Meklēt


Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana

Sešus mēnešus garā kvalifikācijas prakse ir viena no pazīmēm, ka tuvojas ilgi gaidītais izlaidums. Vēl tikai 3 mēneši, apmēram 300 mācību stundas, galvenais pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens, un durvis uz patstāvīgo, atbildīgo un krāsaino dzīvi būs vaļā… Izglītības programmu „Būvdarbi”, „Viesnīcu pakalpojumi” un „Lauksaimniecība” audzēkņi kvalifikācijas praksē atradās no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 1. martam, bet 22 [...]

Rudens Izlaidums!

2. novembrī, plkst. 14:00 izlaidums LA2, BV2, SPA2 grupām.

Izlaidums 2023

Ir brīdis, kad mūs apņem vasaras smaržas, skaņas un krāsas. Ir brīdis, kad vasaras pilnbrieds pieder absolventiem. Laipni gaidīti izlaiduma svinībās!

Jauno politiķu skola

Šajā mācību gadā Jēkabpils Agrobiznesa koledža un Barkavas struktūrvienība ir iesaistījusies Erasmus+ Jauniešu līdzdalības projektā Jauno politiķu skola (JaPS), kuras realizētāji ir Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvalde Zibsnis. Pirmā dalībnieku tikšanās notika 23.oktobrī, Rēzeknes tehnikumā, kuras laikā izglītojamie tikās ar kouču dažādās nodarbībās - Iepazīšanās, Saliedēšanās, Diskusijas vadīšanas pamati, Izvērtēšana, kā arī piedalījās politikas eksperta nodarbībā Latvija - demokrātiska nāci [...]