Meklēt


Pedagogi

Vārds Uzvārds e-pasts Arnis Avišāns arnis.avisans@jak.lv Aldis Bondars aldis.bondars@jak.lv Ingars Čaunāns ingars.caunans@jak.lv Juris Dukaļskis juris.dukalskis@jak.lv Inga Dzelme inga.dzelme@jak.lv Normunds Dzelme normunds.dzelme@jak.lv Valdis Garančs valdis.garancs@jak.lv Raimonds Grudulis raimonds.grudulis@jak.lv Everita Ģērmane everita.germane@jak.lv Andris Ģērmans andris.germans@jak.lv Antonija Ikauniece antonija.ikauniece@jak.lv Egita Kārkliņa egita.karklina@jak.lv Vladimirs Kišņakovs vladimirs.kisnakovs@jak.lv Līga Krūmiņa liga.krumina@jak.lv Vita Legčakova-Šķēle vita.legcakova@jak.lv Dana Lūse dana.luse@jak.lv Aigars Oļukalns aigars.olukalns@jak.lv Maija Opincāne maija.opincane@jak.l [...]

Konsultācijas

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU grafiks 2023./2024. m.g. Laiks Skolotājs Mācību priekšmets PIRMDIENA 16.15-18.00 Arnis Avišāns Teorētiskie moduļi IP Būvdarbi 16.15-20.05 Raimonds Grudulis Praktiskās mācības IP Būvdarbi 16.15-17.25 Aigars Oļukalns Augsnes īpašības un ielabošana, Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā, Augu mēslošana, Augu pavairošana 16.15-17.15 Anna Šperga Matemātika 16.15-17.15 (mēneša otrā un ceturtā pirmdiena) Raivita Sondore Iekštelpu dekoratīvā apdare 16.15-16.50 Skaidrīte Zepa Sociālās zinības un vēsture 16.15-17.30 Jānis Silavs Lopbarības ražošana, Lopkopības pamati OTRDIENA 16.00-17.00 Maija Opincāne SvešvalodaI (B I) 15.50-16.30 Lilita Zukule Iniciatīva un uzņēmējdarbība, Tūr [...]

Nacionālā eTwinning projekta "MANI PIRMIE ZĀBACIŅI" ietvaros ar 1.martu ir uzsākta ceļojošā izstāde Madonas novadā

"Es varu izdarīt to, ko tu nespēj. Tu vari izdarīt to, kas nav pa spēkam man. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas." /Māte Terēze/ No 2021.gada 1.marta eTwinning projekts ”Mani pirmie zābaciņi” ir uzsācis ceļojošo izstādi Madonas novadā (Stalīdzāni, Saikava, Madona) – lai parādītu citiem, ko spēj paveikt čaklie rokdarbnieki, cik dažādi var būt roku darbi: adīti zābaciņi, tamborēti zābaciņi, tamborētas sedziņas, tamborētas segas kokiem, adīti mauči, austas priev [...]

Darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošana

Pašlaik var jau atzīmēt piecus gadus, kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un Barkavas struktūrvienībā tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos». Izglītības iestādei šis projekts nodrošina sadarbību ar uzņēmumiem, kas palīdz labāk uztvert darba devēju prasības. Uzņēmēji savukārt mēdz noskatīt nākamos darbiniekus, taču vienlaikus tas ir arī viņu praktiskais ieguldījums jauniešu izglītošanā. Šāds kopīgs darbs [...]

Aktivitātes sportā

No 07.02.2022.-28.02.2022. skolā norisinājās sacensības ,,Basketbola meistars”. Trīs labākie jaunieši un jaunietes tālāk piedalījās Latgales reģiona sacensībās, kur kopvērtējumā gan jaunieši, gan jaunietes izcīnīja 2. vietu. Komandās startēja: Jaunieši Niks POTJOMKINS Dāvis KRUSTS Juris LABUTIS Emīls ČEVERS Jaunietes Sindija Renāte VĪKSNIŅA Anna LAZDIŅA UZULNIECE Diāna ULANOVA Izglītojamie piedalījās arī individuālajā cīņā, iegūstot augstas vietas Latgales reģiona kopvērtējumā: Sindija Renāte VĪ [...]

Prakse Spānijā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aktīvi turpina īstenot Eiropas Savienības finansētos programmas Erasmus+ mobilitātes projektus pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektorā, kas audzēkņiem dod iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes ārvalstīs. Projekta ietvaros astoņi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi 12.martā devās uz Malagu Spānijā. Tur jauniešiem paredzēta trīs nedēļu prakse attiecīgajās jomās – būvniecība, viesmīlības pakalpojumi, m [...]

Svinīgā pieņemšana

Svinīgā pieņemšana pie direktores 13.06.2023. Pateicība nevar palikt sevī, tā ir jāizsaka. Otrais semestris koledžā ir bijis ražīgs. Jauniešu sniegums reģionā, novadā, republikā ir ar ievērojamiem rezultātiem, par kuriem ir saņemti pateicības raksti, atzinības, diplomi, kausi un medaļas. Liels ir pedagogu ieguldījums mūsu jauniešos, tas ir atspoguļojies godalgotajās vietās sacensībās, dažādos konkursos un profesionālajos konkursos. Mums nevajag daudz – mums citreiz pietiek ar smaidu, mums citrei [...]

Sekojot Erasmus+ programmas aktualitātēm

Šā gada 12.septembrī, Rīgā notika Erasmus+ VET LV Team 2023 mācību seminārs “Profesionālās izglītības izcilības un iekļaujošas pieejas pilnveide profesionālās izglītības internacionalizācijas mērķu sasniegšanā”. Tajā Jēkabpils Agrobiznesa koledžu pārstāvēja direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ināra Upeniece un projektu koordinatore Barkavas struktūrvienībā Lilita Zukule. Seminārā tika gūts ieskats VET LV Team aktivitātē un tajā pieejamajos resursos, par Eiropas Savienīb [...]

Erasmus dienas

Erasmus dienā prezentēts Erasmus+ ārvalstu prakses Nolikums 2023./2024. “Erasmus dienu” nedēļas ietvaros 2.kursu audzēkņi 11.10.2023. pulcējās uz informatīvu semināru par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mobilitātes iespējām Erasmus+ programmā. Semināra laikā savu pieredzi un atziņas prezentēja tie koledžas jaunieši, kuri piedalījās praksēs Spānijā, Polijā un Ungārijā 2022./2023.mācība gadā, kā arī praktiskus ieteikumus sniedza skolotājas Lilita Zukule un Gunita Ūdre. Pasākuma noslēgumā [...]