Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
Administrācija / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Administrācija

Direktore mag. paed.,

Rita Pole

E-Pasts: rita.pole@jak.lv
Tālrunis: 29476078

"Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija kad tās radījām"
"We cannot solve tomorrow's problems using the same skills and knowledge we had when we created them"

/Albert Einstein/​

Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis.
„Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki iziet un atkal atgriežas formālajā izglītībā dažādos savas dzīves posmos"

(Baltā grāmata,1995,16).

Mūsdienās dominē tendence prasīt, lai visas sabiedrības problēmas tiek atrisinātas ar ekonomiskiem līdzekļiem. Nedz ekonomika, nedz izglītība katra par sevi nevar nodrošināt cilvēka pilnvērtīgu dzīvi un labklājību. To var tikai abas kopā.


Struktūrvienības vadītāja mag. paed.

Silvija Smeltere

E-Pasts: silvija.smeltere@jak.lv
Tālrunis: 29479397
Struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā mag. paed.

Skaidrīte Zepa

E-Pasts: skaidrite.zepa1@jak.lv
Tālrunis: 64807215
Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas darbā

Raivita Sondore

E-Pasts: raivita.sondore@jak.lv
Tālrunis: 28600293
Grāmatvedis

Viesturs Bigačs

E-Pasts: viesturs.bigacs@jak.lv
Tālrunis: 64807215
Projektu vadītāja

Anita Juška

E-Pasts: anita.juska@jak.lv
Tālrunis: 28709297
Saimniecības pārzinis

Andris Ģērmans

E-Pasts: andris.germans@jak.lv
Tālrunis: 29445017
Lietvede

Žanete Beča

E-Pasts: barkava@jak.lv
Tālrunis: 64807215