENS NO MUMS!

Datu privātuma politika

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Datu privātuma politika Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Jēkabpils Agrobiznesa koledža savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību. Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizs [...]

Sīkdatņu privātuma politika

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA, vienotais reģistrācijas numurs 90011018726, Pasta iela 1, Jēkabpils, Latvija, LV-5201 (turpmāk tekstā Koledža). Nododot Koledža savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei. Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. PERSONAS DATI, [...]

Karjeras izglītība

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas karjeras izglītības programma 2023./2024.m.g. Programma No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad būs “Tavs prasmju portfelis”. Ikviens ir aicināts apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Karjeras nedēļu organizē jau 11. reizi, un šogad tā būs viens no Eiropas Prasmju gadam veltītajiem pasākumiem.

Rakstu darbu noformēšanas kārtība

Rakstu darbu noformēšanas kārtība Kārtība

Īpašumi

Vispārēja informācija par īpašumiem VAIRĀK INFORMĀCIJAS Izsole

Atvērto durvju dienas 2018

Lai nonāktu kādā vietā, nepietiek tikai ar durvju atvēršanu. Lai izprastu un iepazītos, daudz svarīgāk ir spert soli tālāk un pārkāpt slieksnim. Pārkāpjot Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības slieksnim, tu uzzināsi, kā iegūt zināšanas, kas paver plašākas nākotnes iespējas. Atvērto durvju diena ir lieliska iespēja paciemoties praktisko darbu laboratorijās, satikt skolēnus, mācībspēkus, absolventus, iegūt informāciju par piedāvātajām mācību programmām, uzņemšanas nosa [...]

Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām 4

2017. gada februārī mūsu skolas audzēknes Inese Geka (V3), Linda Juste (V2), Nora Inča (V2) un Alīna Boļšakova (V1) dosies uz Stambulu Turcijā, kur notiks “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitātes “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām” dalībnieku ceturtā tikšanās. Šoreiz mūsu skolas pārstāves gatavos priekšnesumu par Latvijas Valsts prezidentu Raimo [...]

Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības jauniešu starptautiskā pieredze Čehijā un atskats uz projektu kopumā

2017. gada 8. aprīlī noslēdzās “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitāte “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām”. Uz šo svarīgo tikšanos 2. aprīlī devās Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības audzēkņi Alīna Boļšakova (V1), Evija Poruka (V2), Voldemārs Šneveļs (V2), Svetlana Petrova (V3) un Annija Broka (L3). Tā kā projekta būtība bija mācības un integrācija partnervalstu skolās, arī šoreiz skolēni un sk [...]

Pēdējās sacensības noslēdzot mācību gadu

25.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības jaunietes piedalījās Smiltenē AMI sporta kluba rīkotajās tautas bumbas sacensībās, kur savā apakšgrupā izcīnīja 3.vietu. Komandā startēja: Amanda Ikauniece, Sintija Ikauniece, Monta Nikolovska, Diāna Ulanova, Evija Poruka, Jolanta Visocka, Inga Bedrīte, Paula Šminiņa, Karīna Surina. Šīs bija šā gada pēdējās sacensības, ar ko mēs veiksmīgi noslēdzām mācību gadu. Paldies visiem audzēkņiem, kuri [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi ERASMUS + apmaiņas projektā Polijā

No 02.04.2017. līdz 02.05.2017. mēs, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi, — Mārcis Lisovskis (L3), Ervīns Ļebedevs (L3), Daniels Pēteris Millers (L3) un Kristīne Reinika (V3) — piedalījāmies ERASMUS + KAO1 mobilitātes projektā, dodoties uz Poliju, vienu no ERASMUS+ partnervalstīm, lai tur veiktu un gūtu darba, zināšanu, pieredzes apmaiņas praksi. Kā mums tur gāja? Skatieties mūsu izveidoto atskaites prezentāciju un gūstiet vēlmi izmēģinā [...]

Kalpaka atceres pasākums 2017

Godinot izcilāko novadnieku, 2.martā  Degumnieku pamatskolā norisinājās „Kalpaka atceres pasākums 2017”, kurā pulcējās skolēni un jaunsargi, lai piedalītos militarizētajās stafetēs, konkursos un sacensībās.  Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības audzēkņi, Barkavas jaunsargu vienības sastāvā, startēja dažāda veida pārbaudījumos: pirmās palīdzības sniegšanā 10.-12. klašu grupā (2.vieta), militarizētajā stafetē 10.-12. klašu grupā [...]

Zane Gabrusāne iegūst Atzinības rakstu Robertam Mūkam veltītā jaunrades konkursā

Pagājušā gada nogalē Riebiņu novada dome, Roberta Mūka muzejs un Galēnu pamatskola organizēja Roberta Mūka, dzejnieka un reliģiju pētnieka, 11. jaunrades darbu konkursu „Es esmu vaļējas durvis”, kurā tika aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi. Arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkne Zane Gabrusāne (V2) atsaucās šim aicinājumam, ar latviešu valodas skolotājas Daces un draudzenes Di [...]

Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības jauniešu starptautiskā pieredze Turcijā

Laika posmā no 2017. gada 19. februāra līdz 26. februārim Stambulā notika “Erasmus +” programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitātes “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām” dalībnieku ceturtā tikšanās. Šoreiz Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēknes Inese Geka (V3), Linda Juste (V2), Nora Inča (V2) un Alīna Boļšakova (V1), un bijušais audzēknis Alvis [...]

“Ideja! Iedvesma! Iespējas?”

Kā zināms, uzņēmējdarbība sākas ar ideju. Kā un kur meklēt iespējas ideju realizēšanai? 2017. gada 23.novembrī skolā notika seminārnodarbības “Ideja! Iedvesma! Iespējas?”, kurās piedalījās VL3, V2, SPA1, LA1 un A1 grupu audzēkņi. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar LIAA Madonas biznesa inkubatoru. Par biznesa uzsākšanas iespējām pastāstīja Madonas biznesa inkubatora projektu vadītāja Liena Hačatrjana. Tikšanās laikā skolēni vairāk uzzināja par biznesa inkubator [...]

Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana

Sešus mēnešus garā kvalifikācijas prakse ir viena no pazīmēm, ka tuvojas ilgi gaidītais izlaidums. Vēl tikai 3 mēneši, apmēram 300 mācību stundas, galvenais pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens, un durvis uz patstāvīgo, atbildīgo un krāsaino dzīvi būs vaļā… Izglītības programmu „Būvdarbi”, „Viesnīcu pakalpojumi” un „Lauksaimniecība” audzēkņi kvalifikācijas praksē atradās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 1. martam, bet 22 [...]

Kvalifikācijas eksāmens - Apdares darbu tehniķis

Nokārtojot kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu marta mēnesī, mācības pabeigusi kārtējā Apdares darbu tehniķu, BV grupa. Apsveicam!

Aktualitātes par JG programmu gaitu - 03.2018

Kvalifikācijas praksē atrodas divpadsmit audzēkņi no  IP Administratīvie un sekretāra pakalpojumi ar kvalifikāciju Lietvedis. Mācības turpina arī Skaistumkopšanas pakalpojumu programmas SPA speciālisti un Būvdarbu programmas audzēkņi.

Aktualitātes par JG programmām - 04.2018

Lieliska informācija tiem, kuri vēlas mācīties ESF finansētajās grupās! Jauniešu garantijas (JG) programmā tiek izsludināta jauna uzņemšana  arī 2018/2019.m.g. šādās viengadīgajās(10mēn) izglītības programmās no 1.09.2018 jauniešiem vecumā  no17 - 29 g. Izglītības programmas kods Izglītības programma Kvalifikācija Mācību valoda Iepr. izgl. (klases) Māc. ilgums (gadi) 35a 346 01 1 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Lietvedis Latviešu 12 1 32 [...]

Lekcija - Meža aizsargājamo biotopu apsaimniekošana

22.03.2018 JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmu Lauksaimniecība un Viesnīcu pakalpojumi audzēkņiem bija iespēja noklausīties lekciju Meža aizsargājamo biotopu apsaimniekošanā, lektore I.Broliša.

Ekskursija uz Rīgu

2018. gada 27. aprīlī Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Lauksaimniecība” 2. un 3. kursu izglītojamie devās ekskursijā uz Rīgu. Šis brauciens bija daļa no balvas par iegūto 2. vietu 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2017”. Jaunieši apskatīja ekspozīcijas Kara muzejā, devās pastaigā par Vecrīgu, no jauna atklāja rekonstruēto Motormuzeju, bet [...]

JAK Barkavas struktūrvienības VB1 komanda dosies uz ZZ čempionātu

Šī gada ziemas noslēgumā un pavasara sākumā JAK Barkavas struktūrvienības 1.kursu izglītojamie ļāvās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts” reklāmas vilinājumam, izveidojot V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) apvienoto komandu Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, T [...]

Viesnīcu pakalpojumu audzēknes 4.maija svinīgajā pieņemšanā

4. maijā Madonas kultūras namā notika Valsts prezidenta, Valsts amatpersonu, Madonas pašvaldības vadītāja un Madonas viesu svinīgā pieņemšana, kurā šos viesus apkalpoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas stuktūrvienības, izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi audzēknes - Linda, Sintija, Andra, Laura, Alīna. Liels paldies Madonas novada pašvaldības uzaicinājumam pievienoties svētku viesu apkalpošanā! Nākošais svinīgais pasākums, kurā apkalposim v [...]

V2 grupas ekskursija...

2018.gada 10.maijā Jēkabpils AK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” V2 grupas izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Latgali - Zilo ezeru zemi. Pirmā pietura bija Kaunata, kur mūs sagaidīja gide  Irēna Broliša, un Latgales izpēte varēja sākties ar  Rāznas ezeru, pie kura baudījām skaisto dabas skatu un ķērām neaizmirstamus foto mirkļus. Nākamā pietura pēc ezera ūdens šalkoņām bija Lipuški, kur no gides stāstījuma iepa [...]

Baibas atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām...

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības ESF Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas  “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” izglītojamās Baibas Pirogas atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām. Prakses pienākumus veicu  Madonas novada pašvaldībā Izglītības nodaļā. Esmu ļoti apmierināta gan ar mācībām JAK, gan ar kvalifikācijas  prakses vietas sniegtajām iespējām, gan  un prakses vadītāju Vivitu Ve [...]

2018./2019.gada izglītības programmas

2018./2019.gada izglītības programmas Uzņem ar 9 klašu izglītību Būvdarbi  ⃰ Lauksaimniecība  ⃰  Viesnīcu pakalpojumi * uzņem ar dzirdes traucējumiem Mācību ilgums 4.gadi (stipendija līdz 160 €) Jauniešu garantijas projekta programmas Uzņem ar 12 klašu izglītību Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Dekoratīvā kosmētika Uzņem ar 9 klašu izglītību Būvdarbi Mācību ilgums 1.gads (stipendija līdz 115 €) Mācoties koledžā, Tu vari: piedalīties Er [...]

Jolantas atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības ESF Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantijas programmas  “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” izglītojamās Jolantas Nagles atziņas par ESF projekta sniegtajām iespējām... Mana ikdiena aizrit Varakļānu novada pašvaldībā, kurā šobrīd praksē pārbaudu mācībās gūtās zināšanas un prasmes. Strādāju prakses vadītājas Karīnas Keišas vadībā: darbs ir dinamisks un r [...]

VB1 komanda piedalās „ZZ čempionāts 2018” finālā

2018.gada 26.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības apvienotā V1 („Viesnīcu pakalpojumi”) un B1 („Būvdarbi”) komanda Ramonas Pētersones, Aļonas Grigorjevas, Barbaras Smirnovas, Dagmāras Leitānes, Evas Vindačas, Janīnas Pauniņas, Karinas Avdevičas, Kristapa Birjukova, Laura Stafecka, Raita Novičenoka, Samantas Sirmās, Vinetas Tomiņas un Violetas Maksimivas sastāvā piedalījās Latvijas 10.-12.kl. skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ čempionāts 2018 [...]

Jūnijs – kvalifikācijas eksāmenu laiks

Pašā vasaras plaukumā vēl vienu soli pretī patstāvīgai dzīvei sper Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi. Ir klāt tas brīdis, kad teorētiskajos un praktiskajos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas jāpierāda, kārtojot kvalifikācijas eksāmenus. Tos laika posmā no 2018. gada 18. jūnija līdz 27. jūnijam kārtoja izglītības programmu “Lauksaimniecība”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Būvdarbi” un “Administratīvie un se [...]

HORSCH Lauku diena Barkavā

05.07.2018 JAK Barkavas struktūrvienība uzņēma AS "Lytagra" rīkoto pasākumu HORSCH Lauku diena Barkavā! Pasākuma ietvaros notika HORSCH prezentācija, Syngenta produktu un tehnoloģiju jaunumi un HORSCH tehnika uz tīruma.  

Izstāde "Barkava agrāk un tagad"

JAK Barkavas struktūrvienības telpās ir aplūkojama izstāde "Barkava agrāk un tagad". Izstāde "Barkava agrāk un tagad" piedāvā jaunāko laiku vēstures mirkļus, kurus, grupējot, varam iedalīt četros posmos: Krievijas carisma, Latvijas brīvvalsts, okupācijas varu (vācu un padomju) un atjaunotās - neatkarīgās Latvijas laiks. Katrs varas posms atstājis savam laikam raksturīgo.

„Latvijas skolas soma”

6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attī [...]

V2 grupa devās uz izstādi “Riga Food” 2018

06.09.2018., mācību programmas Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupas audzēknes un priekšmetu skolotājas devās mācību ekskursijā uz Rīgu, izstādi “Riga Food” 2018. Tā ir plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs, kura ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ikviens var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus, [...]

Jaunsargu pārgājiens uz "Liepsalām"

20 - 21.09.2018. Jaunsargu pārgājiens uz "Liepsalām" ar lauku kaujas iemaņas elementiem (uzbrukums, atkāpšanās, slēpnis). Jaunsargi aktīvi darbojās kopā ar zemessargiem.

LA2a un L3 grupas mācību ekskursijā LVM Strenču kokaudzētavā

19. septembrī LA2a un L3 grupas devās mācību ekskursijā uz Latvijas  valsts mežu Strenču kokaudzētavu ,kura ir viena no vadošajām kokaudzētavām Eiropā moderno  tehnoloģiju apguvē. Audzēkņi iepazinās ar kokaudzētavas darbības pamatprincipiem: meža selekcijas jomu, meža stādu audzēšanas intensīvām metodēm, stādu glabāšanu, kā arī ar dekoratīvo koku audzēšanu.

AMI SK 29.sporta spēļu sacensībās vieglatlētikā

20.septembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie piedalījās AMI SK rīkotajās 29.sporta spēļu sacensībās vieglatlētikā. Jaunietes un jaunieši kopvērtējumā izcīnīja 10.vietu. Sacensībās piedalījās: Janīna Pauniņa, Linda Dzirkale, Bella Grigalka, Aivis Līdaks, Artūrs Stabulnieks un Jurģis Bruzguls.

Vadi savu karjeru PATS!

08.10.2018 Rēzeknē, ARPC "Zeimuļs" aktu zālē, projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika VIAA rīkotā reģionālā diskusija vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem "Vadi savu karjeru PATS!" Šajā pasākumā piedalījās JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi: Samanta Sirmā /V2/, Mairis Bariņš /V3/ un Dagmāra Leitāne /V2/.

Galda tenisa sacensības, Smiltenē

2018. gada 11. oktobrī JAK Barkavas struktūrvienības audzēknes piedalījās AMI Sporta kluba rīkotajās galda tenisa sacensībās, kas notika Smiltenē. Sveicam Ingu Bedrīti un Evitu Murinsku ar izcīnīto 2. vietu Vidzemes reģionā un iegūtām tiesībām startēt galda tenisa sacensību finālā, kas notiks Rīgā.

Šautriņu mešanas sacensības, Rīgā.

4. oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas struktūrvienības audzēkņi piedalījās AMI SK 29.sporta spēļu sacensībās šautriņu mešanā Rīgā. Gan jaunieši, gan jaunietes izcīnīja 7. vietu  19 skolu konkurencē. Sacensībās piedalījās: Linda Dzirkale, Eva Evija Kasparoviča, Annemarija Eglīte, Mārtiņš Solozemnieks, Jurģis Bruzguls, Aivis Līdaks, Renārs Mazurs, Nadežda Dolgova, Agris Vaļka.

