Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
Viesnīcu pakalpojumi / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Viesnīcu pakalpojumi

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība

Mācību ilgums: 4 gadi

Ieguves forma: Klātiene

Programma akreditēta līdz 2021. gada 27. decembrim!

Viesmīlības pakalpojumu speciālists prot plānot, organizēt un vadīt lauku tūrismam izmantojamo māju viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus, prot sagatavot telpas un uzņemt viesus, pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamatus, prot gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus, prot apkalpot viesus, veikt uzskaiti un atskaiti. Viesmīlības servisa speciālists spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus sava darba izpildē.

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, ka arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos, semināros; praktizēties ārzemēs.

  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 160 €!!!