Kvalifikācijas eksāmens - SPA1

Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens - SPA speciālists