APSVEICAM!

Apsveicam Evitu Murinsku, Viktoriju Pavlovsku, Diānu Kudrjavcevu, Ingu Bedrīti ar izcīnīto 3. vietu AMI SK 29.sporta spēļu finālsacensībās galda tenisā Rīgā, 11.oktobrī!

APSVEICAM!

Apsveicam Ingu Bedrīti ar izcīnīto 1.vietu AMI SK 29. sporta spēļu finālsacensībās individuālajā turnīrā galda tenisā Rīgā, 11. oktobrī

Rudens kross, Vecbebri

27. septembrī, Vecberos notika AMI SK rīkotās Rudens krosa sacensības. JAK Barkavas struktūrvienību pārstāvēja: Janīna Pauniņa, Linda Dzirkale, Mareks Zvejnieks, Dagmāra Leitāne, Renārs Mazurs, Mārtiņš Šķēls, Mairis Bariņš, Jurģis Bruzguls, Armīns Cīrulis, Diāna Ugare, Lāsma Guzikovska, Aivis Rasmanis

Rudens Izlaidums!

2. novembrī, plkst. 14:00 izlaidums LA2, BV2, SPA2 grupām.

JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi dodas Erasmus+ piedzīvojumu braucienā!

Pēc veiksmīgas dalībnieku atlases un sagatavošanas Erasmus+ projekta ietvaros 3 nedēļu kvalifikācijas praksē dodas 6 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēkņi: Dagmāra Leitāne, Diāna Ugare, Jānis Bruzguls, Dainis Mičuls, Mārtiņš Rainārs Solozemnieks un Jurģis Bruzguls. Jaunieši no izglītības programmām “Viesnīcu pakalpojumi” un “Lauksaimniecība” savas praktiskās iemaņas papildinās un pilnveidos uzņēmumos Austrijā. Līguma nr. 20 [...]

Halloween dienas tirdziņš!

Izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi, V3 grupa, priekšmetā "Uzņēmuma darba organizācija", organizēja "HELLOWEEN SALE" tirdziņu. Vārds "Halloween", šoreiz tika mazliet latviskots un pielāgots tematiskajam pasākumam, kā arī izmantots klientu uzrunai. Galvenais uzdevuma mērķis audzēkņiem bija pašiem izdomāt, ko un kā varētu pārdot, lai pēc iespējas vairāk attīstītu radošumu, apzinību, attieksmi pret veicamo darbu, pārdošana [...]

Piedalies!

Kļūsti par vienu no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamo radošo darbu krājuma “I’m creative” veidotājiem. Ja tu izsaki savas domas un emocijas angļu valodā, raksti dzejoļus un stāstus, atnes tos uz 10. kabinetu līdz 2019. gada 31. maijam. Ja pats neraksti, bet tev padodas zīmēšana, izmēģini savus spēkus krājuma ilustrēšanā. angļu valodas skolotāja Līga Krūmiņa

SAM 8.3.4. PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts vei [...]

SAM 8.5.1. DVB

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības [...]

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu 5. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu. Harta koledžai ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā. Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās [...]

JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie Erasmus+ projektā!

Novembra mēnesī 6 izglītojamie devās 3 nedēļu kvalifikācijas praksē uz uzņēmumiem Austrijā. Pirms projekta īstenošanas notika dalībnieku atlase un iepriekšēja sagatavošana. Sadarbībā ar uzņemošajām organizācijām, atbilstoši izglītības programmām, tika piemeklētas prakšu vietas un nodrošināta dzīvošana. Savos iespaidos dalās koledžas izglītojamie: Diāna Ugare: Strādāju viesnīcā, kuras nosaukums ir "Paronamadorf Sauaple". Manos darb [...]

Jaunsargu šaušanas sacensības Barkavā

Š.g. 28. novembrī notika šaušanas sacensības. Šajās sacensībās piedalījās: Lubānas, Praulienas, Kalsnavas, Bērzaunes, Barkavas un Varakļānu jaunsargi. No mūsu jaunsargiem piedalījās: Ramona Pētersone, Veronika Brutāne, Lauris Stafeckis, Kārlis Kārkliņš, Karina Avdeviča, Mārtiņš Šķēls, Raitis Novičenoks un Daniels Andrjuhins. Mūs sadalīja divās komandās – Barkava JS 1 un Barkava JS 2. Komanda Barkava JS 1 ieguva 3.vietu un Barkava JS 2 - 2.vi [...]

V3 grupa apmeklē starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2019"

2019. gada 1. februārī  JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” V3 grupas audzēkņi un priekšmetu skolotājas Līga Zaļmeža un Egita Kārkliņa devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pirmais apskates objekts, uz kuru devāmies bija Superior klases 4 zvaigžņu viesnīca AVALON HOTEL and conferences, kura atrodas Rīgas vecpilsētas vēsturiskajā centrā- Vecrīgā. Viesnīcā  mums bija iespēja apskatīt luksuss un standarta numurus, konferenču un ban [...]

Izstāde "Sportiskās virsotnes"

Madonas novada olimpieši 1912 – 2012. 2012.gadā - Olimpisko spēļu gadā – bija īpaša jubileja, jo pirms 100 gadiem pirmoreiz sportisti no tagadējās Latvijas teritorijas piedalījās spēlēs, arī Liezērē dzimušais Haralds Blaus. Izstāde iepazīstina ar olimpiešiem Otto Grigalku, Robertu Raimo, Gundaru Upenieku, Raivi Zīmeli  un Ingu Veipu. APSKATĀMA NO 10.01.19. – 28.02.19. Skolā pie mazās zāles

Valentīndienas pasākums

”Sāp naktī salauzta sirds” 14.februārī, plkst.14:20 Līmēsim sirdi? KĀ? Ar mīlestību Ar jokiem Ar atrakcijām Ar priekšnesumiem FOTOGRĀFĒSIMIES foto stūrītī! Dienesta viesnīcā DEJOSIM diskotēkā Organizē V1 grupas izglītojamie ar skolotāju I.Salenieci

Jēkabpils Agrobiznesa koledža izsludina koledžas himnas komponēšanas konkursu.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himnas izveides mērķis ir veicināt lokālpatriotismu, koledžas izglītojamo un darbinieku vienotību un koledžas atpazīstamību, apzināt un popularizēt esošos un veicināt jaunu un talantīgu komponistu un dzejnieku veidošanos Jēkabpilī un  Madonas novadā. Himnai jābūt viegli uztveramai, skanīgai un saturiski saistītai ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas būtību. Himnas demo versija CD formātā, notis, akordi un himnas teksts līdz 10.maijam jāiesniedz Jēka [...]

Prakses piezīmes: Diāna Ugare

Prakse Vecgulbenes muižā Vecgulbenes muižas viesnīca atrodas skaistā vēsturiskā vietā, Gulbenē, Brīvības ielā 18. Netālu no muižas atrodas Brīvības piemineklis un luterāņu baznīca, kā arī parks. Muižas iekštelpas ir labiekārtotas ar senlaicīgu stilu. Pieejamās telpas – bārs, restorāns, konferenču zāle, kamīnzāle, apartamentu māja, SPA komplekss. Visvairāk man no prakses patika piedalīties banketā un klāt galdus.  Interesanti likās redzēt (kā notiek process) un piedalī [...]

Prakses piezīmes: Kintija un Lāsma

Prakse Hotel “Latgola” 18. februārī devāmies uz praksi Hotel “Latgola” Daugavpilī, pirmā diena mums sākās 12:00. Satraukums bija pamtīgs, protams, jauna vieta, cilvēki, pirmā pieredze. No sākuma mums vajadzēja iepazīties ar viesnīcas vadītāju, satraukums zuda uzreiz, kad sapratām, cik pretīmnākoša ir vadītāja. Pirmajā dienā iepazināmies ar viesnīcu, tā tiešām ir iespaidīga. Desmit stāvu ēka, kur desmitajā stāvā ir restorāns ar vienreizēju skatu uz Daugavpils [...]

Skatuves runas konkurss Malnavā

2019.gada 17.aprīlī notika skatuves runas konkurss Malnavā, uz kuru devās divas izglītojamās no V2 grupas (Viesnīcu pakalpojumi) BELLA  GRIGALKA un EVITA MURINSKA, latviešu valodas skolotāja Mairita Smeltere un direktores vietniece audzināšanas darbā Raivita Sondore. Malnavas muižā bija sabraukuši Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no dažādām skolām:  PIKC Rīga Mākslas un mediju tehnikums, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola, Valsts SIA Rīgas Tūrisma u [...]

Prakses piezīmes: Amanda un Alīna

Prakse Restorāns – Bārs   "Efeja" Šajā ēkā atrodas veikals, restorāns un bārs, ir pieejama sauna un baseins. Otrajā stāvā atrodas skaistumkopšanas salons. Darba vidē balstītajās mācības, apguvām daudz jauna gan profesijas ziņā, gan emociju ziņā. Katrs rīts sākās ar smaidu. Ļoti pozitīvs un atbalstošs kolektīvs, meitenes gatavas visu parādīt un pamācīt, lai mums tas būtu saprotamāk. Mācījāmies pareizi klāt galdus gan restorānā, gan banketos, kā [...]

“MĪĻO MĀMIŅ!” - dzejoļu kopkrājumā iekļauti arī mūsu audzēkņu darbi!

Mums nav jābūt atzītiem dzejniekiem, lai rakstītu paši savu dzeju, jo dzejolis ir brīnišķīga izteiksmes forma, ar kuras palīdzību varam runāt par visdažādākajām tēmām. Dzejas rakstīšana ir saistīta ar to, kā tu novēro pasauli sev apkārt. Dzejolis var būt par jebkādu tēmu, sākot no mīlestības līdz zaudējumam, un līdz pat lauku idillei. Dzejas rakstīšana var šķist sarežģīta, īpaši, ja tev nešķiet, ka esi radošs vai ideju pārpilns. Ar pareizo [...]

eTwinning KURSI JAK Barkavas struktūrvienībā

Projektu tendence Latvijas izglītības sistēmā attīstās nepārtraukti un labu laiku. eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenoties tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts). 2019.gada 5.aprīlī vairākiem mūsu skolas skolotājiem bija vienreizēja iespēja līdzdarboties “Ievads eTwinning” 6st. kursos, kurus vadīja Līga KRAUKLE [...]

Sākusies pieteikšanās 2019./2020.m.g. izglītības programmām

Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Ēdnīca (Madonas novada izglītojamajiem brīvpusdienas) Brīvā laika iespējas: Valsts militārā apmācība Sporta pulciņi Ansamblis Bibliotēka, lasītava Baseins, pirts Pasākumi, grupu vakari Ekskursijas, konkursi Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumentu kopijas (jāuzrāda oriģinālus) Medicīniskā izziņa 2 dokumentu fotokartiņas Dokumentus pieņemam sākot ar 14.06.2019. katru [...]

Kursi “Veiksmīga eTwinning projekta īstenošana”

Šodien ienākot ikdienas mācību darbā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) veicina jaunāko mācību metožu plašu izmantošanu – skolotāji ātrāk uzzina  par labo praksi, skolotāji un skolēni ātrāk var komunicēt  un sadarboties, izmantojot internetā piedāvātos sadarbības rīkus neatkarīgi  no atrašanās vietas. Ieviešot kompetenču pieeju, mainās arī skolotāja loma mācību procesā. No autoritatīva informācijas avota skolotājs pārtop par [...]

Zinību diena!

Laiks, kas pieder mums Celties un iet Nebaidīties pretī mērķim skriet Domāt un spriest Jaunas domas pasaulei sviest Redzēt un dzirdēt Atļauties sevi palaikam kritizēt Runāt un darīt Nākotnes sapņus tuvumā skatīt. Tvert un ķert Gudrības avotā atziņas smelt Sajust un saprast. Sevi tālākos meklējumos atrast Mīlēt un cienīt Visu jauko kā konfekti papīrā ietīt Vērot un būt. Laikā, kas zūd Smiet un kliegt. Par pagātni, ko neatgriezt. Palikt un varēt Visas domas kā dzīvību saudzēt Turēt un spēt. Sevī l [...]

Mācību ekskurija!

Jau šodien 05.09.209 JAK Barkavas struktūrvienības V2 un V3 grupu audzēkņi dosies mācību ekskursijā, kuras ietvaros tiks apmeklēta starptautiskā pārtikas izstāde Riga Food 2019, kā arī vairumtirdzniecības bāzes "GEMOSS" un "ARKOLAT"

Vieglatlētikas sacensības

11.09.2019 JAK Barkavas struktūrvienībā notika skolas vieglatlētikas sacensības. Jaunieši sacentās 100m skrējienā, tāllēkšanā, lodes grūšanā, bumbiņas mešanā, 800m un 1500m skrējienā. Kopvērtējumā tika noskaidroti uzvarētāji. Jaunietēm: 1. vieta Linda Dzirkale (V2) 2. vieta Samanta Ņekrasova (B1) 3. vieta Elīna Cvilikovska (V1) Jauniešiem: 1. vieta Mārtiņš Šķēls (A2) 2. vieta Aivis Līdaks (B3) 3. vieta Ivo Misiņš (B3)

In Memoriam. Mūžībā aizsaukts Ilgonis Lēnis - Līns

20.02.1949 - 07.09.2019 Ilgoni, tu tagad no mākoņu maliņas mūs vēro. Mēs visi sērojam par tevi, jo visi tevi mīlēja un mīlēs. Mums tu pietrūksi, jo tu biji lielisks kolēģis, skolotājs, sporta fans un tev piemita lieliska humora izjūta.... Lai vieglas smiltis tev...

“STĀSTU STĀŠTĪŠANA UN VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ UN ETWINNING PROJEKTOS SADARBĪBĀ AR I. ZIEDOŅA MUZEJU”

KAS IR eTwinning??? Darbojoties eTwinning projektos, skolotājiem  tā ir iespēja atrast sadarbības partnerskolas platformā www.eTwinning.net , plānot mācību projektu par sev izvēlētu tēmu, strādāt virtuāli drošā projekta vidē TwinSpace, apmainīties idejām ar kolēģiem no visas Eiropas, izmantojot kolēģu sagatavotos mācību materiālus un dalīties ar saviem un  iegūt starptautisku atzinību. Tā ir pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā, sadarbība ar skolām Eiropā un ārpus tās, inovatī [...]

eTwinning - “PIKNIKS DZEJAS PASAULĒ”

Septembris ir DZEJAS dienu mēnesis. Tāpēc JAK Barkavas struktūrvienības skola piedalās nacionālā eTwinning  projektā “PIKNIKS DZEJAS PASAULĒ”, kurā darbojas 7 Latvijas skolas: Jak Barkavas struktūrvienība, Vangažu vidusskola, Jēkabpils Mākslas skola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Jūrmalas Majoru vidusskola, Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, projekts ilgs septembra, oktobra mēnesi. Šo [...]

Eiropas valodu diena

“VALODA ir tauta. VALODA ir dzeja. VALODA ir vēsture. VALODA ir zinātne. VALODA ir cilvēks”, saka  J. Klīdzējs. Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs ar dažādiem pasākumiem kopš 2001. gada tiek atzīmēta Eiropas valodu diena 26. septembrī, kuras laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām un par godu tam rīkotas arī dažādas aktivitātes skolās. Eiropas valodu diena ir arī latviešu valodas ne tikai kā dzimtās valodas un tautas gara vērtības, bet [...]

AMI Vieglatlētikas sacensības

19.09.2019 Vecbebros notika AMI sporta kluba 30.sporta spēles Vieglatlētikā. Skolas izlases komands sastāvs: Sandis Rošāns, Janīna Pauniņa,Bella Grigalka, Elīna Cvilikovska, Aivis Līdaks, Artūrs Stabulnieks. Paldies dalībniekiem!

AMI Rudens kross

26.09.19 Vecbebros notika AMI sporta kluba 30. Sporta spēles Rudens krosā. Skolas komanda: Igo Šmits, Lauris Aizpurietis, Artūrs Stabulnieks, Līga Eriņa, Jurģis Bruzguls, Dagmāra Leitāne, Andris Eriņš, Janīna Pauniņa, Elīna Cvilikovska Paldies dalībniekiem!

AMI Šautriņu mešana

2.10.2019 Rīgā notika AMI sporta kluba 30. Sporta spēles Šautriņu mešanā. Skolas komanda: Annemarija Eglīte, Nadežda Dolgova, Jurģis Bruzguls, Viktorija, Aivis Līdaks, Mārtiņš, Solozemnieks, Dagmāra Leitāne, Jaroslavs Mačulis, Linda Dzirkale. Paldies dalībniekiem!

