Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Iegūstamā kvalifikācija: Lietvedis
 • Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
 • Mācību ilgums: 1 gads
 • Ieguves forma: Klātiene

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru.

 • Programmas apguves kvalitātes novērtēšana.

Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas "Lietvedis" ieguvei paredzētos A, B un C daļas moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, kārto valsts noslēguma pārbaudījumu un iegūst Profesionālās kvalifikācijas apliecību.

 • Mācību laikā apgūstamie moduļi
 • Mūžizglītības komptenču mācību kursi
  • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.un 2. Līmenis)
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.un 2.līmenis)
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un.2.līmenis)
 • Profesionālo kompetenču mācību kursi
  • Organizācijas darbības pamatprocesi
  • Dokumentēšana
  • Biroja darba organizēšana (1.un 2.līmenis)
  • Dokumentu un informācijas aprite (1.un 2.līmenis)
  • Dokumentu un arhīva pārvaldība
  • Korporatīvā komunikācija
  • Personāla dokumentu izstrāde un aprite
  • Lietveža prakse
  • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
  • Grāmatvedības kārtošana
  • Personas datu aizsardzība
 • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!