Notice: Undefined offset: 0 in /home/jaklv/public_html/domain/barkava/core/lib/system.php on line 231
Eksāmeni / Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Eksāmeni

2017/2018. m.g.

Valsts pārbaudījumi vispārējās vidējās izglītības iegūšanai

13.,14.03 - Angļu valoda

22.05 - Latviešu valoda

25.05 - Matemātika

28.05 - Latvijas un pasaules vēsture

10.04 - Diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā

Valsts pārbaudījumi pamatizglītības ieguvei

23.05 - Latviešu valoda

29.05 - Svešvaloda

05.06 - Matemātika

12.06 - Latvijas un pasaules vēsture

Kvalifikācijas eksāmeni valsts budžeta grupās

20.06 - Apdares darbu tehniķis (B4)

18.06 - Lauku īpašuma apsaimniekotājs (L4)

18.06 - Lauku īpašuma apsaimniekotājs (teorētiskā daļa) (LA1)

19.06 - Viesmīlības pakalpojumu speciālists (V4)

19.06 - Apmetējs (Ak3)

Kvalifikācijas eksāmeni ESF fondu grupās

09.03 - Apdares darbu tehniķis (BV) praktiskā daļa

20.06 - Apdares darbu tehniķis(BV1) teorētiskā daļa

18.06 - SPA speciālists(SPA1) teorētiskā daļa

27.06 - Lietvedis (A1)