Sacensības galda tenisā

10.10.2019 Daugavpilī notika sacensības galda tenisā. Skolas komanda: Aivis Līdaks, Niks Potjomkins, Evita Murinska Paldies dalībniekiem!   

Skolotāju diena!

Ir svētki, skolotāj, un Tu Reiz rokas gādīgās nu vari salikt klēpī. Un rudens dienā pasapņot, un aizmirst par To paguruma mirkli, ko no visiem slēpi. Skolotāju dienā mums vajadzētu būt desmitkārt pateicīgiem un pazemīgiem tiem cilvēkiem, kas vēl joprojām uzskata, ka skolotāja profesija ir visas sabiedrības pamatbalsts. Atļausimies nebūt pieticīgi, jo skolotājs ir arī kultūras un civilizācijas pamatu veidotājs. Tāpēc nedāvināsim skolotājiem tikai ziedus, bet vārdos pateiksimies par to, ko viņi ti [...]

AMI novusa sacensības - III. vieta!

Apsveicam Sanitu Piļpuku, Lindu Dzirkali, Annu Lazdiņu Uzulnieci ar izcīnīto 3. vietu AMI Sporta Kluba 30. spartakiādes finālsacensībās novusā.

1. kursu vecāku sapulce

2019. gada 8. novembrī  plkst.10.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības 3. kabinetā notiks 1. kursu vecāku sapulce.  Darba kārtībā: 1. Mācību un audzināšanas procesa norise skolā. 2. Tikšanās ar  JAK struktūrvienības vadītājas vietnieci izglītības jomā  Skaidrīti Zepu, JAK struktūrvienības vadītājas vietnieci audzināšanas jomā Raivitu Sondori,  V1 grupas audzinātāju Egitu Kārkliņu  un [...]

Mācību projekts: Tūrisma informācijas punkta izveides iespējas Barkavā

No 01.10.-18.10.2019., V3 grupas izglītojamie, priekšmetā “Uzņēmuma darba organizācija”, izstrādāja ievirzes mācību projektā – biznesa idejā par tēmu “Tūrisma informācijas punkta izveides iespējas Barkavā” . Šīs projekta/idejas mērķis bija veicināt audzēkņu radošo domāšanu, plānot, atrast informāciju, apkopot to, lai nākotnē rastu iespēju, kādā no pagastā esošajām brīvajām telpām vai ēkām izveidot tūrisma informācijas punktu, kas v [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Latvijā 2019

Šis ir ļoti īpašs gads, jo šogad no 11.- 17. novembrim Ziemeļvalstu biedrība Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā svin simtgadi! Šis projekts ir unikāls ar to, ka gada vistumšākajā laikā vairākas  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās un skolās, vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata (rīta stundā vai vakara stundā)... Ziemeļvalstu literatūras nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. ( [...]

Dzejas pikniks literatūrā

Kā sākas diena? Ierasti un klusi – skan klusa mūzika, un rīta kafija jau nedaudz atdzisusi. Kā aizrit diena? Ierasti un klusi, skan dienas ziņas, nepaveikto darbu kaudze mazliet sarukusi. Kā beidzas diena? Ierasti un klusi – Kāds vērtīgs miers šai ierastībā… / A. Skrjabe/ Ierastais miers šobrīd ir ienācis uz brīdi arī  JAK Barkavas struktūrvienības skolā, jo ir noslēdzies vēl viens eTwinning projekts, kurš saucās “Dzejas pikniks literatūrā&rdquo [...]

Seminārs Madonas novada izglītības iestāžu vadītājiem

08.01.2020 Madonas novada izglītības iestāžu vadītāju semināra ietvaros  JAK Barkavas struktūrvienība aicina apmeklēt lekciju Veiksmes stāsti, labās prakses piemēri mācību un audzināšanas procesāGaidām ciemos!

Strādājam IZCILI un ar KVALITĀTI eTwinning projektos

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības skolotāji un skolēni strādā IZCILI un ar KVALITĀTI nacionālajos un starptautiskajos eTwinning projektos 2019./2020.mācību gadā. „Šodien moderna mācību vide sākas ar mūsdienīgi domājošu un prasmīgu skolotāju. Klase var būt aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, taču tas neuzlabos skolēnu sasniegumus, ja vides pārmaiņām līdzi nemainīsies veids, kā skolēni un skolotāji kopā mācās gan klasē, gan ārpus tās”- uzskata Aiva [...]

Rezultatīvs sniegums sacensībās basketbolā meiteņu komandai!

16.janvārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes piedalījās AMI SK rīkotajās basketbola sacensībās Rēzeknē, kur izcīnīja 2.vietu ar tiesībām startēt finālsacensībās Rīgā. 28. janvārī jaunietes startēja finālsacensībās, izcīnot 6.vietu Republikā starp Profesionālās izglītības mācību iestādēm. Komandā spēlēja : Anna Lazdiņa Uzulniece, Lelde Bravacka, Benita Kārkliņa, Vineta Džigure, Rebeka Zekante, Sindija Vīksniņa, Linda Dzirkale, Janīna Pauniņa.

Skolēnu mācību uzņēmumi

Arī šajā mācību gadā skola turpina sadarbība ar biedrību Junior Achievement Latvia. Līdz ar to mūsu skolēniem ir iespēja veidot mācību uzņēmumus (SMU) un izmēģināt savus spēkus biznesā. Šogad jaunieši savas uzņēmējdarbības virziena un produkta izvēlē izmanto vienu no dominējošām cilvēku vajadzībām, kas nosaka vēlmi baudīt garšīgus pārtikas produktus. V1 grupas audzēkņi ir nodibinājuši SMU “DELIŠES” un ir ieplānojuši piedāvā [...]

Skolā viesojas Madonas biznesa inkubators

10.februārī skolā uz tikšanos ar audzēkņiem bija uzaicināta Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule. Pasākums tika organizēts SPA1 un AU1 grupu audzēkņiem mācību priekšmeta “Uzņēmējdarbības pamati” un moduļa “Iniciatīva un uzņēmējdarbība” satura kontekstā un SMU dalībniekiem. Tikšanās laikā audzēkņiem tika izstāstīts par biznesa inkubatora darbu, tā sniegtajām iespējām un atbalstu jauniem uzņēmējiem ideju realizēšanai. I.Vabule informē [...]

Metodiskā diena "Mūsu pieredzes banka" Madonas Valsts ģimnāzijā!!!

Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.   /Ričards Bahs/ Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības skolotāji: Maija OPINCĀNE, Jēkabs STRAZDIŅŠ, Mairita SMELTERE apmeklēja 12.martā METODISKO DIENU MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ “Mūsu pieredzes banka” Skolotājiem bija iespēj [...]

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim

Mācību darba plānojums Stundu saraksts Stundu saraksts pieejams gan Mykoob vidē, gan koledžas mājas lapā. Stundu sarakstā mācību process, cik vien tas iespējams, sakārtots blokstundās, nosakot vienā dienā katrai grupai ne vairāk kā 2-3 mācību priekšmetu/moduļu apguvi. Nedēļas plānojums AUDZĒKŅIEM Visa informācija par mācību organizēšanu attālināti ir pieejama Mykoob vietnē. Lai veiksmīgi noritētu attālinātais mācību process, audzēknis: var izveidot datorā savu mācību portfolio, gru [...]

Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadiena - Valsts prezidenta Egila Levita lekcija

Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 13.00 Valsts prezidents Egils Levits lasīs lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Lekcija būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai, un tajā E. Levits stāstīs par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības, kā arī par to, kāda ir Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīme Eiropas un pasaules vēsturē. Gan pirms lekcijas, gan lekcijas laikā skolēni Valsts prezidentam varēs uzdot j [...]

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/002 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā”

Projekta mērķis ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) mācību - ražošanas korpusa ēkas Dzirnavu ielā 1, Barkavā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tie&sca [...]

Dzejas konkurss "Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!"

Ir iespēja būt radošiem un uzrakstīt savu dzejoli par šo tēmu. Konkurss norisinās līdz 30.aprīlim... Pielikumos ir vēl norādes, sīkāka informācija par konkursa norisi un prasībām. Plašāka informācija Nolikums - Patriotiskās dzejas konkurss 2020

Kārtība, kādā šogad eksāmenus un prakses kārto profesionālajās skolās

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmē mācību procesu pilnīgi visās mācību iestādēs Latvijā, tostarp, arī profesionālajās skolās. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments informē, kā šogad notiks eksāmeni un prakses Latvijas profesionālajās skolās. Par profesionālās kvalifikācijas un centralizētajiem eksāmeniem: • Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laika posmā no 8. jūnija. • Centralizētie vi [...]

eTwining projektu veiksmīga īstenošana

“Mācīšanās patiesais gala rezultāts ir pārmaiņas.” / Leo Buscaglia/ 2020. gada 25. augustā JAK Barkavas struktūrvienībā (Madonas novads) notiks eTwinning 6h kursi skolotājiem “eTwining projektu veiksmīga īstenošana”. Kursus vadīs eTwinning Latvijas vēstnieces: Inese Zvaigznone (Kalnciema vidusskola), Solvita Vencjuna (Privātā vidusskola “Laisma”). Šajā dienā satiksies skolotāji no dažādām Latvijas izglītības iestādēm: Degumnieku pamatskola [...]

1. Septembris!

1.septembrī plkst.10.00 JAK Barkavas struktūrvienībā svinēsim pirmo skolas dienu 31.08.2020. no plkst.12:00 – iekārtošanās dienesta viesnīcā 1.09.2020. plkst.10:00 – tikšanās ar grupu audzinātājiem Plkst.11:45 – 12:45 – pusdienlaiks Plkst.13:00 – aktivitātes kopā ar grupas biedriem un audzinātāju    

Apsveicam!

Sveicam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas struktūrvienības audzēknes ar izcīnīto II vietu kopvērtējumā profesionālo izglītības iestāžu 30. spartakiādē!

Mūsu jaunsargi izcīna II vietu 22. Karoga svētkos!

2020. gada 18. septembrī Pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājās Ošupes pagasta “Liepsalās” notika 22. Karoga svētki. Pasākuma mērķis: Rosināt saglabāt starppaaudžu cieņu apliecinošu un vienojošo tradīciju Kalpaka dzimtas mājās Liepsalās. Pasākuma programmā 8 aktivitātes kopvērtējumam: 1.Militarizētā stafete 2. Spēkam, ātrumam, veiklībai! 3.Ierindas mācība un dziesma. 4. Latvijas vēsture. 5.Pirmā palīdzība. 6.Dabas veltes. 7. Spēka dziesmas. 8.Mana dziesma- &s [...]

Mācību - ražošanas korpusa ēkas atklāšanas pasākums

  Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā”, Nr.4.2.1.2/19/I/002   Ir noslēdzies projekts: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā.      Projekta mērķis: mācību - ražošanas korpusa ēkas energoefek [...]

eTwinning projekts “Ievērojama personība novadā”

Ja tu nevari darīt iespaidīgas lietas, tad dari mazas lietas, bet iespaidīgā veidā.  / N. Hills/ No šī gada 19. līdz 21.augustam Siguldā norisinājās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences mācības  "Stāstu stāstīšana un veidošana sadarbībā ar Ziedoņa muzeju”, kurus apmeklēja skolotāja Maija Opincāne.  Mācības norisinājās patīkamā atmosfērā, jo kopā [...]

Attālinātās skolas sacensības spēka trīscīņā.

Izpildes laiks:   No 25.11.2020.- 11.12.2020. Mērķis:   Patstāvība, godīgums, atbildība, iniciatīva. Uzdevumi: Lēcieni ar aukliņu( 30sek.) Roku saliekšana ,iztaisnošana(30sek.) Berpee(30sek.) Atgriezeniskā saite: Nofilmēt katru uzdevumu, video sūtīt uz Mykoob vai WhatsApp. Sīkāka informācija katrai grupai Mykoob.      

eTwinning projekts “Mani pirmie zābaciņi”

2020.gada 05. – 07.augustam Liepājā Promenade Hotel  satikās eTwinning vēstnieki no visas Latvijas, kurā norisinājās 3 dienu kursi “Laika plānošana eTwinning mācību projektu kontekstā”. No JAK Barkavas struktūrvienības vēstnieku saietu apmeklēja latviešu valodas skolotāja, eTwinning projektu vadītāja Mairita Smeltere. Kursu laikā svarīgās tēmas: eTwinning sasniegumi un aktualitātes 2020./2021.m.g. Vēstnieku pieredzes “dzīvā bibliotēka” Pašn [...]

Sveicieni LATVIJAI dzimšanas dienā no AU1 un SPA1 grupām!

Tu mana dārgā, auglīgā un mīļā zeme, Tu mana svētā, mīļā dzimtene. Te manu tēvutēvu  dziļās saknes stīgo – Ar mīlestību patiesīgo. Lai katram apzināties savas dzimtas saknes, To vietu, kurā esi dzimis. Lai katram pierādīt, cik sava valoda ir dārga. No saviem senčiem pārmantota, Ko pašiem jāpasargā. /Vēsma Kokle – Līviņa/ DAUDZ LAIMES, LATVIJA, DZIMŠANAS DIENĀ!        

Ziemas uzņemšana programmā "Būvdarbi"

ZIEMAS UZŅEMŠANA  PROGRAMMĀ “BŪVDARBI” AR KVALIFIKĀCIJU “APDARES DARBU TEHNIĶIS” Mācību ilgums - 1,5 gadi Iepriekšējā izglītība - vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA Stipendija līdz 150 EUR Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī) Informāciju par brīvā laika iespējām skatīt mājaslapā! Iesniedzamie dokumenti: Personu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģinālu) Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (jāuzrā [...]

Noslēgušās un apkopoti rezultāti attālināto JAK Barkavas struktūrvienības skolas sacensībās spēka trīscīņā.

Uzvarētāji spēka trīscīņā: Jaunieši: 1.vieta Sandis Rošāns  V2 grupa 2.vieta Mārtiņš Šķēls     A3 grupa 3.vieta Kārlis Kārkliņš    A3 grupa Jaunietes: 1.vieta Lauma Opincāne   L1 grupa 2.vieta Elīna Cvilikovska   V2 grupa 3.vieta Sindija Vīksniņa     V3 grupa        

I.Dzelmes foto izstāde "Sporta tērps laika lokos"

Barkavas lauksaimniecības, arodvidusskolas, profesionālās vidusskolas, JAK struktūrvienības sporta tērps laiku lokos.

eTwinning projekta sadarbību ar Turciju "This World is Ours"

JAK Barkavas struktūrvienība 2020./2021.m.g. piedalās starptautiskajā eTwinning projektā “Bu Dünya Bizim”- “This World is Ours”, dibinātājs ir Emine Karahan – Turcija. Projektā piedalās 18 skolotāji / partneri no dažādām valstīm – Turcija, Azerbaidžāna, Latvija, Rumānija, Polija, Albānija. Projekts ilgs no 2020.g.oktobra – 2021.g.maijam. Skolēnu vecums: 14-19 gadi Tēma – Vides mācība Starppriekšmetu saikne: Angļu valoda, Informātika, Li [...]

eTwinning projekts ar Turciju "Creating an Internacional school E-Magazine"

JAK Barkavas struktūrvienība piedalās starptautiskajā eTwinning projekts “Creating an Internacional School E-Magazine”, dibinātāja Cennet Ozkan, Turcija. Skolēnu vecums: 13 – 18 gadi Saziņa: angļu, turku valodā Starppriekšmetu  saikne: Angļu valoda, Vēsture, Informātika, Kultūras vēsture, Ģeogrāfija, Literatūra, Vides mācība, Audzināšana, Vizuālā māksla, Mūzika, Sports,. Projekta mērķis ir  iesaistīt jauniešus, kuri mācās angļu valodu un dzīvo daž [...]

KAS IR eTwinning?"

JAK BARKAVAS struktūrvienības projekti eTwinning ir EIROPAS SKOLU PLATFORMA – ko piedāvā ikvienam izglītības jomas darbiniekiem (skolu direktoriem, direktoru vietniekiem, skolotājiem, skolu bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm.        Viens no svarīgākajiem elementiem eTwinning ir sadarbība starp skolotājiem, skolēniem, skolām, vecākiem un vietējo varu. eTwinning skolotāji strādā kopā un organizē aktivitātes saviem skolē [...]

Prasmju un iemaņu apgūšana modulī “Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs”

IP Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupa, modulī “Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs” apgūst zināšanas un pamatprasmes, kā veiksmīgi sagatavoties pasūtījumu pieņemšanas procesam, lai veiktu viesu apkalpošanu pie galdiņiem.  Izmantojam visus pieejamos resursus, kas atrodami katram mājās.    Viesmīlības priekšmetu skolotāja L.Zaļmeža 

Audzēkņi aktīvi piedalās AMI konkursā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie aktīvi uzsākuši darbu pie Rīgas Tehniskās koledžas Profesionālās izglītības Sporta darba metodiskā centra AMI izstrādātā konkursa. Nolikums šeit Rīgas Tehniskās koledžas Profesionālās izglītības Sporta darba metodiskais centrs “AMI, turpmāk “ AMI centrs” aicina  izglītojamos šajā pandēmijas ierobežojumu laikā,kad nevaram sacensties, nevaram tikties,savā dzīves vietā at [...]

IP "Viesnīcu pakalpojumi" V3 grupas piedalīšanās LIVE Lyre's kokteiļu prezentācijā kopā ar Andri Reizenbergu

Kad laukā, aiz loga, sals kniebj degungalā un ir -110C grādu aukstums, bet mēs kopīgi ar V3 grupu klausījāmies SIA "GEMOSS" organizēto LIVE prezentāciju par Lyre's kokteiļiem, kā jauninājumu, kas ir ieviests Latvijas tirgū, kā alkoholisko dzērienu aizstājējs, saglabājot gan dzēriena aromātu, gan garšu.  Ieguvām jaunas zināšanas par to, kā klasiskajos kokteiļos izmantot Lyre's piedāvātos produktus, skatījāmies bārmeņa Andra Reizenberga darbu darbībā, radā [...]

Aktivitātes JAK Barkavas struktūrvienībā - „Barikādēm 30”

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes a [...]

Latviešu valodas un literatūras stunda bibliotēkā

Latviešu valodas un literatūras stunda bibliotēkā. Tēma "Enciklopēdijas", skolotāja M.Smeltere.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 2020’ JAK Barkavas struktūrvienībā notika 2020.gada 12.novembrī. “Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļai sākoties, Ziemeļvalstis sedz bieza tumsa. Mēs pasargājam sevi no aukstā rudens vēja un lietus ar lietussargiem, iededzam lukturus un iegrimstam grāmatās un stāstos”, Anno Vikberga no Ālandu salām. Tēma – Ziemeļvalstis un pasaule. Mērķis – piepildīt Z-valstu un Baltijas valstu skolas un bibliotēkas ar lasījumiem, izstādēm, sa [...]

EIROPAS VALODU DIENA 2020’ RADOŠO DARBU KONKURSS “Mans grāmatplaukta stāsts”

Eiropas Valodu diena 2020’ ietveros, Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus piedalīties konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”, rakstīt latviešu valodā domrakstus, esejas, dzejoļus, kā arī klāt pievienot zīmējumus un iesūtīt savus darbus. Konkursa mērķis un uzdevums: 1.Popularizēt latviešu valodu; 2.Rosināt skolēnus izzināt kultūrvēsturisko mantojumu. Konkursa norise: ·konkurss notiek no 2020.gada 26.septembra, darbus iesūtīt līdz 2020.gada 18.novem [...]

Vebināra lekcija “Stresa vadība emocionālas spriedzes apstākļos”

27.01.2021. kopā ar IP Viesnīcu pakalpojumi, V3 grupu, priekšmetā “Uzņēmuma darba organizācija”, klausījāmies vebināra lekciju par šobrīd ļoti aktuālu tēmu- “Stresa vadība emocionālas spriedzes apstākļos”. Kopā guvām jaunas zināšanas par to kā izprast sevi un mazināt stresa līmeni savā organismā. Lekcijai iepriekš sagatavojām arī glāzi ūdens, praktiskam vingrinājumam, kā arī uzzinājām, cik svarīga ir izgulēšanās, ūdens dzeršana, e [...]

Praktiskās nodarbības modulī "Telpas un vides sagatavošana viesu uzņemšanai "

IP Viesnīcu pakalpojumi, V2 grupa, modulī "Telpas un vides sagatavošana viesu uzņemšanai" veic praktisko darbu par tēmu "Dabīgie tīrīšanas līdzekļi, to pielietošanas iespējas telpu uzkopšanā".  Video autors Samanta Jaškova V2 grupa, viesmīlības pakalpojumu speciālists.   Informāciju apkopoja viesmīlības priekšmetu skolotāja Egita Kārkliņa

AMI SK attālinātās sacensības šautriņu mešanā

Oktobra beigās AMI SK rīkoja attālinātās sacensības šautriņu mešanā. Latgales reģionā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes izcīnīja 1.vietu, jaunieši 2.vietu. 2021.gada 27.janvārī  mēs esam saņēmuši balvas no Rīgas – kausus, medaļas un diplomus. Komandā startēja: jaunietes – Sindija Vīksniņa, Nadežda Dolgova, Madara Smalinska, Dagmāra Leitāne, Eva Evija Kasparoviča. Jaunieši – Jaroslavs Mačuls, Jānis Gutāns, Aivis Līdaks, Mārtiņ& [...]

Konkursa „Barikādēm 30” rezultāti

Konkursa „Barikādēm 30” rezultāti Konkursā piedalījās 67 audzēkņi. 1.vieta (100%) Linda Dzirkale-V3 grupa Līga Krūmiņa – L1 grupa Evija Burtina- L1 grupa 2.vieta (93%) Ritma Skangale – BV1 grupa Jānis Zīmels – BV1 grupa Māris Riekstiņš- BV1 grupa Zita Čaunāne – Dolgova – L1 grupa Līva Romanovska- AU1 grupa 3.vieta( 86%) Ruta Opule- V3 grupa Paldies visiem, kas piedalījās konkursā "Barikādēm 30"!  

Attālinātās sacensības spēka trīscīņā

Daugavpils Būvniecības tehnikuma sporta organizators Juris Ozols Latgales reģionā no 02.02.-11.02.2021.rīko attālinātās sacensības spēka trīscīņā. No JAK Barkavas struktūrvienības piedalīsies divi izglītojamie – Lauma Opincāne L1 grupa un Sandis Rošāns V2 grupa. Novēlēsim viņiem veiksmīgu startu!

Mēs par sportu!

Barkavas struktūrvienībā ar sportiskām aktivitātēm nodarbojas ne tikai audzēkņi, bet arī pedagogi un darbinieki. Tā kā pedagogi ļoti daudz laika pavada pie datora un telpās, tāpat kā audzēkņi, no 20.01.-27.01. tika izsludināts aktivitāšu konkurss ,,Kustība. Svaigs gaiss. Laime”, kur uzdevums bija pēc iespējas vairāk uzturēties svaigā gaisā, nostaigājot, noskrienot, noslēpojot, noslidojot, nonūjojot vairāk kilometru. Dalībnieku pulciņš nebija liels, bet prieks par tiem, kas ie [...]

PVIN normatīvo aktu aktualizācija

Profesionālās vidējās izglītības nodaļā ar 2021.gada 2.semestri stājas spēkā jauni iekšējie noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu: 1. 21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums šeit 2. 26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība&nb [...]

9.februārī, visā LATVIJĀ atzīmē "DROŠA INTERNETA DIENA"

DROŠS INTERNETS SĀKAS AR TEVI! 9. februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugu&scar [...]

Sveicam mūsu sportistus!

Apsveicam Sandi Rošānu ar izcīnīto 2.vietu Latgales reģiona attālinātajās trīscīņas sacensībās  un Annu Lazdiņu Uzulnieci par piedalīšanos un izturību!  

Vecāku sanāksme tiešsaistē

TIEŠSAISTE ---> VECĀKU SAPULCE!! Anketa vecāku sanāksmei!

Nacionālā eTwinning projekta "MANI PIRMIE ZĀBACIŅI" ietvaros ar 1.martu ir uzsākta ceļojošā izstāde Madonas novadā

"Es varu izdarīt to, ko tu nespēj. Tu vari izdarīt to, kas nav pa spēkam man. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas." /Māte Terēze/ No 2021.gada 1.marta eTwinning projekts ”Mani pirmie zābaciņi” ir uzsācis ceļojošo izstādi Madonas novadā (Stalīdzāni, Saikava, Madona) – lai parādītu citiem, ko spēj paveikt čaklie rokdarbnieki, cik dažādi var būt roku darbi: adīti zābaciņi, tamborēti zābaciņi, tamborētas sedziņas, tamborētas segas kokiem, adīti mauči, austas priev [...]

Kā pieslēgties TEAMS sapulcei (Vecāku sanāksme)?

Kad atvērsiet sapulces saiti, būs redzams šāds logs... Izvēlamies Turpināt šajā pārlūkprogrammā (Continue on this browser) Ja TEAMS sapulcei pieslēdzaties pirmo reizi (un datoram ir pieslēgta webkamera/mikrofons) tad būs redzams paziņojums, kurā TEAMS pieprasa piekļuvi jūsu webkamerai/mikrofonam. Šeit izvēlamies Atļaut (Allow) 1. Ievadam savu vārdu, uzvārdu; 2. Iespēja Ieslēgt/Izslēgt webkameru; 3. Iespēja ieslēgt/Izslēgt mikrofonu; 4. Lai pieslēgtos izvēlamies Pievienoties [...]

eTwinning projekts ar Portugāli, Grieķiju, Poliju, Latviju “TRADICION INSTRUMENTS FROM MY COUNTRY”

Jauns, interesants, atraktīvs piedzīvojums skolas vokālajam ansamblim mūzikas pasaulē – eTwinning projekts ar PORTUGĀLI, GRIEĶIJU, POLIJU, LATVIJU “TRADICION INSTRUMENTS FROM MY COUNTRY” “MŪZIKA apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu: MŪZIKA atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo…”/Platons/ Projekta galvenā tēma  - dažādu valstu mūzikas instrumentu izpēte un iepazīstināšana ar tiem citu valstu skolēniem. Mūzik [...]

Koledža projektā SAM 8.5.3

Koledža iesaistījās  Valsts izglītības satura centra īstenota Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001). Attīstības un investīciju stratēģijas 2021. - 2027.  izstrādes vadības komanda piedalījās SIA “AC Konsultācijas” organizētajos tiešsaistes mācību, konsultāciju un pieredzes apmaiņas pasākumos. Savstarpējā dažādu pro [...]

Dalība AMI metodiskā centra  konkursā ,,Iepazīsti sava novada, pagasta sporta bāzes, izstaigājot tās”.

No 20. janvāra līdz 25. februārim notika AMI metodiskā centra  konkurss ,,Iepazīsti sava novada, pagasta sporta bāzes, izstaigājot tās”. No Barkavas struktūrvienības piedalījās un savus darbus iesūtīja 25 audzēkņi. Izvērtējot labākos, uz republiku tika aizsūtītas četras labākās prezentācijas – Nika Ikaunieka B2 grupa, Elizabetes Boļšakovas  V1 grupa, Sindijas Vīksniņas V3 grupa, Annas Lazdiņas Uzulnieces B4 grupa. Turam īkšķus, lai arī republikā novērtē pozitī [...]

Jauns mazs uzdevums saistībā ar MŪZIKAS PASAULI....

Aicinu ikvienu piedalīties mazajā MŪZIKAS uzdevumā!!! Dalies savā priekā ar mums visiem par to, kas Tevi šodien saista, patīk, liekas pats labākais, aktuālākais, skanošākais MŪZIKAS pasaulē!!! Sagatavo un apkopo mazliet informāciju par sev tuvāko mūziķi, dziedātāju vai mūzikas grupu, pievieno klāt satriecošus, pārliecinošus foto!!! Darbu apkopot vari dažādi: Canva.com, TextgramX, Photo collage vai PowerPoint – JPG un sūti skolotājai M. Smelterei mykoob.lv saraks [...]

PATEICĪBA par līdzdalību radošo darbu konkursā un grāmatas "Izstāsti man savu sapni" tapšanā

Katru gadu Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus un jauniešus iesaistīties radošo darbu konkursos, kurā ir iespēja rakstīt savu darbiņu (dzejoli, eseju, miniatūru), klāt pievienojot arī savu zīmējumus. “Latviešu valodas aģentūras ierosinātā tēma mudināja visus konkursa dalībniekus raudzītos divos virzienos. Vispirms – kad no rīta ir acis vaļā, tad arī atceramies, ko naktī esam sapņojuši. Tikai nedaudz bija tādu darbu, kuri aprakstīja visātrākos [...]

JAK Barkavas struktūrvienība ir ieguvusi "eTwinning skola" titulu 2021 - 2022 .

Priecīga ziņa! PALDIES kolēģiem un audzēkņiem par darbu un sadarbību eTwinning projektā! Vislielākais paldies koordinatorei Mairitai Smelterei! ...ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē izskan mūsu skolas vārds!  

Noslēdzies AMI metodiskā centra konkurss ,,Iepazīsti sava novada, pagasta, pilsētas sporta bāzes, izstaigājot tās"

Ir noslēdzies AMI metodiskā centra konkurss ,,Iepazīsti sava novada, pagasta, pilsētas sporta bāzes, izstaigājot tās". No Barkavas struktūrvienības tika aizsūtīti četri prezentācijas darbi, no kuriem divi tika novērtēti kā ,,izcili", kas nozīmē 1. vietu. Šie izcilnieki ir Anna Lazdiņa Uzulniece un Sindija Vīksniņa. Paldies par darbu! Paldies arī Nikam Ikauniekam un Elizabetei Boļšakovai par piedalīšanos.  

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā!

Profesionālā vidējā izglītība JAK Barkavas struktūrvienībā Izvēlies - uzzini - izmēģini un pārvērt savu talantu profesijā 2021./2022.mācību gadā!

Tiešsaistes seminārs "Kā tikt galā ar stresu un izpildīt eksāmenu uzdevumus?"

Valsts izglītības satura centrs aicina skolēnus, skolotājus un vecākus piedalīties tiešsaistes seminārā 23. aprīlī plkst15.00! Pavisam drīz noslēgsies 2020./2021. mācību gads un skolēni visā Latvijā dosies kārtot noslēguma pārbaudījumus, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Kā tikt galā ar eksāmenu stresu, kas var ietekmēt arī sniegumu eksāmenā? Kādus praktiskus paņēmienus izmantot, lai izpildītu eksāmenu uzdevumus? Tie&scaro [...]

Informācija par CE norisi 2020./2021.m.g.

Labdien, 2. vai 3.kursa izglītojamais!                                      Pirms katra centralizētā valsts eksāmena tu saņemsi vēstuli savā e pastā (par svešvalodu eksāmenu 07.05., par latviešu valodas eksāmenu 14.05., par matemātikas eksāmenu 19.05.), kurai būs pievienoti šādi pielikumi: Eks [...]

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Climate Justice"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi un pedagogi 24.05.2021 – 28.05.2021. piedalījās Erasmus+ projekta “Climate Justice” otrajā virtuālajā mobilitātē "Enerģētika un klimata pārmaiņas".   No Barkavas struktūrvienības šajā mobilitātē piedalījās 2.kursa audzēkņi Inese Stepaņenko, Madara Puškeire, Mārtiņš Štrauss, kā arī skolotāji Jēkabs Strazdiņš un Dana Ivanova. Jaunieši uzstājās prezentējot tēmu par enerģijas resursu pa [...]

ATZINĪBA & KVALITĀTE darbojoties eTwinning projektos

JAK BARKAVAS struktūrvienība ir gandarīti un priecīgi par saņemtajiem KVALITĀTES SERTIFIKĀTIEM nacionālajā eTwinning projektā “Mani pirmie zābaciņi 2”, kas tika saņemti 2021.gada jūnijā. Projektā darbojās skolotājas: Egita Kārkliņa & Mairita Smeltere un skolēni: Inese Stepaņenko, Aļona Grigorjeva, Līga Krūmiņa, Zane Radžēle, Izlīte Dzilna, Ričards Vucāns, Rūdolfs Oļukalns, Elizabete Boļšakova, Mārtiņs Šķēls, Viktorija Ozoliņa, Madara Puškeire, Krista Ūdre no [...]

