Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
Eksāmeni / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Eksāmeni

2018/2019. m.g.

Centralizētie eksāmeni vispārējās vidējās izglītības iegūšanai

12.03.2019 plkst. 10:00 - Angļu valoda (V3, B3, L3)

13.03.2019 plkst. 09:00 - Angļu valoda (mutvārdu daļas turpinājums)

21.05.2019 plkst. 10:00 - Latviešu valoda (V3, B3, L3)

24.05.2019 plkst. 10:00 - Matemātika (V3, L3, B3)

28.05.2019 plkst. 10:00 - Vēsture (V2, B2)

Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

07.03.2019 plkst. 10:00 - LA2a (lauku īpašuma apsaimniekotājs) - praktiskā daļa

26.06.2019 plkst. 09:00 - V4 (viesmīlības paklpojumu speciālists)

27.06.2019 plkst. 09:00 - L4 (lauku īpašuma apsaimniekotājs)