Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
ESF Administratīvie un sekretāra pakalpojumi / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

ESF Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

ESF Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
  • Iegūstamā kvalifikācija: lietvedis
  • Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība
  • Mācību ilgums: 1 gads
  • Ieguves forma: klātiene

Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot lietvedi, kas nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informāciju tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

Absolventi iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību un var turpināt paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

  • Izglītojamie saņem ESF m ē r ķ s t i p e n d i j u līdz 115 €