Tiešsaistes nodarbība "Virtuālais EGO"

9.septembrī plkst. 10:30 tiešsaistes nodarbība Virtuālais EGO. Saturs: Kas ir internets, digitālais pēdas nospiedums, kibermobings, virtuālās spēles, sociālie tīkli, saziņa ar nepazīstamām personām, soc.tīkli., sekstings. Lekcijas garums: +/-45 min Saite uz nodarbību: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

Vieglatlētikas sacensības

15. septembrī plkst. 13:00 JAK Barkavas struktūrvirnībā notiks vieglatlētikas sacensības! Programmā: 100m skrējiens; tāllēkšana; lodes grūšana (4kg, 6kg); bumbiņas mešana (500gr) UZ TIKŠANOS SKOLAS STADIONĀ!

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss nominācija Lauksaimniecība (Augkopība). Balso par saviem favorītiem, spiežot pie komandas bildes https://www.facebook.com/409943629039752/posts/4770275743006497/

Tiešsaistes vecāku sapulce - Kopīgi mācīties un augt vienotā virzienā

10.11.2021.Plkst.18:00. Tiešsaistes vecāku sapulce Kopīgi mācīties un augt vienotā virzienā N.p.k. Laiks 1. 18:00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstības virzieni Jākabpils Agrobiznesa koledžas direktore R.Pole 2. 18:10 Konkurētspējīgas priekšrocības veidošana Barkavas struktūrvienības vadītāja S.Smeltere 3. 18:30 Izglītības kvalitāte un kompetencēs balstīta profesionālās izglītības īstenošana Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece mācību jomā S.Zepa Audzināšanas jomas konstruktīva virz [...]

“How much do you know about Christmas?”

Sākam Ziemassvētkiem veltītu konkursu “How much do you know about Christmas?”. Konkurss notiks no 6. līdz 15. decembrim, tajā piedalās JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie un Madonas novada pamatskolu 5.-9. klašu skolēni. Visi 3 konkursa uzdevumi būs angļu valodā. Lai dalība konkursā tiktu ieskaitīta, jāveic visu 3 posmu uzdevumi. 1. posms – viktorīna par Ziemassvētkiem: Atbildes jāiesūta līdz 09.12.21. plkst. 20:00. 2. posms – radošs uzdevums: kādas telpas vai tās daļas noformēšana Ziemas [...]

Konkurss “Radi savu grāmatu” noslēdzies!

No 2. līdz 15. novembrim JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi tika aicināti piedalīties literārajā konkursā “Radi savu grāmatu”. Konkursa mērķis bija attīstīt radošumu un IT rīku izmantošanas prasmes. Audzēkņiem bija jāveic trīs uzdevumi: interpretēt grāmatas vāku, radīt savas grāmatas vāku un sacerēt akrostihu (dzejoli, kura rindu pirmie burti, lasot no augšas uz leju, veido kādu vārdu). Jaunieši bija atsaucīgi un radoši! Veiksmīgākie skolēni bija: Ilzīte Dzilna (V3), Inese Priževoite (AU1), [...]

R. Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkurss

Šī gada decembrī norisinājās jau 17. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss, kuru organizēja Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība un biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad piedalīties tika aicināti jaunieši no visām Latvijas skolām. Kopā tika saņemti 142 darbi, kas apliecina to, ka Blaumanis un viņa daiļrade joprojām dzīvo, viņa darbu tēmas ir nozīmīgas un aktuālas arī jaunajai paaudzei! Konkursā piedalījās a [...]

Konkurss “How much do you know about Christmas?” noslēdzies!

Laika posmā no 6. līdz 15. decembrim JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās Ziemassvētkiem veltīts konkurss angļu valodā “How much do you know about Christmas?”. Tajā varēja piedalīties struktūrvienības audzēkņi un Madonas novada pamatskolu 5.-9. klašu skolēni. Lai dalība konkursā tiktu ieskaitīta, bija jāveic visi 3 posmi: viktorīna par Ziemassvētkiem, radošais darbs un uzdevums par populārām Ziemassvētku filmām un dziesmām. Paldies visiem dalībniekiem par lielo atsaucību! Rezultāti: JAK Bark [...]

Audzēkni! Piesakies Erasmus+ skolu partnerības projekta "Climate Justice" mobilitātē

Ja esi 16 - 17 gadus vecs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības audzēknis, Tev ir labas sekmes un angļu valodas zināšanas. Ja Tev rūp klimata pārmaiņas un izproti pārstrādes nepieciešamību - piesakies Erasmus+ skolu partnerības projekta Climate Justice mobilitātē Pārstrāde un klimata pārmaiņas, kas norisināsies jau februārī Spānijā. Motivācijas vēstuli līdz 04.01.2022. sūti uz e-pastu: agrita.landzane@jak.lv

Fotokonkurss skolēniem un skolotājiem

Fotokonkurss skolēniem un skolotājiem Norises laiks no 12.01.2022. – 12.02.2022. Konkursa devīze „Viss sākas ar mīlestību....” /Roberts Roždestvenskis/ Konkurss veltīts Krievu dzejniekam, tulkotājam, dziesmu tekstu autoram Robertam Roždestvenskim 90 gadu jubilejā Konkursa organizators: Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija (ЛАПРЯЛ) Rezultātu paziņošana: 12.04.2022. Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas (ЛАПРЯЛ) mājas lapā Vairāk info: šeit Fotogra [...]

...ieskandinām Ziemassvētkus!

14.12.2021. IP Viesnīcu pakalpojumi un IP Skaistumkopšana audzēkņi, Ziemassvētku laiku ieskandināja Tūrisma pakalpojumu laboratorijā, kur kopā ar skolotājām L.Zaļmežu un M.Zepu apguva jaunas zināšanas un prasmes starpmodulārajā apmācībā, apskatot tēmas par ēdināšanas pakalpojumu piedāvāšanu viesiem un tējas pasniegšanas veidiem, ceremonijām skaistumkopšanā. Kopīgi cepām speķa pīrāgus, klājām galdus Ziemassvētku noskaņās, baudījām zāļu tējas un karsto dzērienu. Audzēkņi, savstarpēji dalījās infor [...]

Konkurss par godu Latvijas valsts svētkiem

KONKURSS! Laika posmā no 08.11.-18.11.2021 JAK Barkavas struktūrvienībā tika organizēts konkurss par godu Latvijas valsts svētkiem. Konkursā piedalās skolas izglītojamie, pedagogi un skolas darbinieki, pamatskolu skolēni. Bilžu iesūtīšanas termiņš līdz 20.11.2021 uz e pastu: konkurss@jak.lv Sīkāka informācija par konkursa noteikumiem pie skolotājām- Līgas Zaļmežas un Egitas Kārkliņas.

1.semestra sasniegumi AMI metodiskā centra rīkotajās sacensībās attālināti

Barkavas struktūrvienības jaunieši kopā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešiem piedalījās Latgales reģiona attālinātajās sacensībās fizisko vingrojumu trīscīņā un šautriņu mešanā, kā arī Republikas mēroga sacensībās ,, Stiprinieks 2021”. Fizisko vingrinājumu trīscīņā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunieši izcīnīja 2.vietu komandu cīņā. Komandā startēja Sandis Rošāns, Lauris Katkēvičs, Artjoms Orlovs. Sandis Rošāns no Barkavas struktūrvienības individuāli izcīnīja 2.vietu. Apsveicam! Jauni [...]

Erasmus+ skolu apmaiņas projekta "Climate Justice" mobilitāte Spānijā

31.01.2022. – 04.02.2022. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunieši un pedagogi piedalījās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Climate Justice kārtējā mobilitātē. Tā norisinājās Spānijā, Seviļā un šoreiz projekta darbnīcas tēma bija Pārstrāde un klimata pārmaiņas. Darbnīcas programmas ietvaros jaunieši uzstājās ar prezentācijām par pārstrādes aktualitāti un risinājumiem, gatavoja tematiskos plakātus, veidoja šaha komplektu un mākslas darbus no pārstrādājamiem atkritumiem, kā arī piedalījās [...]

Darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošana

Pašlaik var jau atzīmēt piecus gadus, kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un Barkavas struktūrvienībā tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos». Izglītības iestādei šis projekts nodrošina sadarbību ar uzņēmumiem, kas palīdz labāk uztvert darba devēju prasības. Uzņēmēji savukārt mēdz noskatīt nākamos darbiniekus, taču vienlaikus tas ir arī viņu praktiskais ieguldījums jauniešu izglītošanā. Šāds kopīgs darbs [...]

Konkurss "Ziemas olimpiskās spēles"

KONKURSS! Laika posmā no 22.02.2022.-07.03.2022. JAK Barkavas struktūrvienībā norisinās konkurss par godu 2022.gada ziemas olimpiskajām spēlēm. Konkursa mērķis: paplašināt zināšanas par ziemas olimpiskajām spēlēm. Konkursa dalībnieki: JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie un pedagogi. Konkursa norise: laika posmā no 22.02.2022.-07.03.2022. šeit jāatbild uz jautājumiem. 10.03.2022. tiks apkopotas saņemtās atbildes un apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. VEIKSMI VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM!

Sacensības "Basketbola meistars"

No 07.02.2022.-28.02.2022. JAK Barkvas struktūrvienībā norisinās sacensības Baskatebola meistars, kurās piedalās struktūrvienības izglītojamie. Sacensību veicamo uzdevumu izpildes noteikumi: Sacensību izpildes kopējais laiks 2 min.(1 min. izpilda soda metienus, 1 min. izpilda tālmetienus jaunieši un pustālos metienus jaunietes); Minūtei beidzoties, skolotājs dod komandu uzsākt tālmetienu izpildi jauniešiem, bet jaunietēm pustālo metienu, pēc metiena atgriešanās nākošā metiena izpildei notiek ar [...]

Vecāku sanāksme TIEŠSAISTĒ

3.kursu izglītojamo vecāku sanāksme TIEŠSAISTĒ 2022.gada 24.februārī plkst.18:00 >>> PIESLĒGTIES

Iespēja pieteikties mobilitātes projektā

Līdz 25.02.2022. JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamajiem ir iespēja iesniegt pieteikumu, lai dotos mobilitātes braucienā uz Itāliju.

Konference “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”

Lai iepazīstinātu ar lauksaimniecībā pieprasītām, labi apmaksātām un nepieciešamām profesijām, kā arī uzzinātu, kādi speciālisti pietrūkst pašiem lauksaimniekiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) jau otro gadu pēc kārtas rīkos profesionālo izglītības iestāžu konferenci “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”. Konferences mērķis - profesiju popularizēšana, zemkopības profesiju skaidrošana audzēkņa vārdiem - kas ir augkopības tehniķis”, kas ir “dārzkopības tehniķis”, “lauksaim [...]

Valentīndiena dienesta viesnīcā

14.februāris – Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. Lai radītu svētku noskaņu, par godu šai dienai mēs, JAK Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīcas pašpārvalde, veidojām gan rotājumus dienesta viesnīcas telpās, gan organizējām spēļu vakaru, iesaistot pirmā kursa izglītojamos. Prieks, ka izglītojamie iesaistījās svētku organizēšanā un atzina, ka šāda veida aktivitātes velētos biežāk, atzīstot, ka cer drīzumā rīkot aktivitātes arī plašākā pulkā. Dienesta viesnīcas pašpārvaldes pārstāve Barb [...]

Iegūta nominācija pasākumā "CITS BAZĀRS"

24.02.2022. tiešsaistē norisinājās skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais pasākums Madonā CITS BAZĀRS. Pasākumā piedalījās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas strukūrvienības izglītojamais ar SMU Rūdolfa īstā garša, iegūstot uzvaru nominācijā “Labākā pārdošanas komanda” vidusskolas grupā, kā arī saņemot Madonas novada pašvaldības un biedrības SATEKA simpātiju balvas.

KĀ RĪKOTIES KRĪZES GADĪJUMĀ?

KĀPĒC TEV TO IR SVARĪGI ZINĀT? Katastrofu, pandēmiju vai karadarbības rezultātā var pazust elektrība, internets un mobilie sakari, var nestrādāt veikali, degvielas uzpildes stacijas un bankomāti. Šis buklets palīdzēs Tev un Tavai ģimenei savlaicīgi sagatavoties, lai spētu noturēties (izdzīvot) šādos apstākļos vismaz pirmās 72 stundas jeb 3 diennaktis līdz atbildīgie dienesti būs spējīgi atjaunot kritiskos pakalpojumus un sniegt nepieciešamo palīdzību.

KĀ RUNĀT PAR KARU

Ir izstrādāts informatīvs materiāls, kas sniegs vecākiem padomus, kāpēc, vai un kā runāt ar dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem par karu. Buklets apskatāms un lejupielādējams šeit

Tiešsaistes saruna - Kā skolā runāt par karu

Aicinām pedagogus un vecākus uz sarunu - Kā skolā runāt par karu, kas notiks tiešsaistē šeit ,trešdien, 2. martā, plkst.16.00. Sarunā piedalīsies Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības centra eksperte Solvita Lazdiņa, LU profesore, klīniskā un izglītības psiholoģe Baiba Martinsone un politologs Filips Rajevskis. Sarunu vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne. Sarunas tēmas: · Emocionāls līdzsvars un drošības sajūtas radīšana bērniem; pareizie vārdi un vēlamā rīcība. · Situācija Ukrainā un “k [...]

Mācību stunda skolēniem par drošību un emocijām "(ne)MIERĪGĀ PASAULE"

Pulkvežleitnants, Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs skolēniem stāsta par galvenajiem drošības aspektiem, drošības situāciju Latvijā, mūsu katra atbildību un rīcību šādās situācijās - šeit

Mācību stunda skolēniem par drošību un emocijām "DROŠĪBA NEDROŠĪBĀ"

Mūsu emocionālā drošība, bailes, trauksme un neziņa. Sajūtas, ko piedzīvojam. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs skolēniem stāsta par to, ko darīt ar emocijām, ko šobrīd piedzīvojam - šeit

E-konference jau rīt

Jau rīt iespēja piedalīties E-konferencē Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos, kurā par lauksaimniecībā pieprasītām profesijām stāstīs arī JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamais Daniels Baumgartens. Pieslēgšanās E-konferencei Programma

Aktivitātes sportā

No 07.02.2022.-28.02.2022. skolā norisinājās sacensības ,,Basketbola meistars”. Trīs labākie jaunieši un jaunietes tālāk piedalījās Latgales reģiona sacensībās, kur kopvērtējumā gan jaunieši, gan jaunietes izcīnīja 2. vietu. Komandās startēja: Jaunieši Niks POTJOMKINS Dāvis KRUSTS Juris LABUTIS Emīls ČEVERS Jaunietes Sindija Renāte VĪKSNIŅA Anna LAZDIŅA UZULNIECE Diāna ULANOVA Izglītojamie piedalījās arī individuālajā cīņā, iegūstot augstas vietas Latgales reģiona kopvērtējumā: Sindija Renāte VĪ [...]

Sasniegumi tautas bumbas sacensībās

28.aprīlī, Rēzeknes tehnikumā norisinājās Latgales reģiona AMI sporta centra rīkotās sacensības tautas bumbā jaunietēm. Piecu komandu konkurencē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja 1.vietu. Apsveicam JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamās: Anželiku Čerņavsku Sindiju Renāti Vīksniņu Elvitu Grišuli

Tikšanās ar militārās nozares pārstāvjiem

12.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūvienībā viesojās pārstāvji no jaunizveidotā Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 25.kājinieku bataljona kaujas atbalsta rotas Stāmerienā. Tikšanās laikā jaunieši tika iepazīstināti ar iespējām iesaistīties gan Zemessardzē, gan ar to, kā iestāties profesionālajā dienestā.

Erasmus+ skolu apmaiņas projekts "Climate Justice"

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 16.05.2022. – 20.05.2022. notika Erasmus+ skolu apmaiņas projekta Climate Justice noslēdzošā mobilitāte. Šī projekta dalībvalstis - Turcija, Itālija, Portugāle, Spānija un Latvija. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par mūsu patēriņa paradumu ietekmi uz klimata pārmaiņu procesiem, rosināt līdzatbildības apziņu ikdienas rīcībā un attieksmē pret vidi. Latvijā organizēto projekta pasākumu tēma bija “Transports un klimata pārmaiņas”. Tās kontekstā jaunieši [...]

