Kvalifikācijas eksāmens - AU1

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens - augkopības tehniķis