Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
Būvdarbi / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Būvdarbi

Būvdarbi
  • Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis
  • Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
  • Mācību ilgums: 4 gadi
  • Ieguves forma: Klātiene

Programma akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim!

Uzņem jauniešus arī ar dzirdes traucējumiem!

Apdares darbu tehniķis var strādāt individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, vada apdares strādnieku darbu, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, spēj izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus un rīkoties ar tiem.

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 160 €!!!