Prakse Spānijā Erasmus+ ietvaros

Jēkabpils Agrobiznesa koledža pašlaik īsteno Erasmus+ mobilitātes projektu, kas dod iespēju pilnveidot profesionālās prasmes ārvalstīs. Šī projekta ietvaros nupat JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi ir devušies uz Spāniju praksē. Tie ir 3.kursu audzēkņi, kuri apgūst lauksaimniecības un būvdarbu programmas: Daniels Baumgartens, Andris Eriņš un Mārtiņš Štrauss. Kopā ar viņiem pirmās dienas Malagā pavadīja pedagogs Aigars Oļukalns, veicot darba vērošanu uzņēmumos. Paredzētais prakses norises lai [...]

Sacensības minifutbolā

Maija mēnesī AMI sporta centrs organizēja minifutbola sacensības jauniešiem četros reģionos. 24.maijā, Daugavpils Būvniecības tehnikuma Višķu stadionā norisinājās sacensības Latgales reģiona komandām, kur piedalījās arī komanda no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK), iegūstot 4.vietu. JAK komandas sastāvā Barkavas struktūvienību pārstāvēja: Linards JANSIŅŠ Niks POTJOMKINS Juris LABUTIS Kaspars STALĪDZĀNS Dainis SKUDRĪTIS Artūrs ČERŅAVSKIS

Sacensības vieglatlētikā

31.maijā Ogres tehnikuma Vecbebru stadionā norisinājās AMI sporta centra rīkotās sacensības vieglatlētikā, kurās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību pārstāvēja: Artūrs ČERŅAVSKIS Sindija Renāte VĪKSNIŅA Anna LAZDIŅA-UZULNIECE Dainis SKUDRĪTIS Individuālajā vērtējumā godalgotas vietas sacensībās tika iegūtas bumbiņas mešanas disciplīnā: 1.vieta Dainis SKUDRĪTIS 3.vieta Anna LAZDIŅA-UZULNIECE Komandu kopvērtējumā jaunietes ieguva 5.vietu, jaunieši 6.vietu.

Apbalvojumi sporta sasniegumos

15.jūnijā Rīgas Tehniskajā koledžā tika apbalvotas labākās profesionālās izglītības skolas sportā. No 28 skolām Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes ieguva 3.vietu, bet jaunieši 6.vietu. Paldies Jēkabpils un Barkavas izglītojamiem par sportisko garu un sadarbību!

JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi praksē Spānijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības trīs audzēkņiem laikā no 25.05.2022. līdz 11.06.2022. mācības notika nevis skolas kabinetos, bet Malagā – vienā no skaistākajām pilsētām Spānijas dienvidos. Šādu iespēju sniedza Eiropas Savienības līdzfinansētās Erasmus+ programmas mobilitātes projekts. 3.kursu audzēkņi Andris Eriņš un Mārtiņš Štrauss pilnveidoja savas prasmes būvdarbos, veicot dažādus iekštelpu remonta darbus, bet Daniels Baumgartens darbojās lauksaimniecības jomā. Jaunie [...]

Zinību dienas svētki

Viss ir mūsu rokās, lai mācītos un uzkrātu zinības, lai sasniegtu to, ko katrs vēlamies. Lai paceltos debesīs, lai sasniegtu pacēlumus un lidotu uz mērķiem. 1.septembris - jauna lappuse mācību sasniegumiem, jaunām prasmēm, jauniem mērķiem un ne tikai... 1.septembris - zinību svētki, kuros uzsākt jaunu mācību gadu un atskatīties uz pagājušajā mācību gadā sasniegto. Mēs augstu vērtējam to, ka mūsu audzēkņi labi mācās, piedalās konkursos, ir aktīvi ārpusstundu pasākumos un sportā. Koledža var lepot [...]

Skolas konkurss

2022.gada 12.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) Barkavas struktūrvienībā norisināsies nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss Skaistumkopšana, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Konkursā piedalīsies komandas divu cilvēku sastāvā no Rīgas Stila un modes tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un JAK Barkavas struktūrvienības. Lai izvēlētos dalībnieces, kuras pārstāvēs Barkavas struktūrvienību, 13.septembrī skolā tika organizēts iekšējais kon [...]

Sacensības vieglatlētikā

Gatavojoties 20.septembra vieglatlētikas sacensībām Vecbebros, kuras organizē Sporta darba metodiskais centrs AMI, Barkavas struktūrvienībā tika rīkotas skolas mēroga sacensības vieglatlētikā. Ikvienam struktūrvienības izglītojamajam, izvērtējot savu fizsisko sagatavotību, bija iespēja pārbaudīt savus spēkus četrās vieglatlētikas disciplīnās – tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 100 metru skrējienā un lodes grūšanā. Labāko rezultātu apkopojums skolas sacensībās. Foto atskats par to, kā veicās skolas vi [...]

Konkurss "Augkopība"

21.septembrī, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizētais nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss Augkopība, kurā dalībniekiem bija jāveic dažādi ar augkopību saistīti uzdevumi vairākos moduļos: augkopība un vide, lauksaimniecības sistēmas, augsne un tās apstrāde, kultūraugi un augu maiņa/augseka, augu aizsardzība, augkopības mehanizācija. Uzdevumu gaitā tika pārbaudītas dalībnieku gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. K [...]

Skolotāju diena 2022

Skolas sirdspuksti ir skolēni, Bet skolas stiprums - skolotājs. Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa. Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola Un skolas dvēsele skolotājs. SVEICIENI SKOLOTĀJU DIENĀ!

Konkurss "Viesnīcu pakalpojumi"

28.septembrī, IP Viesnīcu pakalpojumi, 4.kursa audzēkne Janita Dzelme, kopā ar viesmīlības profesionālo priekšmetu skolotāju Līgu Zaļmežu, devās uz VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, kur piedalījās VIAA organizētajā Nozares jauno profesionāļu meistarības konkursā “Viesnīcu pakalpojumi”. Konkursā bija jāveic dažādi praktiski uzdevumi viesnīcas saimnieciskajā dienestā. Konkursā piedalījās 12 profesionālās izglītības iestādes un kopvērtējumā Janita ieguva 4.vietu. APSVEICAM! PALDI [...]

Sacensības krosā

Septembra mēnesis ir noslēdzies sportiskā noskaņā - 22.septembrī skolas mēroga sacensības, bet 29.septembrī Republikas mēroga sacensības. Skolas mēroga sacensību rezultāti: Jaunieši (3 km) 1. Artis Zvaigzne 9,35 2. Emīls Čevers 11,01 3. Markuss Bērziņš 11,39 4. Zigmunds Paulovics 11,52 5. Tomass Blaubergs 12,21 6. Juris Labutis 12,37 7. Artūrs Stalīdzāns 14,22 8. Valentins Petrovs 14,45 9. Toms Tuksnesis 15,11 10. Jānis Pliķēns 15,46 11. Rūdolfs Lapsa 15,46 Jaunietes (1 km) 1. Amanda Viznere 5,2 [...]

Neticami - skolotājiem pēcstundas!

Par godu Skolotāju dienai JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie bija sagatavojuši pārsteigumu saviem skolotājiem - atstāja uz pēcstundām. Pēcstundu ietvaros skolotājiem bija jāveic dažādi atraktīvi uzdevumi gan komandās, gan individiāli, atklājot jaunus talantus - zīmēšanā, dzejas rindu radīšanā, ticējumu veidošanā. Neliels ieskats skolotāju pēcstundu radītajās dzejas rinās Skolotāja plaukstās nākotnes smagums gulst, Skolotāja smaidā prieka vēsts rotājas, Skolotāja jokā visas klases prieks [...]

Izglītojamie apmeklē izstādi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūvienības izglītojamie iegūst jaunas zināšanas ne tikai sēžot skolas solā, bet arī ārpus skolas telpām. Šoreiz papildināt zināšanas par lauksaimniecībā izmantoto tehniku izglītības programmas Augkopība 1. un 2.kursa izglītojamie kopā ar pedagogiem -Juri Dukaļski un Aiju Pumpuri, ir devušies uz izstādi Lauksaimniecības un meža tehnika 2022.

3x3 baskeltbola sacensības skolā

6.oktobra pēcpusdienā, skolas sporta zālē norisinājās skolas mērga sacesības 3x3 basketbolā. 1.vieta komandai Nemāku spēlēt Rihards Juršo Markuss Bērziņš Edvards Cimiņš 2.vieta komandai Litiņš Niks Potjomkins Andris Eriņš Arturs Čerņavskis 3.vieta komandai Valterītis Ivo Dreģis Pēteris Vīksniņš Jānis Pliķēns 4.vieta komandai Belije rozi Mārīte Magone Matīss Purens Andis Grīviņš

Pirmo kursu iesvētības dienesta viesnīcā

Pasākums “Pirmo kursu iesvētības” JAK Barkavas struktūrvienības dienesta viesnīcā Šī gada 11.oktobrī dienesta viesnīcas padome, iesaistot arī citus jauniešus, aicināja pirmo kursu skolēnus uz jautro aktivitāšu pēcpusdienu. Pasākumā iesaistījās gandrīz visi pirmo kursu audzēkņi. Pasākuma ietvaros pirmkursniekiem nācās prezentēt mājas darbu – izpildīt jau iepriekš sagatavotu kursa himnu, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs, kuru mērķis bija saliedēt komandu, uzmundrināt jauniešus un radīt pozit [...]

Sacensības basketbolā

Saskaņā ar AMI sporta centra kalendāro plānu 2022./2023.mācību gadam, 12.oktobrī Rēzeknes tehnikumā norisinājās Latgales reģiona sacensības basketbolā, kur dalību ņēma arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža. JAK komandas sastāvā bija septiņas jaunietes - trīs no tām Barkavas struktūrvienības izglītojamās: Mārīte Magone, Sindija Renāte Vīksniņa un Anna Lazdiņa Uzulniece. Sacensībās jaunietes ieguva 3.vietu. Apsveicam!

Konkurss "Skaistumkopšana"

12.oktobrī JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Skaistumkopšana”. Jauno profesionāļu meistarības konkursi līdz šim jau ir norisinājušies vairākās nozarēs, taču skaistumkopšanā šāds konkurss tika organizēts pirmo reizi. Konkursā tika pārstāvētas trīs skolas – Rīgas Stila un modes tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Katras skolas komanda [...]

Dalība konkursā PROFS 2022

24.oktobrī JAK Barkavas struktūrvienības komanda piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības (LBAS) organizētajā konkursā PROFS 2022. Konkursa mērķis ir veicināt interesi un izpratni par darba tiesībām, darba drošību, kā arī izpratni par sociālo dialogu. Paldies izglītojamajiem par skolas pārstāvēšanu konkursā! Komandas sastāvā: Elīna Suhotina Elizabete Boļšakova Vlads Pentelejevs Kārlis Strods Jēkabs Ērglis Jānis Pliķēns

Nedēļa Halovīnu noskaņā

JAK Barkavas struktūrvienības pašpārvalde, no 24.oktobra līdz 31.oktobrim, organizēja Halovīnu nedēļu, kuras ietvaros katru dienu apģērbā bija jāievēro kāda tematika. Noslēgmā, 31.oktobrī, dienesta viesnīcā notika Raganu slotu balle, kuru organizēja 1.kursa audzēknes. Ierodoties ballē, nosacījums - ierasties filmu varoņu maskās. Vakars patiešām bija kustīgs, jo organizatores bija padomājušas par aktivitātēm ar dažādiem deju elementiem. Pasākuma noslēgumā žūrija vērtēja tērpus un labāko tērpu aut [...]

Skolēnu radošo darbu konkurss 2022

Patiesa mīlestība pret savu zemi nav iedomājama bez mīlestība pret savu VALODU. / K. Paustovskis/ Skolēnu radošo darbu konkurss 2022 “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” Novembris – patriotiskais mēnesis. Latviešu valodas aģentūra izsludinājusi ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu par tēmu - “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”. No katras skolas gaida deviņus labākos darbus, ko pēc izvēles var noformēt (domraksts, eseja, dzejolis vai zīmējums). Konkursa mērķis un uzdevums: *popularizēt latviešu valodu u [...]

Mācību ekskursija būvniecības nozarē

Mācību satura apguvi, vienlaikus apvienojot ar izklaidi un iespēju paplašināt redzesloku kultūras un mākslas jomās, oktobra otrajā pusē visu Būvdarbu programmas grupu jaunieši devās mācību ekskursijā uz Preiļiem un Rēzekni. Vistiešākā saikne ar apgūstamo profesiju tika gūta, viesojoties Preiļu pilī, kur jauniešiem bija lieliska izdevība skatīt, kā notiek pils restaurācijas process, ko veic SIA “Preiļu celtnieks”. Tika izstaigāts līdz pat pils bēniņiem, uzzināts par vēsturiski izmantotajām tehnol [...]

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

14.-18.novembris ir laiks, kad visā Latvijā atzīmē un skolēni piedalās dažādās aktivitātēs Ziemeļvalstu literatūras nedēļas projektā 2022. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 25. reizi, Latvijā - 24. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļv [...]

Jaunietēm sasniegumi volejbolā

8.novembrī, Rēzeknes tehnikumā nosirinājās Latgales reģiona AMI sporta centra organizētās sacensības volejbolā jaunietēm. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda izcīnīja godpilno 1.vietu, kas deva iespēju pārstāvēt skolu Republikas sacensībās. Kopumā volejbola sacensībās piedalījās komandas no septiņpadsmit profesionālajām izglītības iestādēm, taču Republikas finālsacensībās iekļuva tikai piecas komandas. 15.novembrī, Rīgas Stila un Modes tehnikumā norisinājās finālsacensības, kurās Jēkabpils Ag [...]

Novembris Barkavas struktūrvienībā

Novembris – Latvijas svētku mēnesis. Arī JAK Barkavas struktūrvienībā tas tika ietērpts patriotiskās noskaņās gan pasākumu ietvaros, gan noformējumos skolas telpās. 7.novembrī Barkavas struktūrvienībā viesojās mūziķis Mārtiņš Ruskis (Kanters) ar koncetrlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Koncertlekcijas laikā mūziķis izpildīja visiem zināmas latviešu dziesmas, iepazīstināja ar Latvijas mantojumu Latvijas estrādes mūzikā un kopā ar pasākuma dalībniekiem ‘ap [...]

Aktivitātes decembrī

Decembris – kad dienas ir visīsākās un naktis visgarākās, kad zeme ir klāta baltā sniegpārslu segā un sirdis jau gaida Ziemassvētku brīnumu, gribas izdarīt ko labu un ienest prieka mirdzumu ikviena acīs. 01.12.2022.-21.12.2022. Šogad Barkavas struktūrvienībā tiek organizēta akcija, lai iepriecinātu Barkavas pansionāta seniorus. Līdz 21.decembrim ikviens ir aicināts sarūpēt dāvaniņu pansionāta senioriem un to nest uz R.Sondores kabinetu. 22.decembrī visas sarūpētās dāvanas tiks nogādātas Barkavas [...]

Konkursi svētku noskaņā

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Barkavas struktūrvienībā tiek organizēti radošo darbu konkursi latviešu un angļu valodā. Tēma: Sasildi Ziemassvētkus ar savu plaukstu! Mērķis: Iepriecināt sevi un sev līdzās tos cilvēkus, ar kuriem esam ikdienā bieži kopā, sagatavojot savu novēlējumus radošā Ziemassvētku kartītē. Dalībnieki: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamie un darbinieki Īstenošanas laiks: 2022.gada 5.decembris – 16.decembris Veicamais uzdevums: Sagatavo savu Ziemas [...]

Galda teniss

6.decembrī Barkavas struktūrvienībā tika organizētas skolas sacensības galda tenisā, lai noskaidrotu galda tenisa labākos spēlētājus. Labākos rezultātus skolas sacensībās uzrādīja Niks Potjomkins, Dāvis Krusts un Emīls Čevers, kuri tālāk tika izvirzīti uz AMI rīkotajām galda tenisa sacensībām Daugavpilī. 8.decembrī, Daugavpilī, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauniešu komada ieguva 2.vietu. Komandas sastāvā: Dāvis KRUSTS Niks POTJOMKINS Emīls ČEVERS Artūrs HAIČENKO

Sajūti sirdī Ziemassvētkus!

Sajūti sirdī Ziemassvētkus! 14.12.2022. ieskandinājām sirdī Ziemassvētkus kopā ar Rūtu Dūdumu Ķirsi un Jāni Ķirsi - sadziedājāmies Ziemassvētku dziesmas, sasmēlāmies pozitīvas emocijas. 16.12.2022. svinīgajā Ziemassvētku pasākumā klausījāmies novēlējumus, skanīgās ansambļa dziesmas un no struktūrvienības vadītājas Silvijas Smelteres saņēmām Pateicības rakstus, sporta darba organizatores Ingas Dzelmes medaļas par godalgotām vietām sportā. Katrai grupai tika kāds našķis, lai pie kūpošas tējas krūz [...]

