27/09/2018

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

Izveidots: 27.Septembris, 2018 Autors: Agris Ankravs ievietots: Projekti

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu

5. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu. Harta koledžai ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.
Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu turētājiem. Semināra pirmajā daļā dalībnieki aplūkoja ar Eiropas kredītsistēmu profesionālajā izglītībā un mācībās (ECVET) saistītus jautājumus un aktualitātes Latvijas un Eiropas kontekstā, kā arī dalījās pieredzē, savukārt otrajā daļā uzzināja par nosacījumiem Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitāšu projektu īstenošanai.
Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņem organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju. Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam.