13/10/2020

eTwinning projekts “Ievērojama personība novadā”

Izveidots: 13.Oktobris, 2020 Autors: Agris Ankravs ievietots: Jaunumi, Projekti

Ja tu nevari darīt iespaidīgas lietas, tad dari mazas lietas, bet iespaidīgā veidā.  / N. Hills/

No šī gada 19. līdz 21.augustam Siguldā norisinājās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences mācības

 "Stāstu stāstīšana un veidošana sadarbībā ar Ziedoņa muzeju”, kurus apmeklēja skolotāja Maija Opincāne.

 Mācības norisinājās patīkamā atmosfērā, jo kopā bija pulcējušies valodu jomas skolotāji, lai atsvaidzinātu vecās un iegūtu jaunas projektu  metodes, strādājot  mācību darbā ar jauniešiem. Mācījāmies sadarboties savā starpā, lai iepazītu jaunas stāstu stāstīšanas metodes gan telpā, gan brīvā dabā, strādājot arī ar digitālajiem rīkiem - eTwinning Live, TwinSpace platformu.

Devāmies arī uz Ziedoņa muzeju, kur notika interesants izpētes darbs -  Jaunrades nodarbības Ziedoņa muzejā, pētījām eTwinning projektus: “Dzimuši, lai lasītu”, “Baltijas jūra - brīva no plastmasas”. Iemēģinām rīkus: e-grāmatu un komiksu veidošanai.  Plānojām savus projektus. Veiksmīgi izveidojām un apstiprināja nacionālo eTwinning projektu “Ievērojama personība manā novadā.”

Šobrīd, uzsākoties jaunajam mācību gadam, JAK Barkavas skola ar septembra mēnesi papildus jau ir uzsākusi dalību nacionālajā eTwinning projektā “Ievērojama personība novadā”, kurā piedalās skolas no Latvijas novadiem (Lubānas vidusskola, Indras pamatskola, JAK Barkavas struktūrvienība), kuros ir atšķirīga valodas vide un tie ir atšķirīgi vēsturiski.

Mērķis - projekta laikā tiks pētīti izvēlēto personu dzīves stāsti, veiktās nozīmīgās darbības sava novada labā, izmantojot svešvalodas – krievu valodu, angļu valodu, kā arī citas aktivitātes.

Darba process: Aprakstīti tiks veikti latviešu, krievu un angļu valodā. Katra skola ir izvēlējusies savu valodu.
Paredzamais rezultāts: Projekta gala produkts būs e-grāmata.

Projektu paredzēts realizēt 2020./2021. mācību gadā no septembra līdz aprīlim.

No mūsu skolas šajā projektā darbojas skolas bibliotekāre un krievu valodas skolotāja Maija Opincāne ar izglītojamo komandu.

JAK Barkavas struktūrvienība
Projekta vadītāja: Maija Opincāne