Svinīgā pieņemšana pie direktores

Ja vēlies kļūt par savas augošās laimes un piepildījuma arhitektu, ir nepieciešama atzinība un pateicība. /Doks Čildre/ Svinīgā pieņemšanā pie direktores, saku paldies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagogiem, gan Jēkabpilī, gan Barkavā, par personisko darba ieguldījumu, sekmējot jauniešu iesaistīšanos dažādos konkursos, olimpiādēs u.c. izglītojošās aktivitātēs. Pateicība nevar palikt sevī, tā ir jāizsaka. Tāpēc mums ir jānovērtē lielie labie darbi un nav jāaizmirst par mazajiem labajiem darbie [...]

Labdarības akcija senioriem

Ir noslēgusies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā organizētā Ziemassvētku labdarības akcija, kuras laikā ikviens struktūrvienības izglītojamais un darbinieks, tika aicināts sagādāt nelielu dāvaniņu Barkavas pansionāta senioriem. 22.decembrī visas sarūpētās dāvanas tika nogādātas Barkavas pansionātā, lai šajos svētkos prieks iemirdzētos katrā seniora sirsniņā. Tikai kopā mēs spējam padarīt ikdienu gaišāku, svētkos piedzīvot brīnumus un pasauli padarīt laimīgāku! Lai visiem ga [...]

Fotokonkurss

Fotokonkurss skolēniem, studentiem un skolotājiem. Konkursa organizētājs: Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija Konkursa moto: “Cilvēki, uz zemes ir brīnumi! Ticiet man!” Eduards Asadovs Konkurss veltīts dzejnieka Eduarda Asadova simtajai gadadienai. Konkurss notiek šādās nominācijās: *Rudens ainavu fotogrāfijas *Meža skaistuma atspoguļojums *Brīvā dabā dzīvojoši putni *Attēlā iemūžināti laimes mirkļi *Skolēnu, studentu skolas dzīve Fotogrāfijas konkursam jāiesūta no 2023 [...]

Zināšanas papildina praktiski darbojoties

15.01.2023., IP Viesnīcu pakalpojumi izglītojamie, pasniedza uzkodas un apkalpoja viesus Madonas novada pašvaldības organizētajā sadraudzības pasākumā Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pasākuma laikā, bija arī iespēja klausīties skaistu koncertu ukraiņu valodā un skatīt deju solī Madonas pilsētas deju kolektīvu dalībniekus. 18.01.2023., IP Viesnīcu pakalpojumi, V1 grupas izglītojamie klausījās un, uzdodot jautājumus, aktīvi piedalījās, SIA Gemoss organizētajā tiešsaistes seminārā Dry January, kuru va [...]

Iespēja piedalīties Erasmus+ projektā

Konkurss Erasmus+ kvalifikācijas prakšu īstenošanai Sākusies pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātē. Konkursā 3 nedēļu kvalifikācijas prakses veikšanai ārvalstu (Polijas, Ungārijas, Spānijas, u.c.) uzņēmumos tiek aicināti pieteikties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.kursa audzēkņi: Ø Izglītības programma “Viesnīcu pakalpojumi” – 2 vietas Ø Izglītības programma “Būvdarbi” – 3 vi [...]

Pašvadīta mācīšanās

Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtiecīgi mācīties pašam, ir viena no pamatprasmēm, lai spētu sevi motivēt apgūt jaunas lietas un bez citu pamudinājuma sasniegt izvirzītos mērķus, kā arī aktīvi iesaistīties mācību procesā. 19.01.2023. IP Skaistumkopšanas pakalpojumi izglītojamie, Tūrisma pakalpojumu laboratorijā, vadīja mācīšanās procesu moduļa „Spa un pirts procedūru veikšana , pielietojot papildinošās metodes” noslēguma nodarbībās. SPA1 grupas izglītojamā Ruta, dalījās savās praktiskajās zināš [...]

Sacensības šautriņu mešanā

31.janvārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā norisinājās AMI Sporta centra Latgales reģiona sacensības šautriņu mešanā. Sacensībās piedalījās Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rēzeknes Tehnikums un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža Vieta Jaunietes Jaunieši 1. Jēkabpils Agrobiznesa koledža Rēzeknes Tehnikums 2. Rēzeknes Tehnikums Jēkabpils Agrobiznesa koledža 3. LBTU Malnavas koledža LBTU Malnavas [...]

Tikšanās ar NBS pārstāvjiem

1.februārī JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie tikās ar NBS Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvjiem. Tikšanās laikā jauniešiem tika sniegta informācija par iespējām iesaistīties gan profesionālajā dienestā, gan zemessardzē.

Drošāka interneta diena 2023

Vispasaules Drošāka Interneta diena 2023.gada 7.februārī visā Latvijā, arī JAK Barkavas struktūrvienībā, tiks atzīmēta Drošāka interneta diena, ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Izglītojamajiem šajā dienā tiks piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes: interaktīvi uzdevumi, diskusijas, video materiāli, ieteikumi un padomi drošībai internetā, [...]

Darbinieku spartakiāde

3.februārī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā norisinājās metodiskā centra AMI Vidzemes un Latgales reģiona darbinieku spartakiāde. Tās mērķis - veicināt un popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un veicināt skolu darbinieku komandu saliedēšanos un pieredzes apmaiņu. Pasākumā piedalījās darbinieku komandas no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Ogres Tehnikuma, Malnavas koledžas, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas. Visas dienas garumā sparta [...]

Konkursa “Write your own Christmas story” rezultāti

Konkurss “Write your own Christmas story” noslēdzies! Laika posmā no 2022. gada 12. decembra līdz 2023. gada 9. janvārim JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās Ziemassvētkiem veltīts konkurss angļu valodā “Write your own Christmas story”. Tajā varēja piedalīties struktūrvienības izglītojamie un Madonas novada pamatskolu 5.-9. klašu skolēni. Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību, jūs esat lieliski stāstu rakstītāji! Bija ļoti grūti no 34 darbiem izvēlēties labākos katrā vecuma grupā. Rezult [...]

Vecāku diena

14.02.2023., IP Viesnīcu pakalpojumi V1 un V3 grupas izglītojamie, kopā ar viesmīlības moduļu skolotāju L. Zaļmežu, organizē Vecāku dienu, kurā ar savām prasmēm pavāra profesijā, iepazīstinās Kristīne Zondare.

Skolas turnīrs novusā jaunietēm

7.februārī norisinājās skolas turnīrs novusā jaunietēm, lai noskaidrotu labākās spēlētājas, kuras pārstāvēs skolu AMI Latgales reģiona novusa sacensībās Rēzeknē. Skolas turnīra rezultāti: 1. Anna Lazdiņa-Uzulniece 2. Aļona Grigorjeva 3. Elizabete Boļšakova Paldies par piedalīšanos arī Ilzei Mihņenokai un Laurai Mihņenokai!

Valentīndiena 2023

Valentīndiena vienam ir diena, kad atzīties mīlestībā, citam diena, kad pārdot visvairāk rozes un konfektes, citam, pēdējā cerība, ka izredzētais pievērsīs uzmanību, bet vēl kādam - parasta otrdiena. Šogad Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā atzīmējām Valentīndienu fotografējoties, dāvinot šokolādes sirsniņas, ģērbjoties sarkanās drēbēs, piedaloties aktivitātēs dienesta viesnīcā, meklējot koledžas superīgāko pāri. Sāksim ar šī gada Valentīndienu mīlēt sevi, lai arī apkārtējie [...]

Starptautiskā Dzimtās Valodas Diena

21.februāris - Starptautiskā Dzimtās Valodas Diena Katras tautas lielākais dārgums ir tās valoda, bez kuras nacionālās kultūras izveidošana nav domājama. Starptautiskā dzimtās valodas diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 21. februārī kopš 1999. gada, kad UNESCO izveidoja valodas piemiņas dienu. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt izpratni par pasaules valodu un kultūru daudzveidību, jo liela daļa no pasaules valodām ir apdraudētas un vairums no tām var kļūt par mirušām valodām. Šī diena ir [...]

Florbola sacensības

15.februārī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā norisinājās AMI organizētās sacensības florbolā. Sacensībās piedalījās jaunieši no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Ogres Tehnikuma, Valmieras Tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas. Sīvā cīņā Barkavas jaunieši kopvērtējumā ieguva 4.vietu. Paldies struktūrvienības jauniešiem par patieso cīņassparu, par azartu, par nepadošanos un lielisku sniegu [...]

Novusa sacensības jaunietēm

23.februārī, Rēzeknes tehnikumā norisinājās Latgales reģiona AMI sacensības novusā jaunietēm. Sacensībās piedalījās komandas no Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, LBTU Malnavas koledžs, Rēzeknes tehnikuma un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības. Iegūtās vietas novusa sacensībās jaunietēm: 1.Rēzeknes tehnikums 2.JAK Barkavas struktūrvienība 3.LBTU Malnavas koledža Barkavas struktūrvienības komandas sastāvā: Aļona Grigorjeva Elizabete Boļšakova Ilze Mihņenoka Anna Laz [...]

Badmintona sacensības

7.martā Barkavas struktūrvienībā norisinājās sacensības badmintonā gan jaunietēm, gan jauniešiem. Labākos rezultātus uzrādīja: JAUNIETES 1. Aļona GRIGORJEVA 2. Karīna RIČAGOVA 3. Anna LAZDIŅA-UZULNIECE JAUNIEŠI 1. Rihards JURŠO 2. Markuss Linards BĒRZIŅŠ 3. Niks IKAUNIEKS 15.martā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā norisinājās AMI Sporta centra rīkotās Latgales reģiona sacensības badmintonā. Balstoties uz skolas sacensībās uzrādītājiem rezultātiem, daugavpilī Barkavas struktūrvienību pā [...]

Prakse Spānijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aktīvi turpina īstenot Eiropas Savienības finansētos programmas Erasmus+ mobilitātes projektus pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektorā, kas audzēkņiem dod iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes ārvalstīs. Projekta ietvaros astoņi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi 12.martā devās uz Malagu Spānijā. Tur jauniešiem paredzēta trīs nedēļu prakse attiecīgajās jomās – būvniecība, viesmīlības pakalpojumi, m [...]

Gadskārtu dziesmas

Jau četras dienas mēs dzīvojam pavasarī, pēc lielajiem sniegiem, puteņiem un saliem, beidzot esam sagaidījuši sauli ne tikai ārā, bet arī mēs paši sākam atplaukt, esam gatavi jauniem izaicinājumiem un piedzīvojumiem. Ir īstais laiks arī atmodināt prātu un dvēseli ar skanīgām dziesmām, kuras mums dziedāja Asnate un Aurēlija Rancānes no tautas mūzikas grupas TAUTUMEITAS. Izpētījām un parunājām par latviešu tradīcijām, par gadskārtu svētkiem, rotaļām, ticējumiem, jokiem un dziedājām līdzi skanīgajā [...]

Sacensības tautas bumbā

22.martā Rēzeknes tehnikumā norisinājās AMI centra organizētās Latgales reģiona sacensības tautas bumbā jaunietēm. Sacensībās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komanda ieguva 3.vietu. Komandas sastāvā arī trīs Barkavas struktūrvienības izglītojamās: Mārīte MAGONE, Anna LAZDIŅA-UZULNIECE un Karīna RIČAGOVA.

DVB aptauja

Aptauja par prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem Sveiks, audzēkni! Esam no Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta par Darba vidē balstītām mācībām! Vēlamies noskaidrot Tavu pieredzi, esot praktiskajās mācībās pie uzņēmuma, tādēļ lūgums būtu aizpildīt sagatavoto aptauju. Tavs viedoklis mums ir svarīgs profesionālās izglītības attīstībā un tieši Tu vari ietekmēt kāda būs profesionālās izglītības nākotne. Saite uz anketu šeit Aizpildīšana [...]

Pieredzes apmaiņa Polijā

Sadarbībā ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi, laika posmā no 14.03.2023 - 17.03.2023 , pieredzes apmaiņas braucienā uz Lowicz pilsētu Polijā, devās JAK Barkavas struktūrvienības pedagogi Aigars Oļukalns un Līga Zaļmeža. Brauciena laikā tika apmeklēta profesionālā skola Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, kurā bija iespēja iepazīties ar topošo lauksaimniecības mehāniķu, pārtikas tehnologu un programmētāju mācību procesu. Mācība [...]

Mācību ekskursija

5.aprīlī JAK Barkavas struktūrvienības A1 un A2 grupu izglītojamie devās ekskursijā uz Krustpils pili un SIA “Elagro Trade”. Krustpils pils tika apmeklēta projekta Skolas soma ietvaros. Ekskursijas laikā, gida pavadībā, izglītojamie aplūkoja pastāvīgo ekspozīciju un iepazina 19.-20.gadsimtu Jēkabpils vēsturi. Savukārt SIA “Elagro Trade”, kas ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem graudu, sēklu, augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu biznesā, tika apmeklēts Atvērto durvju dienu ietvaros s [...]

PēcLieldienu kauss dambretē

11.aprīlī JAK Barkavas struktūrvienībā norisinājās skolas mēroga sacensības PēcLieldienu kauss dambretē. Sacensību rezultāti: Jaunietes 1. Anna LAZDIŅA-UZULNIECE 2. Mārīte MAGONE 3. Aļona GRIGORJEVA Jaunieši 1. Vlads PENTELEJEVS 2. Jānis PLIĶĒNS 3. Niks IKAUNIEKS 4. Gatis EIDUKS 5. Daniels BAUMGARTENS Paldies ikvienam, kurš piedalījās sacensībās!

Izglītojamie apmeklē izstādes

JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie papildina savas zināšanas arī ārpus skolas telpām. IP Būvdarbi un IP Būvniecība izglītojamie apmeklēja būvniecības izstādi Māja I 2023, savukārt IP Augkopība izglītojamie - starptautisko lauksaimniecības biznesa izstādi Pavasaris 2023 Rāmavā.

AMI sacensības dambretē

18.aprīlī Rēzeknes tehnikumā norisinājas AMI organizētās sacensības dambretē. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes ieguva 2.vietu, komandas sastāvā Anna Lazdiņa Uzulniece no Barkavas struktūrvienības, savukārt jauniešu komanda ieguva 1.vietu, sastāvā Barkavas struktūrvienības izglītojamie Jānis Pliķēns un Vlads Pentelejevs.

Sportiskās aktivitātes

Sportiskās aktivitātes Barkavas struktūrvienībā turpinās - 20.aprīlī norisinājās skolas mēroga futbola turnīrs starp kursiem, savukārt 21.aprīlī, Olimpiskās dienas ietvaros, gan izglītojamie, gan skolas darbiniekie vienojās kopīgā vingrošanas nodarbībā.

SPA1 apmeklē seminārus

Izglītības programmas Skaistumkopšanas pakalpojumi 1.kursa izglītojamās moduļa SPA procedūru veikšana ietvaros apmeklēja GMT BEAUTY orgzinētos seminārus skaistumkopšanas speciālistiem. 15.maijā izglītojamās papildināja zināšanas par tēmu Liekā svara un apjoma samzināšana, savukārt, 16.maijā piedalījās seminārā GMT BEAUTY sejas procedūras. Seminārus vadīja zīmola starptautiskās metodikas pasniedzēja Terēze Beļkova, daloties informācijā par aktualitātēm skaistumkopšanā, kā arī atkārtoja tēmas par [...]

Noslēdzošās sacensības 2022./2023.

Maijā skolā notika futbola turnīrs, kura mērķis bija noteikt labākos futbolistus skolas izlases veidošanā. 9.maijā Barkavā viesojās Jēkabpils jaunieši-futbolisti, lai izveidotu kopīgu komandu startiem Latgales reģiona sacensībās futbolā Višķos. 18.maijā notika AMI Sporta centra rīkotās futbola sacensības Višķos. Kopā ar Jēkabpils izglītojamajiem komandā spēlēja Barkavas futbolisti: Arturs Čerņavskis, Juris Labutis, Niks Potjomkins, Alekss Purbērziņš, Markuss Linards Bērziņš, Gustavs Garbatovičs. [...]

