Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
Lauksaimniecība / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība
  • Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs
  • Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
  • Mācību ilgums: 4 gadi
  • Ieguves forma: Klātiene

Programma akreditēta līdz 2017. gada 20. decembrim!

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.

  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 160 €!!!