Apdarnieks 2023

17.un 18.maijā, Rīgas Celtniecības koledžā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa APDARNIEKS 2023 Sienas sagatavošana krāsošanas darbiem un dekoratīvā apmetuma uzklāšana un SAKRET ceļojošā kausa izcīņa. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību pārstāvēja komanda 2 dalībnieku sastāvā - 4.kursa izglītojamais Andris Eriņš un 2.kursa izglītojamais Raivis Krūmiņš. Konkursa laikā dalībnieki veica dienesta vie [...]

Mācību ekskursija IP "Augkopība" izglītojamajiem

17. maijā JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas Augkopība 1., 2. un 4. kursu izglītojamie, sadarbojoties mācību moduļu Ražas sagatavošana un uzglabāšana, Augu pavairojamais materiāls, Valodas, kultūras izpratne un izpausmes un mācību priekšmeta Pirmā svešvaloda profesijā pedagogiem, devās mācību ekskursijā uz z/s Kotiņi. Ekskursijas laikā jaunieši uzzināja saimniecības tapšanas un attīstības vēsturi, iepazinās ar plašo saražotās produkcijas klāstu, saimniecības īpašumā esošajām teh [...]

Virtuālā tūre

Aplūkot visas programmas un detalizētus aprakstus: https://barkava.jak.lv/lv/programmas

Mācību ekskursija IP "Būvdarbi" izglītojamajiem

24. maijā JAK Barkavas struktūrvienības izglītības programmas Būvdarbi 2. un 4. kursu izglītojamie devās mācību ekskursijā, lai citādāk, kā ierasts, apgūtu dažādas tēmas mācību moduļos Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža, Dekoratīvā krāsošana, “Ēku fasāžu siltināšana”, “Apdares vēsturiskā atjaunošana” un mācību priekšmetos Svešvaloda I (B2) un “Sociālās zinības un vēsture”. Ekskursijas laikā izglītojamie gan no vēsturiskā, gan būvniecības skatupunkta iepazina Vidzemes koncertzāli “Cē [...]

Erasmus+ JAK Barkavas struktūrvienībā

Laikā no 24.04.2023. līdz 14.05.2023. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunieši, turpinot aktivitātes Erasmus+ projektā, savas profesionālās prasmes pilnveidoja Ungārijā un Polijā. Barkavas struktūrvienības audzēknis Ingus Zariņš šajā mobilitātē veica mācību praksi Budapeštā, Ungārijā, programmā “Augkopība”. Ingum prakse notika lauksaimniecības nozares uzņēmumā “Breier Farm Kft”, kas darbojas lopkopības un augkopības jomās. Galvenie darba pienākumi jaunietim bija saistīti ar lopbarības sagatavošan [...]

Mācību gads ar plus zīmi

Mācību gads ar plus zīmi Barkavā! 12.06.23. Ir pienācis, viens no gada skaistākajiem brīžiem, kad atskatāmies un izvērtējam padarīto un atzīmējam labāko. Viss ir mūsu rokās, lai mācītos un uzkrātu zinības, lai sasniegtu ko katrs vēlamies. Lai paceltos debesīs, lai sasniegtu pacēlumus un lidotu uz mērķiem. Koledža var lepoties ar zinošiem, izglītotiem, sportiskiem un aktīviem jauniešiem. Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm 2022./2023. m.g. saņēma Vlads Pentelejevs, Raivis Krūmiņš, Lin [...]

Pateicība nevar palikt sevī, tā ir jāizsaka! 

Pateicība nevar palikt sevī, tā ir jāizsaka! Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas struktūrvienības pedagogi, kuru sagatavotie audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas reģionā un republikā, tiek aicināti uz svinīgo pieņemšanu.

Sporta spēles Dobelē

Brīnišķīgs sezonas noslēgums mācību iestāžu sportiskajiem pedagogiem Dobelē 9. jūnijā ap 70 dalībnieki no 13 profesionālās izglītības mācību iestādēm devās uz Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu. Tur notika AMI centra Veselības spartakiāde sportu cienošiem darbiniekiem. Skolas direktora Romāna Griškevica vadībā ciemiņus sagaidīja gan sporta skolotāji Raivis un Jānis, gan audzēkņu tiesnešu komanda. Pēc skaistām un pozitīvām uzrunām, skolas meiteņu demonstrētajām sporta dejām un v [...]

Svinīgā pieņemšana

Svinīgā pieņemšana pie direktores 13.06.2023. Pateicība nevar palikt sevī, tā ir jāizsaka. Otrais semestris koledžā ir bijis ražīgs. Jauniešu sniegums reģionā, novadā, republikā ir ar ievērojamiem rezultātiem, par kuriem ir saņemti pateicības raksti, atzinības, diplomi, kausi un medaļas. Liels ir pedagogu ieguldījums mūsu jauniešos, tas ir atspoguļojies godalgotajās vietās sacensībās, dažādos konkursos un profesionālajos konkursos. Mums nevajag daudz – mums citreiz pietiek ar smaidu, mums citrei [...]

Darbinieku saliedēšanās pasākums

Darbinieku saliedēšanas pasākums 16.06.2023. Mācību gada noslēguma tradīcija koledžā - darbinieku saliedēšanas pasākums. Šogad pedagogi un tehniskie darbinieki tuvāk iepazina skaisto Latvijas pilsētu – Ērgļus. Satika fantastiskus cilvēkus, izbaudīja gleznainās ainavas, dabu, pabija draudzīgā atmosfērā ar saviem kolēģiem un sacentās viens ar otru Kriketa spēlē. Pirmā pieturas vieta - Vecā Ērgļu stacija, kurā mūs uzņēma Māris Olte. Viņa vienkāršā komunikācija, interesantais stāstījums par Ērgļiem, [...]

Izlaidums 2023

Ir brīdis, kad mūs apņem vasaras smaržas, skaņas un krāsas. Ir brīdis, kad vasaras pilnbrieds pieder absolventiem. Laipni gaidīti izlaiduma svinībās!

Karjeras pasākums “Where can English take you?”

Šī gada 24. aprīlī, 8. un 29. maijā karjeras pasākuma “Where can English take you?” ietvaros JAK Barkavas struktūrvienībā viesojās Barkavas pamatskolas 6., 7. un 8. klašu skolēni. Katra diena sākās ar angļu valodas stundām, pēc tam skolēni baudīja garšīgas pusdienas skolas ēdnīcā un devās ekskursijā pa izglītības iestādi. Ekskursijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar izglītojamo ikdienu, apskatīja dienesta viesnīcas istabiņas, mācību kabinetus un laboratorijas, kā arī veica dažādus uzdevumus, [...]

Uzsākam 2023./2024. mācību gadu.

Uzsāc jauno 2023./2024. mācību gadu ar jauniem sapņiem! “Palīdzēsim mūsu līdzcilvēku sapņu pilis celt. Jo bagāta un laimīga Latvija sastāv no daudzām mazām, uzceltām sapņu pilīm! /Latvijas Valsts prezidents E.Rinkēvičs/

Sveiciens jaunajā mācību gadā

Ģimeniskus svētkus visiem un ikvienam!

Zinību diena 2023./2024.

Laikā, kas pieder mums. Celties un iet. Nebaidīties pretī mērķim skriet. Domāt un spriest. Jaunas domas pasaulei sviest. Redzēt un dzirdēt. Atļauties sevi palaikam kritizēt. Runāt un darīt. Nākotnes sapņus tuvumā skatīt. Tvert un ķert. Gudrības avotā atziņas smelt. Sajust un saprast. Sevi tālākos meklējumos atrast. Mīlēt un cienīt. Visu jauko kā konfekti papīrā ietīt. Palikt un varēt. Visas domas kā dzīvību saudzēt. Turēt un spēt. Sevī labo vairāk sēt. Pastāvēt un pārmainīties. Laikā, kas pieder [...]

Dzejas dienas 2023

DZEJA ELPO - radošas, digitālas aktivitātes dabā JAK Barkavas struktūrvienībā, kur 1., 2., 3., kursu izglītojamie no 11.-22.septembrim dabā satiksies ar vēja smaržu, sauli, lietus lāsēm, dzejas burvību, pozitīvu emociju vilni un digitālo savdabību literatūras stundās, veicot dažādus uzdevumus, lai dzirdētu 21.gs. dzejnieku dzeju, iepazītu dzejniekus kā personības, saskatot būtiskākās vērtības, noskaņu un aktualitātes šodien dzejā ...

Mācību ekskursija 08.09.2023.

08.09.2023, mācību ekskursijā Rīgā, JAK Barkavas struktūrvienības audzēkņi, kopā ar skolotājām L.Zaļmežu, E.Kārkliņu un L.Krūmiņu apmeklēja izstādi Riga Food 2023, 4 zvaigžņu viesnīcu Avalon Hotel & Conferences un vairumtirdzniecības bāzi Gemoss. Izstādē iepazināmies ar mājražotāju, ražošanas uzņēmumu dažādo produktu klāstu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viesnīcas personāls mūs iepazīstināja ar saimnieciskā dienesta personāla pienākumiem, plaši izrādot viesnīcas telpas un pastāstot par tām. Liels p [...]

Modulis Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

12.09.2023., modulī Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, ABT1 grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Līgu Zaļmežu, apguva Google Lens aplikāciju, ar mērķi atpazīt dažādus augus skolas teritorijā un vēlāk iegūto informāciju apkopot OneDrive mākoņvidē.

Skolas mēroga sacensības vieglatlētikā 2023

13.09.2023. Barkavas struktūrvienībā norisinājās ikgadējās skolas sacensības vieglatlētikā. Laiks ļoti lutināja, tādēļ jaukā gaisotnē katrs izglītojamais varēja parādīt un pierādīt, uz ko ir spējīgs. Izglītojamie sacentās četrās disciplīnās - 100 metru skrējienā, tāllēkšanā, lodes grūšanā un bumbiņas mešanā. Kopvērtējuma olimpiskais sešinieks: Jaunietes 1. Zane Kalniņa 2. Anna Lazdiņa-Uzulniece 3. Stefānija Ikauniece 4. Karīna Ričagova 5. Samanta Veršilo 6. Mārīte Magone Jaunieši 1. Gustavs Eriņ [...]

Sekojot Erasmus+ programmas aktualitātēm

Šā gada 12.septembrī, Rīgā notika Erasmus+ VET LV Team 2023 mācību seminārs “Profesionālās izglītības izcilības un iekļaujošas pieejas pilnveide profesionālās izglītības internacionalizācijas mērķu sasniegšanā”. Tajā Jēkabpils Agrobiznesa koledžu pārstāvēja direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ināra Upeniece un projektu koordinatore Barkavas struktūrvienībā Lilita Zukule. Seminārā tika gūts ieskats VET LV Team aktivitātē un tajā pieejamajos resursos, par Eiropas Savienīb [...]

Jauno uzņēmēju skola 2023

27.septembrī V2 kursa jaunieši kopā ar skolotāju Lilitu Zukuli devās uz Rēzekni, lai piedalītos Junior Achievement Latvia organizētajā semināru ciklā “Jauno uzņēmēju skola 2023”. Semināra dalībnieki varēja uzzināt par skolēnu iespējām izpausties kā uzņēmējiem un līderiem, mācību uzņēmumu (SMU) darbību, iepazīties ar citu jauniešu SMU veiksmes stāstiem un pieredzi, kā arī par mūsdienu tehnoloģiju, mākslīgā intelekta resursu jēgpilnas izmantošanas priekšrocībām.

ABT 1 grupas mācību ekskursija

04.10.2023. IP “Būvniecība” topošie ainavu būvtehniķi, kopā ar skolotāju Margaritu Zepu, devās mācību ekskursijā uz Rēzekni un Rēzeknes novadu, lai ārpus skolas neierastākā veidā apgūtu dažādas tēmas modulī „Ainavu veidošanas, uzturēšanas un koku kopšanas personāla vadīšana”. Ekskursijas laikā izglītojamie apmeklēja Dainas dārzniecības skolu un Latgales vēstniecību GORS, kā arī apskatīja Rēzeknes pilsētas publiskos apstādījumus, Aijas Kazākas Pumpuriņu dārzu un Viļānu katoļu baznīcas dārza apstā [...]

Lūgšanu brokastis

25.09.2023., IP Viesnīcu pakalpojumi, 1. un 2. kursa audzēkņi kopā ar skolotāju Līgu Zaļmežu bija uzaicināti uz viesu apkalpošanu viesu namā Kučuru dzirnavas, kur norisinājās pasākums Lūgšanu brokastis. Pasākuma laikā apkalpojām 70 viesus pasniedzot aukstās uzkodas, kafiju, tēju un kartupeļu pankūkas, kuras paši cepām viesu mājas ēkā un pēc tam piedāvājām viesiem. Pēc pasākuma veicām galdiņu nokopšanu, trauku mazgāšanu. Paldies, Kristiāna Dāvida pamatskolai un Jutai Strazdiņai par uzaicinājumu p [...]

Karjeras diena

Latvijas KARJERAS DIENU ietvaros aicinām 18.oktobrī plkst. 10:00 - 15:00 piedalīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības rīkotajā pasākumā IEPAZĪSTI PROFESIONĀLĀS PRASMES KOPĀ AR MUMS!, iesaistoties aizraujošās darbnīcās, iepazīstot koledžā iegūstamās kvalifikācijas. Pieteikšanās līdz 13.oktobra plkst.15:00 Uz pasākumu piesakies šeit Kontaktinformācija: Raivita 28600293 raivita.sondore@jak.lv

Projekts "City outfit in Autumn"

Ar septembri JAK Barkavas struktūrvienība aktīvi iesaistās starptautiskajā eTwinning projektā City outfit in Autumn , kas ilgs no septembra līdz novembra mēnesim. Projekta partneri: Latvija, Turcija, Polija. Projekta laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, izmantojot dažādus digitālos rīkus un platformas, apmeklēti dažādi mākslas un kultūras pasākumi, organizētas meistarklases. Saziņa notiks angļu un turku valodā. Projektā darbosies JAK Barkavas struktūrvienības skolotājas: M. Smeltere, L. Krū [...]

Erasmus dienas

Erasmus dienā prezentēts Erasmus+ ārvalstu prakses Nolikums 2023./2024. “Erasmus dienu” nedēļas ietvaros 2.kursu audzēkņi 11.10.2023. pulcējās uz informatīvu semināru par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mobilitātes iespējām Erasmus+ programmā. Semināra laikā savu pieredzi un atziņas prezentēja tie koledžas jaunieši, kuri piedalījās praksēs Spānijā, Polijā un Ungārijā 2022./2023.mācība gadā, kā arī praktiskus ieteikumus sniedza skolotājas Lilita Zukule un Gunita Ūdre. Pasākuma noslēgumā [...]

Foto konkurss "VALODA"

Atzīmējot Latvijas Radio 6, LU Radio NABA 21. dzimšanas dienu, ikviens topošais un esošais fotomākslinieks tiek aicināts reflektēt par radio un skaņu pasauli. Līdz 5. novembrim ir atvērta pieteikšanās fotokonkursam, šoreiz ar tēmu “Valoda”. Žūrijas izvēlēti labākie darbi piedalīsies skatītāju simpātiju balsojumā, kā arī dosies ceļojošā fotoizstādē. Šī gada fotokonkursa tēma ir “Valoda”. Radio NABA jau vairāk kā divdesmit gadus piedāvā runāt un dzirdēt alternatīvi domājošā valodā. Paskatīties uz [...]

Kas ir Tavs varonis šodien?

Latviešu valodas aģentūra rīko skolēnu radošo darbu konkursu par tēmu Kas ir Tavs varonis šodien?. Konkursa mērķis ir popularizēt latviešu valodu un celt valodas prestižu, kā arī rosināt skolēnus domāt valstiski un atbildīgi. Konkursā piedalīsies arī JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie, atbildīgā - skolotāja M.Smeltere. Konkursa nolikums pieejams šeit: šeit

Oktobris - skolotāju dienas mēnesis

Oktobri aizvadījām SKOLOTĀJU DIENAS ZĪMĒ. Ik skolotājs ir burvis, Jo sirdis atslēgt māk, Lai tajās labestība Un mīlestība nāk. Ik skolotājs ir burvis Un eņģelis mazliet, Jo zināšanas sējot Caur gadsimtiem spēj iet. Skolotāju darbs - tā ir Misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt audzēkņiem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu... Skolotāji - esiet kā dzirksteles, kas piešķiļ skolēnu ikdienai enerģiju! Skolotāji - esiet arī kā uguns, kas izgaismo skolēnu prātus un sasilda sir [...]